• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lähikontakteja kertyy, sijaiset kiven alla – ammatilliset opettajat kovilla koronasyksynä

14.10.2020 - 08.30 Uutinen
Kuvituskuva

Huoli koronaturvallisuudesta, lähi- ja etäopetuksen vuorottelu ja jatkuva toisen opettajan ryhmän valvonta oman tehtävän ohella leimaavat monen ammatillisen opettajan syksyä. OAJ:n jäsenkyselyyn vastanneet opettajat toivovat silti lähiopetuksen voivan jatkua.

Turvaetäisyyksien säilyttäminen ja turvallisuudesta huolehtiminen oppilaitoksen tiloissa on vaikeaa, kertovat ammatilliset opettajat OAJ:n jäsenkyselyssä. Lähikontakteja tulee väistämättä paljon, kun opiskelijat liikkuvat tilasta toiseen ja ryhmät ovat isoja.

"Vaikka ruuat, tunnit ynnä muut on porrastettu, nuoret kohtaavat toisiaan koko ajan – ja haluavat kohdata. Opet kiertävät luokasta toiseen, ja itse tapaan lähikontaktissa yli 100 opiskelijaa päivittäin yli 15 minuutin ajan.” kyselyyn vastannut opettaja kertoo.

Hankaluuksia opetukseen aiheutuu myös siitä, että osa henkilöstöstä tai opiskelijoista on koko ajan joko karanteerissa tai menossa testeihin. Sijaisia on vaikea saada.
”Aina kun joku on poissa epäilyn tai oireiden takia, luokan läsnäolijat ovat jonkun toisen harteilla. En ole tehnyt kahteen viikkoon päivääkään ilman jonkun luokan otoilua,” opettaja kirjoittaa.

OAJ selvitti ammatillisten opettajien työn sujumista syyskuussa jäsenkyselyllä.
– Tarkoituksena oli kartoittaa syyskauden aloitusta ja erityisesti kevään poikkeusolojen vaikutusta toiminnan käynnistämiseen, kertoo erityisasiantuntija Inkeri Toikka.

Kysely lähetettiin 2000:lle OAJ:hin kuuluvalle ammatillisen koulutuksen opettajalle. Vastauksia saatiin 370. Eri alojen ja tutkintotyyppien opettajien vastauksissa ei ollut merkittäviä eroja.

Tapaan lähikontaktissa yli 100 opiskelijaa päivittäin.

Opettajat mukaan ratkaisujen etsintään

Kyselyn avovastauksissa opettajat toivoivat lähiopetuksen voivan jatkua. Suurin osa piti limittäin annettavaa lähi- ja etäopetusta huonona sekä omasta että opiskelijoiden näkökulmasta.

”Minulla on melkein joka päivä sekä lähiopetusta että etäopetusta. Tämä on selvästi hektisempää kuin jos olisi vain toista. Lisäksi kahden eri opetusmuodon välillä hyppimistä ei ole mietitty juuri lainkaan opettajan jaksamisen ja työpäivän käytännön järjestelyjen kannalta”, eräs vastaaja kertoo.

Syyslukukausi on käynnistynyt pääosin lähiopetuksena. Opetuksen järjestäminen on kuitenkin haastavaa, koska tilanteet muuttuvat nopeasti ja vaativat jatkuvasti uusia erityisjärjestelyitä.

– On tärkeää, että opettajat ovat mukana, kun oman oppilaitoksen tilanteita ja ongelmia selvitetään. On paras yhdessä ratkoa ja löytää oppilaitokseen sopivat ratkaisut niin, että kaikkien turvallisuus on varmistettu. Monessa oppilaitoksessa näin on tehtykin, Toikka sanoo.

Kahden eri opetusmuodon välillä hyppimistä ei ole mietitty juuri lainkaan opettajan jaksamisen ja työpäivän käytännön järjestelyjen kannalta.

Koronatuki käytettävä oikein

Kyselyssä tuli esiin, että kaikki eivät ole pystyneet muuttamaan työaikasuunnitelmiaan niin ripeästi kuin normaalitilanteessa pitäisi.

– Oleellista olisi, että tilanne korjaantuu syksyn ja lukuvuoden aikana. Nyt koulutuksen järjestäjät ovat saaneet koronatukea, jota pitäisi käyttää myös näiden ongelmien korjaamiseen, Toikka sanoo.

Vastauksista nousi esiin myös se, että kevään aikana opiskelijoiden eriarvoisuus on lisääntynyt. Opetuksen määrässä ja saatavuudessa on ollut merkittävästi vaihtelua. Lähes kolmannes opettajista vastasi, että opiskelijoiden käytössä olleessa etäopiskeluvälineistössä on ollut merkittäviä, haittaavia puutteita.

Toisaalta avovastauksissa mainittiin esimerkiksi se, että etäopiskelu oli parantanut maahanmuuttajaopiskelijoiden tietotekniikkataitoja ja kielitaitoa.

Koulutuksen järjestäjät ovat saaneet koronatukea, jota pitäisi käyttää myös näiden ongelmien korjaamiseen.

Opettajat ansaitsevat kehuja

Positiivinen tulos oli, että lähes 90 prosenttia kyselyn vastaajista koki oman osaamisensa lisääntyneen kevään etäjakson aikana. Kokemusta on voitu käyttää hyödyksi syksyn alkaessa.

– Syksy on saatu käyntiin, ja keväästä on opittu valtavasti. Kehittämistyö jatkuu, ja monessa paikassa on löydetty todella luovia ratkaisuja, Toikka kehuu ammatillisia opettajia.

 

Teksti: Heta Lievonen
Kuva: Leena Koskela