• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ ja THL vahvistavat yhteistyötään – Varhaiskasvatuksen ja koulumaailman koronaohjeistusta parannetaan

24.11.2020 - 15.42 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n johdon ja THL:n johdon palaverin tavoitteena tänään oli parantaa yhteistyötä erityisesti koronatoimien osalta. Tapaamisesta oli sovittu jo aiemmin syksyllä.

OAJ:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johto kokoontuivat tänään Teamsin välityksellä. OAJ toi tapaamiseen laajasti terveisiä varhaiskasvatuksen ja opetusalan arjesta ja siitä, millaisissa tilanteissa kentällä arjessa tällä hetkellä kamppaillaan. 

OAJ on vaatinut jo pitkään THL:ltä toimia, joilla varhaiskasvatukseen ja koulumaailmaan saataisiin sanoitettua nykyistä selvemmät koronaohjeistukset. OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan keskustelua käytiin rakentavassa hengessä ja yhteisymmärryksessä. 

– THL:n edustajat kertoivat tunnistaneensa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten olevan erityinen työympäristö ja sen, että toiminta niissä on erityisluonteista. Tämä vaikuttaa jatkossa heidän ohjeistuksiinsa. Lisäksi jo ensi viikolla on tulossa Työterveyslaitokselta (TTL) ohjeistus ”Koulu työyhteisönä”, joka on laadittu yhteistyössä THL:n kanssa. Ohjeet ovat sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen, Luukkainen kertoo. 

THL kiitti tapaamisessa opetusalan toimijoita ohjeistusten erinomaisesta noudattamisesta kevään ja syksyn aikana. Tämän ansioista tartunnat ovat jääneet varsin vähäisiksi altistumisista huolimatta. Tällä tiellä on kuljettava jatkossakin.

Ratkaisut koronatoimenpiteistä tehdään paikallistasolla siten, että ne perustuvat terveysviranomaisten asiantuntemukseen. OAJ kertoi olevansa todella huolissaan koronaan liittyvästä esihenkilötyöstä, jonka suuri määrä rasittaa erityisesti rehtoreita ja päiväkodinjohtajia. 

– Yhteinen näkemyksemme on, että jokaisen työnantajan, esimerkiksi kaupungin opetustoimenjohtajan, on järjestettävä palaveri, jossa ovat mukana kaikki kaupungin rehtorit, päiväkodinjohtajat sekä terveysviranomaiset. Palaverissa on käytävä läpi komentoketjut ihan henkilötasolla. Tällöin kaikilla pitäisi olla sama käsitys siitä, miten korona-altistustilanteessa toimitaan, Luukkainen sanoo. 

THL:n mukaan nopeissa tilanteissa terveysviranomaiset ohjeistavat rehtoria tai päiväkodinjohtajaa suoraan.

Aikuisten suojaaminen ja suojautuminen on avainkysymys päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. 

– Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden työturvallisuudesta ja suojavälineistä kaikin tavoin, Luukkainen painottaa. 

THL:n ja OAJ:n palaverissa keskusteltiin myös muusta yhteistyön vahvistamisesta. Seuraavaa yhteistä kokousta suunniteltiin ensi vuoden alkuun.

 

Teksti: Milla Eronen