• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vahvistaa opettajien ammattijärjestön toimintaa Eswatinissa

08.04.2020 - 08.00 Uutinen
Kuvituskuva
OAJ:n järjestöpäällikkö Jenni Arnkil ja SASK:n kansainvälisen toiminnan päällikkö Juha Vauhkonen vierailivat maaliskuussa Eswatinissa tapaamassa opettajajärjestö SNAT:n aktiiveja.

Eteläisen Afrikan Eswatinissa ammattijärjestötoiminta on kiellettyä, opettajien ansiot ovat pienet ja koulutuksen yhteiskunnallinen asema heikko. Paikallisilla opettajilla riittää kuitenkin innostusta ammattijärjestönsä toiminnan kehittämiseen. OAJ käynnisti SASK:n kanssa kehitysyhteistyöhankkeen Eswatinin opettajajärjestön SNAT:n vahvistamiseksi.

Eswatinissa (ent. Swazimaa) peruskoulun opettajan keskipalkka on 700–800 euroa kuussa. Se on paikallisillakin standardeilla hyvin vähän opettajien korkeaan koulutustasoon nähden. Moni opettaja elättää palkallaan itsensä ja perheensä lisäksi myös ne sukulaisensa, joilla ei ole töitä.

Paikallisten opettajien ammatillinen järjestäytyminen ansaitsee kaiken tuen. Siksi OAJ on käynnistänyt Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK:n kanssa kehitysyhteistyöhankkeen Eswatinin opettajajärjestön Swaziland National Association of Teachersin (SNAT) toiminnan vahvistamiseksi.

Strengthening the capacity of SNAT to defend trade union rights in Eswatini -nimisen hankkeen tavoitteina on aktivoida järjestön jäseniä ja vahvistaa opettajien tietoa SNAT:n toiminnasta ja omista oikeuksistaan.

 

Ay-toiminta pannassa

OAJ:n järjestöpäällikkö Jenni Arnkil vieraili maaliskuussa Eswatinissa hankkeen suunnittelumatkalla.

Eswatinin demokratiassa on suuria puutteita ja kouluksen asema yhteiskunnassa on heikko. Virallinen ay-toiminta on kokonaan kiellettyä. 

– Olosuhteet ay-toiminnalle ovat todella hankalat, sillä järjestäytyminen ei ole vapaata. Siksi SNAT ei ole virallinen ammattiliitto, vaan yhdistys. Opettajien järjestäytymisaste on kuitenkin ilahduttavan korkea. Yllätyin iloisesti myös siitä, miten sitoutuneita ja innokkaita paikalliset ay-aktiivit olivat kehittämään järjestönsä toimintaa, Arnkil sanoo.

Pääosa Eswatinin lapsista käy koulua maaseudulla alkeellisissa olosuhteissa. Luokissa ei ole tietokoneita tai kunnollisia koulukirjoja, ja ruokailutilat ja käymälät ovat puutteellisia.

– Peruskoulut ovat valtion rahoittamia, mutta koulutukseen ei varata riittävästi rahaa. Esimerkiksi opettajien palkanmaksussa voi olla kuukausien viiveitä, Arnkil kertoo.

 

OAJ kouluttaa ja jakaa tietoa

OAJ:n ja SASK:n kehitysyhteistyöhankkeen sisällön ja tavoitteet ovat määritelleet opettajajärjestö SNAT:n toimijat. Tällä tavoin projektista on heille eniten hyötyä.

Ulkoministeriö rahoittaa hankkeesta 85 prosenttia ja OAJ on mukana 15 prosentin rahoitusosuudella. OAJ, SASK ja kansainvälinen opettajajärjestö Education International ovat tuomassa hankkeeseen ulkopuolista näkökulmaa ja järjestävät esimerkiksi ay-aktiivien koulutuksia.

– SNAT:lla on monta yhteistä lähtökohtaa OAJ:n kanssa, vaikka toimintaympäristö on paljon vaikeampi maan poliittisen tilanteen ja isojen tuloerojen takia. Vahvistamme järjestön toimijoiden osaamista niin, että heillä on entistä paremmat valmiudet valvoa opettajien etua. OAJ:lla on tässä paljon annettavaa: meillä on hyvää kokemusta esimerkiksi järjestökoulutuksesta, yhteysopettajien hyödyntämisestä ja nuorten opettajien tietotaidon vahvistamisesta, Arnkil sanoo.

Vahvistamme järjestön toimijoiden osaamista niin, että heillä on entistä paremmat valmiudet valvoa opettajien etua.

 

Korona vaikuttaa kaikkeen

Kun OAJ:n ja SASK:n edustajat palasivat Suomeen hankkeen suunnittelumatkalta maaliskuun puolivälissä, myös Eswatinissa todettiin maan ensimmäinen koronatapaus. Suomen rajat on tällä hetkellä suljettu koronapandemian vuoksi ja on epäselvää, milloin matkustaminen vapautuu.

Strengthening the capacity of SNAT to defend trade union rights in Eswatini -hankkeen on tarkoitus toimia ainakin vuodet 2020–2021. On odotettavissa, että koronatilanne vaikuttaa voimakkaasti myös hankkeen etenemisen aikatauluun.

– Toiveissa kuitenkin on, että projektin kanssa päästään eteenpäin heti, kun tilanne hieman tasoittuu, Arnkil sanoo.

 

Eswatini

  • Eswatini, ent. Swazimaa, on 1,3 miljoonan asukkaan valtio eteläisessä Aftikassa.
  • OAJ:n kumppanijärjestö SNAT (Swaziland National of Teachers) SNAT käyttää valtiosta mielummin Swazimaan nimeä.
  • Eswatini on absoluuttinen monarkia, jossa kuninkaalla on ylin päätösvalta. Virallinen ammattijärjestötoiminta ja joukkokokoontumiset ovat kiellettyjä.
  • Eswatini ei kuulu maailman köyhimpiin maihin, mutta maassa on suuret varallisuuserot ja valtava demokratiavaje.
  • Eswatinin noin 15 000 opettajasta noin 14 000 on SNAT:n jäseniä.

 

Teemme hyvää

  • OAJ:n valtuuston vuonna 2019 linjaamassa kansainvälisen työn strategiassa painottuvat aiempaa enemmän solidaarisuustyö ja globaali vastuullisuus. Tavoitteeksi on muun muassa asetettu, että 0,7 prosenttia OAJ:n jäsenmaksutuotoista ohjataan solidaarisuustyöhön. 
  • Tutustu OAJ:n solidaarisuustyöhön osoitteessa oaj.fi/teemmehyvaa!

Teksti: Veera Nuutinen

Kuva: Lotta Jokinen