• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:lle on myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti – Hyvä työpaikka tehdään yhdessä

16.10.2020 - 11.22 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:lle on myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti tunnustuksena erinomaisesta työntekijäkokemuksesta. Organisaation työntekijäkokemuksen tutkii kolmas osapuoli henkilöstötutkimuksella.

OAJ:ssä alkoi vuosi sitten kesäkuussa yhteinen kehitysmatka, jonka tarkoituksena on ollut parantaa entisestään henkilöstön kokemusta työpaikastaan. Kun järjestön työntekijät voivat hyvin ja luottavat työnantajaansa, myös jäsenten saama palvelu paranee.

Kehitysmatkalle valittiin yhteinen tavoitteellinen suunta syksyllä 2019. Tavoitteena oli muun muassa vahvistaa luottamusta ja tukea työssä suoriutumista. Tavoitteita edistettiin 12 toimenpiteellä.

– Toimenpiteet ovat edenneet koronaepidemiasta huolimatta hyvää vauhtia ja tämän syksyn kuluessa kaikki toimet saadaan tehdyksi. Iso kiitos sertifioinnista kuuluu koko henkilöstölle. Teemme tätä työtä yhdessä ja jäsen keskiössä, sanoo hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Jari Cavernelis.

OAJ:n johto on pitänyt sertifiointia tärkeänä, koska se on halunnut osoittaa pitävänsä henkilöstöä organisaation tärkeimpänä voimavarana. Sertifikaatti on myös viesti halusta sitoutua hyvän työpaikan rakentamiseen.

– Yhä useampi hyvä työpaikka voi sertifioinnin ansiosta olla suunnannäyttäjänä suomalaiselle työelämälle. Tässä OAJ haluaa olla mukana.

Kun työntekijöitä arvostetaan, he ovat motivoituneita antamaan parhaan työpanoksensa organisaatiolle ja sitä kautta jäsenille. Työyhteisössä on sisäistetty hyvin käsitys siitä, että työtä tehdään jäsenten hyväksi.

– Henkilöstökokemuksella ja henkilöstön tyytyväisyydellä on vaikutusta myös jäsenten saamaan palveluun. OAJ:n uuden strategian tulevaisuuskuvaan on kirjattu tavoitteeksi, että jokainen jäsen tuntee, että jäsenyys kannattaa. Sen hyväksi me kaikki teemme joka päivä arvokasta ja merkityksellistä työtä, Cavernelis sanoo.

40 vuoden kokemuksella

Jäsenpalveluneuvoja Sari Lehtonen on työskennellyt OAJ:n toimistossa syksystä 1980 ja nähnyt järjestön kasvun ja muutoksen. Henkilökunnan määrä on kasvanut, työn tahti kiihtynyt ja tietotekniikan tulo muuttanut työtä monin tavoin.

– Tasa-arvoisuus on lisääntynyt OAJ:n toimistossa. Yleisestikin työpaikoilta on jäänyt pois auktoriteettien turha kumartelu ja OAJ:ssä samoin. Aloittaessani oli toisenlaista. Nyt olemme samaa työyhteisöä, joka tekee yhdessä töitä yhteisten tavoitteiden hyväksi oman tehtävänsä mukaan.

Lehtonen arvostaa työpaikan luotettavuutta perusasioissa.
– Palkka on tullut ajallaan ja meistä työntekijöistä on aina pidetty hyvää huolta.

Luottamusta on rakennettu sitoutuneesti

Henkilöstöyhdistyksen puheenjohtajan Laura Nurmisen mukaan työtä yhteisen luottamuksen rakentamiseksi on tehty sitoutuneesti.

Henkilöstön osallistaminen ja välitön, luonteva yhteistoiminta henkilöstön edustajien ja työnantajan välillä on oleellista, nyt kun Trust Index © -tutkimuksesta nousseita toimenpiteitä edistetään yhdessä ja positiivista henkilöstökokemusta vahvistetaan.

– Erityisesti korona-aika on vahvistanut luottamuksen ilmapiiriä ja tuonut esiin työpaikan vahvuudet, Nurminen sanoo.

OAJ:n työpaikat -sivu

Trust Index © -tutkimus

  • Trust Index © -tutkimus selvittää, miten yritystä johdetaan ja toteutuvatko ne johtamisen tavat, joilla työntekijöiden potentiaali on mahdollista maksimoida.
  • Tutkimus korostaa työntekijän hyvinvointia koko organisaation etuna ja selvittää myös organisaation yhteiskunta- ja työnantajavastuuta.
  • Tutkimuksen avulla organisaation johto saa tietoonsa kohteet, joita tulisi kehittää, jotta jokainen työntekijä voisi menestyä työssään ja jotta yhteisöllinen innovointi ja luottamus lisääntyisivät.

Mikä Great Place to Work -sertifikaatti?

  • Great Place to Work® -sertifiointi on sekä mittari, kehittämistyökalu että keino erottua työmarkkinoilla parhaiden työnhakijoiden silmissä
  • Sertifioinnin saa yritys, jonka Trust Index © on vähintään 70 %
  • Sertifiointiprosessi on yksinkertainen: yrityksen henkilöstö vastaa tutkimukseen ja johto täyttää lyhyen kyselyn organisaatiosta
  • Jokainen tutkittu yritys saa tuloksistaan raportin kehittämistyön tueksi
  • Sertifiointi on työntekijöiden antama kansainvälisesti arvostettu tunnustus hyvän työpaikan rakentamisesta
  • Sertifiointi on ensimmäinen askel kohti mahdollista sijoitusta Parhaat Työpaikat -listalla

Lue lisää Trust Index © -tutkimuksesta ja GPTW:stä

Jaa