• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ huolehtii työntekijöistään

23.11.2020 - 17.47 Uutinen
Kuvituskuva

Great Place to Work -sertifikaatti osoittaa, että OAJ:n työntekijät ovat sitoutuneita rakentamaan hyvää työpaikkaa. Henkilöstön työtyytyväisyydellä on myös suora vaikutus jäsenpalveluun.

OAJ:lle myönnettiin alkusyksystä Great Place to Work -sertifikaatti tunnustuksena siitä, että OAJ:n työntekijät arvostavat työpaikkaansa. Ensimmäisen kerran GPTW-tutkimus tehtiin vuonna 2019. Silloiset hyvät tulokset paranivat merkittävästi vuoden kehitysprosessin tuloksena.

– Tutkimuksen keskiarvoindeksi (Trust Index) oli viime vuonna 67 prosenttia ja tänä vuonna 82 prosenttia eli kehitys on ollut huima, kertoo OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis.

Vertailuna voi todeta, että suomalaisen työelämän keskiarvoindeksi on 56 prosenttia.

Kehittymistä tulosten mukaan on tapahtunut kaikilla OAJ:n toimiston palvelualueilla, vaikka koronan vuoksi eteen on tullut uusia haasteita. Hyvässä työyhteisössä arvostetaan työntekijöitä, jolloin he ovat myös motivoituneita ja sitoutuneita työhönsä.

OAJ:n johto on pitänyt sertifiointia tärkeänä, koska se on halunnut osoittaa pitävänsä henkilöstöä organisaation tärkeimpänä voimavarana. Lisäksi hallitus on halunnut suunnitelmallisesti koko ajan kehittää työn tuloksia ja työyhteisöä. Lisäksi henkilöstökokemuksella ja henkilöstön työtyytyväisyydellä on suora vaikutus jäsenpalveluun.

– Teemme jäsentemme eteen joka päivä arvokasta ja merkityksellistä työtä, Cavernelis painottaa.

Sertifikaatti on myös viesti halusta sitoutua hyvän työpaikan rakentamiseen. OAJ haluaa toimia osaltaan suunnannäyttäjänä suomalaiselle työelämälle määrittelemässä, miltä tulevaisuuden yhteiskunta ja työelämä näyttää.

Jo ennen ensimmäistä GPTW-tutkimusta aloitettiin OAJ:n toimiston työyhteisön kehitysmatka, jonka tavoitteena on ollut muun muassa vahvistaa luottamusta ja tukea henkilöstön työssä suoriutumista. Tavoitteita edistettiin 12 toimenpiteen ohjelmalla, joista osa on jo tehty ja osa on vielä työn alla. Systemaattinen kehitystyö näkyy kuitenkin jo nyt OAJ:n GPTW-tutkimuksen erinomaisina tuloksina.

Hallitus palkitsi työntekijät

OAJ:n hallitus päätti viime viikolla kokouksessaan maksaa OAJ:n työntekijöille kiitoksena hyvin tehdystä työstä kertapalkkiona 5 prosenttia kunkin työntekijän joulukuun palkasta. Hallitus toteaa muun muassa, että OAJ:n toimiston koko työyhteisön toimintakulttuuria ja johtamista on pystytty kehittämään poikkeuksellisen haastavista oloista huolimatta.

OAJ:n työntekijäyhdistyksen (HENKY) puheenjohtaja Laura Nurminen kiittää työnantajaa henkilöstön puolesta.

– Koronavuosi on ollut koko maassa kaikille haastava. Toimistolla, kuten muuallakin, on tehty työtä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Ammattijärjestökentässä tällaiset poikkeusajat ovat lisänneet työtä merkittävästi, hän sanoo.

– On mieltä lämmittävää, että myös työnantaja on noteerannut henkilöstön ja johdon sitoutuneen tekemisen ja yhteen hiileen puhaltamisen vaikeana aikana. Toivonkin, että kaikki työnantajat huomioisivat oman henkilökuntansa ja kiittäisivät heitä myös taloudellisesti venymisestä ennenkokemattomassa tilanteessa.

Teksti: Milla Eronen