• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Nuoret kaipaavat kouluun – poikkeustila herätti näkemään lähiopetuksen tärkeyden

16.04.2020 - 14.23 Uutinen
Kuvituskuva

Poikkeusajan etäopetusjärjestelyt ovat toden teolla nostaneet esiin lähiopetuksen merkityksen. Lasten ja nuorten säätiön yläkoululaisille tekemästä kyselystä ilmenee, että kolmasosa nuorista pitää etäopiskelutilannetta ongelmallisena.

Enemmistö nuorista on sopeutunut etäopetukseen hyvin, mutta noin kolmasosa Lasten ja nuorten säätiön kyselyyn vastanneista kertoi etäopiskelun tuntuvan ainakin hieman vaikealta. Vastaajista noin puolet kertoi ikävöivänsä koulua.

Kyselyyn vastasi noin tuhat yläkoululaista eri puolilta Suomea 27.3–6.4. välisenä aikana.

Nuoret toivat avovastauksissaan esiin, että opiskeluun menee aiempaa enemmän aikaa ja opiskeltavaa on enemmän. Moni oli myös huolestunut arvosanoistaan ja siitä, millaisia vaikutuksia tilanteella on toiselle asteelle pääsyyn.

– Oppilaiden valmiudet etäopiskeluun ovat hyvin erilaiset. Osa oppilaista tarvitsee koulussakin opettajan kiinteää ja yksilöllistä tukea koko ajan, ja itseohjautuvampi etäopiskelu voi olla heille todella vaikeaa, sanoo kehittämispäällikkö Jaakko Salo OAJ:stä.

Poikkeustilanne horjuttaa tasa-arvoa

Vastuu opetuksesta on poikkeusjärjestelyissäkin koululla, vaikka vanhempien tuki onkin nyt tärkeää.

– Mitä suuremmaksi vanhempien rooli kasvaa oppimisessa, sitä enemmän oppimisessa korostuvat perheiden hyvin erilaiset tilanteet ja mahdollisuudet. Tämä on selvästi ristiriidassa koulutukseemme kivijalan, tasa-arvon kanssa, Salo sanoo.

Poikkeustilanteessa nousee vahvasti esiin myös se, että koululla on opetuksen ohella myös laaja kasvatustehtävä. Koulussa kasvetaan toimimaan yhdessä toisten kanssa ja yhteisön jäseninä, ei ainoastaan opita tiedollisia asioita.

– Tämän tehtävän hoitamiseen on koululla vain poikkeusjärjestelyissä vain rajattuja mahdollisuuksia, Salo toteaa.

Hän on koonnut blogikirjoitukseen myös yhdeksän opettajia ja oppijoita koskevaa ajatusta armollisuudesta koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa.

” Tänä keväänä otettu nopea loikka etäopetukseen on ollut opettajille hyvin kuormittava. OAJ:n ja muun muassa opetusministerin viesti opettajille on ollut, että olkaa poikkeusoloissa armollisia itsellenne,” Salo kirjoittaa.

 

Teksti: Heta Lievonen
Kuva: Leena Koskela

Koronavirus: Ohjeita ja tietoa poikkeusoloista

  • OAJ kokoaa verkkosivuilleen vastauksia jäsenten koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Tutustu: oaj.fi/koronavirus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii koronaviruksesta ja siihen varautumisesta täällä.
  • Opetushallitus julkaisee verkossa ohjeita ja tukimateriaalia opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu täällä!
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronavirustilannetta ja vastaa kysymyksiin. Tutustu THL:n tilannekuvaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin!
  • Työterveyslaitos ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä. Tutustu ohjeisiin!