• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:llä uusi malli oppimisen tuen turvaamiseen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 

27.05.2020 - 09.58 Tiedote
Kuvituskuva

Oppimisen tuen ketjusta pitää saada yhtenäinen ja vahva ja sen pitää ulottua kolmiportaisena varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, vaatii OAJ. Järjestö on laatinut oman mallinsa oppimisen tuen ja siihen kuuluvan erityisopetuksen ongelmien korjaamiseksi. 

Lapset ja nuoret eivät viime vuosina aina ole saaneet oppimiseensa tukea, vaikka olisivat sitä tarvinneet.  Tuen kolmiportaisuuskaan ei ole toiminut. Kritiikkiä ovat antaneet sekä opetusalan ammattilaiset että vanhemmat ja tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Koronan aiheuttamat poikkeusolot ja lasten ja nuorten jääminen ilman täysimääräistä varhaiskasvatusta ja opetusta ovat vain korostaneet tarvetta saada tuki kuntoon.   

Nyt kohennusta on luvassa: maan hallituksen hallitusohjelmaan sisältyi selvät kirjaukset tuen ja erityisopetuksen korjaamiseksi. OAJ julkaisee nyt omat ratkaisunsa oppimisen tuen korjaamiseksi. Ehdotukset ulottuvat varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.  

– Nykyinen tuen malli tarkoittaa usein, että luodaan mittavasti suunnitelmia. Erityisopetusta tai tukiopetusta suunnitelmat eivät kuitenkaan takaa.  Tapa järjestää tukea vaihtelee nyt paljon, eikä tukeen ole yhdenvertaisia oikeuksia, sanoo erityisasiantuntija Sari Jokinen OAJ:stä. 

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 

OAJ haluaa, että yhtenäinen ja vahva kolmiportainen tukiketju jatkuu aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kuten ennenkin, tukea annettaisiin kolmella tasolla: yleisenä, tehostettuna ja erityisenä tukena. Lukiossa tuki voisi olla yleistä tukea, jos tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta lisättäisiin. 

– Ero entiseen on se, että tuen portaiden välille tulisi selkeät erot ja siirtyminen tuen portaalta toiselle takaisi tietyn määrän erityisopetusta ja tukiopetusta, Jokinen sanoo. 

OAJ haluaa myös karsia turhaa byrokratiaa esimerkiksi yksinkertaistamalla tuen lomakkeita. Lomakkeisiin kirjattaisiin vain lakisääteiset tukimuodot sekä se, missä määrin niitä annetaan. Tuen toteutumista seurattaisiin järjestelmällisesti. 

Myös varhaiskasvatuksen erityisopetus mukaan lainsäädäntöön 

Lapsen kasvun ja oppimisen tuki pitää turvata lainsäädännöllä myös varhaiskasvatuksessa. Tällä hetkellä laki määrittelee, että kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti erityisopettajan palveluja. 

–  Lainsäädäntö ei tällä hetkellä turvaa esimerkiksi sitä, että lapsi saisi erityisopettajan antamaa osa- tai kokoaikaista erityisopetusta. Varhaiskasvatuslaissa pitää määritellä, millaista ja kuinka paljon tukea lapsille pitää tarjota. Lisäksi on turvattava lapsen oikeus varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaan erityisopetukseen, sanoo erityisasiantuntija Kirsi Sutton

Erityisopetus on keskeisin tukitoimi 

Keskeinen tukitoimi on OAJ:n mukaan yhä erityisopetus. Erityisopetusta voidaan antaa erityisluokassa tai -ryhmässä ja se voi olla joko kokoaikaista tai osa-aikaista. Perusopetuksessa joka viides oppilas on tehostetun tai erityisen tuen oppilas. 

–  Nykyistä tarkemmat ja tiukemmat säädökset tarvitaan turvaamaan erityisen tuen oppilaiden oikeus päästä erityisluokalle tai erityisryhmään, Jokinen sanoo. 

Erityisopettajamitoitus kuntoon 

OAJ vaatii myös, että erityisopettajien ja hänen opetuksessaan olevien oppilaiden enimmäismäärästä olisi sitovasti säädetty laissa. Suhdelukuun vaikuttaisivat myös lasten tuen tarpeet.  

–  Mitä enemmän tukea ryhmän lapset tarvitsevat, sitä pienempi ryhmän pitää olla, Jokinen sanoo. 

OAJ:n mallissa tuki alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja jatkuu toiselle asteelle.  

–  Oppijan oikeus tukiopetukseen tai osa-aikaiseen erityisopetukseen ei saa päättyä, kun hän siirtyy perusopetuksesta lukioon tai ammatilliselle toiselle asteelle.  

OAJ pitää ehdottoman tärkeänä tuen käsitteiden yhtenäistämistä, jotta myös muut kuin alan ammattilaiset tietävät, mistä milloinkin on kysymys. 

Sanna Marinin hallitusohjelmassa on luvattu vahvistaa kolmiportaista tukea ja erityisopetusta varhaiskasvatuksesta alkaen. Valmistelutyöryhmät on nyt asetettu. Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia valmistelevassa työryhmässä OAJ:tä edustavat erityisasiantuntijat Sari Jokinen ja Kirsi Sutton. Valmisteltavat toimet koskevat varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta. 

Tutustu OAJ:n ehdotuksiin sivulla Tuki toimivaksi – Kolmiportaista tukea varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle