• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n jäsenkyselyt auttoivat koronatukipaketin saamisessa – “Jokainen vastaus on arvokas”

08.09.2020 - 14.44 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ on koronaepidemian ajan seurannut opetustyön sujumista ja jäsentensä jaksamista jäsenkyselyillä. Vastaukset antavat arvokasta tukea OAJ:n vaikuttamistyöhön. Kyselyllä oli merkitystä muun muassa siinä, että hallitukselta saatiin tukipaketti poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasaamiseen koulutuksessa. Tänä syksynä OAJ selvittää kyselyillä vielä muun muassa ammatillisten opettajien ja korkeakouluissa työskentelevien näkemyksiä.

OAJ teki viime keväänä eri jäsenryhmilleen laajoja kyselyitä, joilla selvitettiin koronasta johtuvien poikkeusolojen vaikutuksia opettajan työhön ja opetuksen sujumiseen. Tulosten pohjalta OAJ ryhtyi heti vaikuttamaan päättäjiin, jotta saataisiin lisätalousarvio ja siihen tukipaketti koulutukselle.

– Jos kyselyitä ei olisi ja niihin ei aktiivisesti vastattaisi, meidän olisi vaikeampi perustella vaatimuksiamme. Kyselyidemme tuloksiin luotetaan, ja jokainen vastaus on arvokas, koulutusjohtaja Heljä Misukka kertoo.

Vaikuttaminen on tuonut tulosta

Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi hallitus jakoi koulutukseen yli sata miljoonaa euroa, jolla on voitu palkata lisää henkilöstöä, esimerkiksi resurssiopettajia ja erityisopettajia. Lisätyövoimalla on suuri merkitys opetushenkilöstön hyvinvoinnille.

Koronakyselyjen tulokset antoivat Misukan mukaan hyödyllistä taustatukea myös siinä, että tukipaketissa on lomautuksia koskeva ehto ja rahat voidaan periä takaisin sellaisilta kunnilta, jotka lomauttavat opetushenkilöstöä. Takaisinperinnän uhka on saanut kymmenet kunnat vetämään takaisin lomautusaikeensa.

Varhaiskasvatukseen parannusta ohjeisiin

Varhaiskasvatuksessa tilanne oli kevään poikkeusolojen ajan erilainen kuin muilla koulutusasteilla, koska päiväkodit jatkoivat koko ajan lähiopetusta. Varhaiskasvatuksessa kysely nosti esiin muun muassa sen, että korona-ajan ohjeistukset olivat puutteellisia. Kyselyvastausten tuella OAJ myös sai ohjeisiin parannusta.

Kevään kyselyt nostivat esiin monenlaisia ongelmakohtia, kuten sen, että taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä opetus loppui koronan takia melko laajalti kokonaan. Kun ongelman laajuus hahmotettiin, löytyi hyviä käytäntöjä, joilla opetusta pystyttiinkin jatkamaan erilaisin järjestelyin.

Toisaalta kyselyissä nousi esiin se, että opettajat onnistuivat nopeassa siirtymässä valtavan hienosti.

– Olemme ainoat, jotka kysyvät opettajilta, ja opettajien näkökulma on tosi tärkeä. Olemme huomanneet, että esimerkiksi Opetushallitus on omissa raporteissaan siteerannut kyselyitämme paljon, Misukka sanoo.

Ammatilliseen saatava rahaa opettajien palkkaamiseen

Hallituksen budjettineuvottelut käydään ensi viikolla. OAJ:lle kyselytulokset antavat tärkeää selkänojaa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen rahoitukseen vaikuttamiseen. Suurin osa koronaepidemian aikana tavoittamattomiin kadonneista opiskelijoista on juuri ammatillisessa koulutuksessa.

– Olemme halunneet varmistaa, että opettajien palkkaamiseen varatut rahat ovat varmasti budjetissa. Kun muistutamme resurssivajeesta, voimme hyödyntää kyselyn tuloksia.

Jäseniltä kysytään myös syksyllä

Kevään jälkeenkin eri koulutusasteille on tehty uusia koronakyselyitä, joilla tilanteen kehittymistä ja koronan vaikutuksia opetukseen on seurattu.

Tiistaina viimeistä päivää on auki ammatillisille opettajille suunnattu kysely, ja myöhemmin syksyllä tehdään kyselyt taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja korkeakoulujen opettajille.

Kyselyt tehdään satunnaisotannalla, eli eri jäsenryhmistä poimitaan satunnaisesti joukko, jolle kysely lähetetään sähköpostilla.

 

Teksti: Heta Lievonen
Kuva: Leena Koskela