• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Korkeakoulut ovat valmiita tukemaan yhteiskunnan jälleenrakennusta vastuullisesti ja laadusta tinkimättä

13.05.2020 - 16.45 Uutinen
Kuvituskuva

Korkeakouluilla on rooli suomalaisen yhteiskunnan toipumisessa koronakriisistä, mutta ei laadun kustannuksella. Kahdeksan korkeakouluyhteisöjä edustavaa järjestöä otti kantaa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön ehdotukseen korkeakoulujen opiskelupaikkojen määrän lisäämisestä etuajassa.

Arene, OAJ, Professoriliitto, SAMOK, Sivista, SYL, Tieteentekijät ja Unifi painottavat kannanotossaan, että jälleenrakentamisessa keskeistä on taata koulutuksen korkea laatu sekä turvata opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksaminen tulevina vuosina. Vain tasokkaat ja hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt voivat olla mukana luomassa koronakriisin jälkeen tarvittavaa nousua.

Järjestöt muistuttavat, että mahdollisia opiskelupaikkojen lisäyksiä esitettäessä on tärkeää muistaa laajennusten olevan vaikuttavia ainoastaan silloin, kun niitä ei tehdä laadun kustannuksella.

TEM:n kansliapäällikkö Jari Gustafsson vetosi tiistaina korkeakouluihin, että ne osallistuisivat koronatilanteen vuoksi talkoisiin ja lisäisivät aloituspaikkoja. Tämä olisi hänen mukaansa yksi tapa hillitä nuorisotyöttömyyttä.

Henkilöstön jaksamisesta huolehdittava

– Tasokkaan koulutuksen tarjoaminen ja opiskelijoiden tukeminen edellyttävät aina riittäviä resursseja. Korkeakouluilla on vastuu varmistaa laadukkaat opinnot myös nykyisille opiskelijoilleen, ja tätä paikkojen mahdollinen lisäys ei saa vaarantaa. Lisäksi henkilöstön jaksamisesta on voitava pitää huolta tilanteessa, jossa koronakriisi on vaatinut monilta merkittävää venymistä, toteavat järjestöt kannanotossaan.

Ne myös muistuttavat, että ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on jo tehty paljon toimia kriisitilanteeseen vastaamiseksi. Jatkuvan oppimisen tarjontaa on lisätty ja avattu maksuttomana tutkintokoulutuksen rinnalle. Opettajat ja tutkijat ovat myös tehneet valtavan työn etäoppimisen mahdollistamiseksi poikkeusoloissa. 

Tutkimuksen rahoitus turvattava

Järjestöt korostavat, että Suomen tulevaisuuden kannalta on oleellista huolehtia myös tutkimuksen tekemisen edellytyksistä. Koulutuksen laajentaminen TKI-toiminnan kustannuksella olisi erittäin lyhytnäköistä. Vain vastuulliset ja korkeaa laatua ylläpitävät jälleenrakennuskeinot edistävät Suomen toipumista pitkällä aikavälillä. 

Järjestöt muistuttavat, että opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluilta esityksiä opiskelijapaikkojen lisäämisestä vuodesta 2021 alkaen. Korkeakoulut käyvät parhaillaan neuvotteluja vuosien 2021–2024 tulossopimuksista. Näissä neuvotteluissa käsitellään tulevien vuosien tutkintotavoitteita.

Kuva: Leena Koskela

Muutettu 14.5.2020: Lisätty ensimmäiseen tekstikappaleeseen linkki kannanottoon.