• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:lle uusi strategia: Suomesta paras maa opettaa, oppia ja tutkia

19.08.2020 - 14.52 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n valtuusto päätti uudesta strategiasta. Järjestö toimii sen eteen, että Suomi on maailman paras paikka opettaa, oppia ja tutkia ja että jokainen jäsen tuntee, että jäsenyys kannattaa.

OAJ valvoo jäsentensä etua ja luo heille turvaa muuttuvassa työelämässä. 

Siinä on OAJ:n uuteen strategiaan kirjattu järjestön ydintehtävä, jossa kuuluu vahvasti jäsenten ääni. Strategia ohjaa koko OAJ:n toimintaa aina paikallisyhdistyksistä valtakunnan tasolle.

– Osallistimme strategian valmisteluun ennennäkemättömän laajasti koko jäsenkenttää. Koko strategiassa näkyvätkin ne asiat, joita jäsenet meiltä odottavat, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Jäsenten ääni ja odotukset kuuluvat

OAJ:n aktiiveja ja rivijäseniä osallistettiin reilun vuoden aikana esimerkiksi Howspace-verkkosovelluksella. Tuhannet jäsenet kertoivat näkemyksiään siitä, mitä he OAJ:stä ajattelevat ja mihin suuntaan he haluavat järjestöä kehittää. 

Edunvalvonta korostuu jäsenten odotuksissa, mutta esiin nousivat vahvasti myös esimerkiksi työhyvinvoinnin parantaminen ja opettajuuden arvostuksen lisääminen. Nämä kirjattiin uuteen strategiaan kehittymislupauksiksi.

– Jäsenet toivovat järjestön myös uudistuvan monella tavalla. Esimerkiksi järjestön rakenne on todella monimutkainen, ja moni jäsen kokee siksi OAJ:n kaukaiseksi. Toimistolla olemme valmiita rohkeisiinkin muutoksiin, joilla OAJ:n toimintaa voidaan tuoda lähemmäs jäseniä ja löytää uusia keinoja osallistua siihen. Seuraavassa valtuuston kokouksessa nähdään, ovatko valtuutetut valmiita päättämään muutoksista, joilla tätä voitaisiin edistää, Luukkainen sanoo.

Olemme valmiita rohkeisiinkin muutoksiin, joilla OAJ:n toimintaa voidaan tuoda lähemmäs jäseniä.

Uutinen jatkuu videon jälkeen.

OAJ:läisten työ on tärkeää koko Suomelle

Strategiassa OAJ:n tulevaisuuskuvaksi on määritelty, että Suomi on maailman paras paikka opettaa ja oppia ja että jokainen jäsen tuntee, että jäsenyys kannattaa. 

– Uskomme, että kun onnistumme ydintehtävässämme ja täytämme strategiaan kirjatut kehittymislupaukset, pääsemme kohti tätä tulevaisuuskuvaa. Meitä tarvitaan puolustamaan jäseniämme ja pitämään esillä heidän työnsä merkitystä koko Suomelle. Kun jäsenemme voivat tehdä työnsä hyvin, siitä hyötyy koko Suomi.

Kun jäsenemme voivat tehdä työnsä hyvin, siitä hyötyy koko Suomi.

Strategian yhteydessä määriteltiin myös niin sanottuja megatrendejä, jotka vaikuttavat OAJ:n toimintaan ja jäsenten työhön. Järjestössä täytyy huomioida esimerkiksi työn, osaamisvaatimusten ja väestörakenteen muutokset sekä julkisen talouden kestävyys. Samoin se, että järjestötoimintaan kohdistuvat arvot, asenteet ja odotukset muuttuvat. 

– Isot yhteiskunnalliset muutokset ja globaalit kriisit vaikuttavat suoraan jäsentemme työhön ja toisaalta alleviivaavat heidän työnsä tärkeyttä. Siksi koen, että myös OAJ:tä tarvitaan enemmän kuin koskaan vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että päättäjät satsaavat koulutukseen, kasvatukseen ja tutkimukseen riittävästi rahaa. Samaan aikaan on entistä tärkeämpää myös uudistua järjestönä ja lunastaa jäsenten meihin kohdistamat odotukset, koska OAJ:tä ei ole ilman jäseniä, Luukkainen sanoo.

Tutustu OAJ:n strategiaan!

WEB1920x1080 Strategia OAJ 2020.png