• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n neuvottelutavoitteet pysyvät koronakriisistä huolimatta

28.03.2020 - 10.47 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n saatua yksityisen opetusalan ja yliopiston sopimusneuvottelut maaliin, katseet kohdistuvat jälleen kuntasektorin neuvotteluihin, jotka lyhyen katkon jälkeen jatkuivat tällä viikolla. Myös neuvottelut yksityisissä päiväkodeissa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien osalta ovat käynnissä.

Sopimussiirto vahvistaa yhteistä opettajuutta

Yksi neljästä OAJ:n tämän kierroksen tavoitteista on saada varhaiskasvatuksen opettajat opetusalan sopimuksen piiriin. Tavoite on edelleen voimassa ja siitä keskustellaan myös kunnan neuvottelupöydässä.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat halunneet siirtoa kaikkien opettajien yhteiseen opetusalan sopimukseen jo ainakin 25 vuoden ajan. Sopimussiirrossa on kysymys ennen kaikkea yhteisen opettajuuden vahvistamisesta. Varhaiskasvatus on tärkeä osa opetusalaa ja kuluu opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. OAJ on perinteisesti ollut ainoa, joka sopimusalasiirtoa on halunnut, mutta tänä keväänä Talentia lähti tukemaan tätä tavoitetta

Kaikki opettajaryhmät samaan sopimukseen

OAJ on painokkaasti vaatinut varhaiskasvatuksen opettajia samaan sopimukseen muiden opettajaryhmien kanssa.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan nykyinen sopimustilanne on jäänne ajoilta, jolloin varhaiskasvatus oli vielä osa sosiaalitoimea. Varhaiskasvatus siirrettiin opetustoimeen jo vuosia sitten.

Sopimusalasiirron edellytyksenä on, että sovitaan, mitä OVTES:n sopimusmääräyksiä sovelletaan varhaiskasvatuksenopettajien, erityisopettajien sekä perhepäivähoidon ohjaajien ja päiväkodin johtajien palvelussuhteen ehtoihin ja minkälaisia sopimusmääräyksiä opetusalan sopimukseen pitää lisätä.

Myös yksityisellä sektorilla neuvotellaan

Kuntasektorin lisäksi OAJ neuvottelee yksityisissä päiväkodeissa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien ja päiväkodin johtajien sopimuksesta yhdessä Avaintyönantajien kanssa. OAJ neuvottelee hyvinvointialojen työnantajajärjestö Halin kanssa liityntäpöytäkirjan, joka on osa yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) sopimusta.

OAJ:n tavoitteena molempien sopimusten osalta on muun muassa kiky-tuntien poisto ja työaikaa koskevien erityismääräysten kehittäminen.

Kunnissa työskentelee noin 10 000 OAJ:n varhaiskasvatuksen opettajajäsentä ja yksityisellä puolella reilu 1 000 jäsentä.

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!