• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Kouluun palataan 14.5. –  OAJ vaatii selviä ohjeita turvallisuuden takaamiseksi 

29.04.2020 - 20.23 Uutinen
Kuvituskuva

Maan hallitus päätti, että lähiopetukseen palataan kaikissa Suomen peruskouluissa 14. toukokuuta. OAJ vaatii, että nyt keskitytään varmistamaan, että turvallisuuden takaamiseksi tehdään kaikki mahdollinen ja etenkin riskiryhmistä huolehditaan. 

Perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen opetukseen palataan 14 toukokuuta "hallitusti ja porrastetusti". Asiasta kertoivat pääministeri Sanna Marin ja opetusministeri Li Andersson tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Uutinen jatkuu tiedotustilaisuuden tallenteen jälkeen.

 

OAJ piti esillä opettajien ääntä 

OAJ piti voimakkaasti julkisuudessa esillä näkemystä, jonka mukaan peruskoulut oltaisiin pidetty kiinni lukuvuoden loppuun.  
 
–Opetustyön ja kouluarjen asiantuntijoiden näkemyksiä valtioneuvoston tilannekeskus ei ole kysynyt kertaakaan poikkeustilan aikana. Päätöksessä haluttiin painottaa vain terveysviranomaisten kantaa. Meistä asiassa olisi pitänyt käyttää kokonaisharkintaa, eli huomioida myös opetukselliset näkökulmat ja opetusalan asiantuntemus. Esimerkiksi lapsen etu ei ole tässä poikkeustilanteessa yksiselitteinen eikä se, voidaanko taata kaikin puolin turvallinen kouluarki lapsille ja henkilöstölle. Jos jotain positiivista pitää asiasta kaivaa, niin nyt ainakin päätös on tehty, ja sen mukaan pitää elää. Myös jatkuva epävarmuus asiasta on valtavasti kuormittanut koulun henkilöstöä, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka sanoo. 

Meistä asiassa olisi pitänyt käyttää kokonaisharkintaa, eli huomioida myös opetukselliset näkökulmat ja opetusalan asiantuntemus.

Jäseniltä on koronaepidemian aikaan tullut OAJ:hin yhteydenottoja sadoittain normikuukausia enemmän.

Omasta, läheisten ja lasten turvallisuudesta huolestuneet opettajat ovat lähettäneet järjestöön myös kysymyksiä koskien koulujen avaamista. Myös huoltajat ovat lähestyneet järjestöä sekä opettajia ja rehtoreita ilmoittamalla, että he eivät aio laskea lastaan kouluun.

– Selvää on tietysti, että näissä oloissa ei voida palata normaaliin ja tuttuun kouluarkeen, vaan poikkeusolot vaikuttavat kaikkeen. Olemme jo etukäteen lähettäneet päättäjien ja viranomaisten tietoon nämä jäsentemme kysymykset ja huolet, joihin pitää vastata, jotta kouluarki saadaan edes jotenkin toimimaan, Misukka sanoo. 

 

Turvallisuus taattava, riskiryhmät huomioitava 

Julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa esillä olleet lastenlääkärien ohjeet ovat Heljä Misukan mukaan vieraita koulujen arjelle. Siksi nyt tarvitaan viranomaisilta mahdollisimman toteuttamiskelpoiset ohjeet opetuksen järjestäjille, rehtoreille ja opettajille. 

– Viranomaisten ja opetushallinnon ohjeissa pitää huomioida opetuksen arki ja se, mitä on realistista koulutiloissa tehdä. Samoin pitää huomioida riskiryhmiin kuuluvat, kuten sairaat ja iäkkäät opettajat. Peruskoulun opettajista noin 8 prosenttia eli liki 3000 on yli 60-vuotiaita. Miten esimerkiksi heidän turvallisuutensa taataan? Misukka kysyy. 

Hän muistuttaa, että työturvallisuus on opetuksen järjestäjän eli työnantajan vastuulla. Myös heille tilanne on erittäin vaativa, ja siksikin ohjeita tarvitaan mahdollisimman pian.  

– Samalla vaadimme tietysti edelleen kunnollisia ohjeita myös varhaiskasvatukseen, jossa opettajat ovat olleet lähiopetuksessa läpi kriisin. Päiväkotien henkilöstön ja OAJ:n vaatimuksiin on nyt vastattava jatkuvan vaikenemisen sijaan.
 
Siitä Misukka on tyytyväinen, että ministeri otti heti päätöksestä kertoessaan selkeän kannan: kun lähiopetukseen siirrytään, etäopetus lakkaa.  
 
–Opettajien päivät ovat etäopetuksen aikana venyneet todella pitkiksi. Ei olisi mitenkään mahdollista hoitaa samalla lähiopetusta ja vastata kotona olevien oppimisesta. 

 

OAJ vastaa jäsenten huoliin ja kysymyksiin 

Koronakriisi on saanut monet jäsenet turvautumaan OAJ:hin ja olemaan yhteydessä jäsenpalveluun.  
 
Myös verkkoon OAJ on kriisin aikana koonnut vastauksia kymmeniin jäseniä eniten askarruttamiin kysymyksiin. Vastaukset löytyvät osoitteesta oaj.fi/koronavirus.  
 
Samalle sivulle kootaan vastauksia myös koulujen avaamiseen liittyviin kysymyksiin. 
 
– Käymme vielä tarkkaan läpi tilanteeseen liittyvän juridiikan ja sen, miten viranomaiset ohjeistavat jatkosta. Tämän pohjalta kokoamme hyvissä ajoin ennen koulujen avaamista vastaukset eniten jäseniä puhuttaviin kysymyksiin, OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen sanoo. 

 

Näin valtioneuvosto ohjeistaa

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyihin, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata. Tärkeintä on välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestää opetustilat niin, että niissä on normaalia enemmän väljyyttä.
 • Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa. Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä. Myös henkilöstön tulee toimia saman lapsiryhmän kanssa ja hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelevat yhdessä ohjauskirjeen aluehallintovirastoille. Epidemian leviämistä yhteiskunnassa rajoitetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta tartuntatautilain nojalla.
 • Riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi lääkäri. Työntekijöiden osalta arviointi tehdään yhdessä työterveyden ja työnantajan kanssa.
 • Soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä opetuksen järjestäjä ei voi järjestää opetusta etäopetuksena. Kunta ei voi päättää omalla päätöksellään koulujen sulkemisesta eikä kunta voi myöskään päättää opetuksen järjestämisestä ainoastaan etäopetuksena. Oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille.
 • Hallitus käsittelee toisen asteen ja korkeakoulutuksen rajoituksia myöhemmin.
 • Lue lisää ja tutustu tarkempiin ohjeisiin Valtioneuvoston sivuilla.

Koronavirus: Ohjeita ja tietoa poikkeusoloista

 • OAJ kokoaa verkkosivuilleen vastauksia jäsenten koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Tutustu: oaj.fi/koronavirus
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii koronaviruksesta ja siihen varautumisesta täällä.
 • Opetushallitus julkaisee verkossa ohjeita ja tukimateriaalia opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu täällä!
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronavirustilannetta ja vastaa kysymyksiin. Tutustu THL:n tilannekuvaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin!
 • Työterveyslaitos ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä. Tutustu ohjeisiin!

 

Teksti: Heikki Pölönen

Kuva: Leena Koskela