• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Korkein hallinto-oikeus: Kouvola irtisanoi laittomasti

26.11.2020 - 13.00 Uutinen
Kuvituskuva

Korkein hallinto-oikeus piti voimassa Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen, jolla kumottiin Kouvolan kaupungin ylläpitämän Kouvolan seudun ammattiopiston päätös ammatillisten aineiden lehtorin irtisanomisesta.

KHO:n mukaan Kouvolan kaupunki oli laiminlyönyt uudelleensijoitusvelvoitettaan, kun taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotun opettajan osaamista ei ollut selvitetty eikä hänelle ollut tarjottu osaamista vastaavia tehtäviä ennen irtisanomispäätöstä.

Uudelleensijoitus- ja koulutusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että työnantajan tulee aktiivisesti selvittää vaihtoehtoja viranhaltijan irtisanomisen välttämiseksi. Kaupunki ei ollut esittänyt mitään konkreettista selvitystä siitä, että opettajalle olisi tarjottu hänen osaamistaan vastaavia tehtäviä ennen irtisanomispäätöstä. Työnantajalla oli ollut irtisanomisaikana haettavana useita sellaisia virkoja tai tehtäviä, joiden kelpoisuusvaatimukset irtisanottu lehtori olisi täyttänyt.

Uudelleensijoittamisvelvollisuus irtisanomisaikana ei KHO:n mukaan täyttynyt pelkästään ilmoittamalla irtisanotuille henkilöille sähköpostitse Kuntarekry-järjestelmässä avoimiksi tulleista tehtävistä.

OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen pitää KHO:n päätöstä merkittävänä ennakkoratkaisuna, joka korostaa työnantajan aktiivista uudelleensijoittamisvelvollisuutta irtisanomisuhan alla olevien osalta.

Kyse oli niin sanotusta vuosikirjaratkaisusta, jollaisia KHO antaa noin 200 vuodessa. Vuosikirjaratkaisuksi valitaan sellaisia päätöksiä, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. Vuosittain KHO:ssa on käsittelyssä yhteensä noin 6 000 tapausta.

Kuva: Leena Koskela

Jaa