• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajajärjestöt vetoavat koulutuksen laadun ja tasa-arvon puolesta: ”Oppijan on saatava todellista tukea riittävän varhain”

30.10.2020 - 15.42 Uutinen
Kuvituskuva

Koulutukselle on kohdennettava riittävä rahoitus, jotta koulutuksellinen tasa-arvo ja koulutuksen laatu voidaan turvata. Osattomuutta ja syrjäytymistä on torjuttava kaikin keinoin, vaativat Pegagogisten opettajajärjestöjen edustajisto POE ja OAJ:n yleissivistävien opettajien valtuustoryhmä yhteisessä kannanotossaan.

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto POE ja OAJ:n yleissivistävien opettajien opettajien valtuustoryhmä OAJ-YSI julkaisivat perjantaina yhteisen kannanoton koulutuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseksi.

Järjestöt muistuttavat, että koulutuksen laatuun panostaminen on kaikkia hyödyttävä tulevaisuusinvestointi. Osattomuutta ja syrjäytymistä on torjuttava kaikin keinoin, esimerkiksi antamalla varhaisessa vaiheessa tukea ja ohjausta sitä tarvitseville, panostamalla kotoutumiskoulutukseen ja tukemalla kouluja tasa-arvoa vahvistavalla rahoituksella.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan alta:

Koulutuksen laatua ja tasa-arvoa on vahvistettava

Suomalainen koulutus tunnetaan laadukkaasta opetuksesta ja hyvistä oppimistuloksista, joihin on päästy kansainvälisesti suhteellisen pienillä opetustuntimäärillä. Suomessa koulutus on ansiokkaasti tasannut oppijoiden taustoista johtuvia eroja. Peruskoulu on antanut hyvät edellytykset myös jatko-opiskeluun. Enää peruskoulu ei kuitenkaan Pisa-tulosten mukaan takaa kaikille samoja mahdollisuuksia oppimiseen.

Laadukasta koulutusta on arvostettu Suomessa aina, ja se on muodostanut hyvinvointiyhteiskunnan perustan. Nyt oppivelvollisuus laajenee toiselle asteelle. Kun ikäluokat pienenevät, on entistä tärkeämpää, että jokainen oppija voi osallistua, kouluttautua ja kehittyä taustastaan riippumatta.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi osattomuutta ja syrjäytymistä on torjuttava kaikin keinoin. Oppilaitoksissa annettava tuki ei voi jäädä vain näennäiseksi, vaan oppijan on saatava todellista tukea ja ohjausta riittävän varhain. Erityisen tärkeää on, että oppijat saavat tarvitsemansa tukiopetuksen koronapoissaolojen aiheuttamiin oppimisvajeisiin. Lisäksi erilaisia kouluja on tuettava tasa-arvoa vahvistavalla rahoituksella ja kotoutumiskoulutuksen laatua on kehitettävä.

Koulutuksen laatuun panostaminen on kaikkia hyödyttävä tulevaisuusinvestointi. Korona-aika on osoittanut, että opettajia ja oppilaitoksissa tapahtuvaa kohtaamista tarvitaan enemmän kuin koskaan. Opettajat ovat osoittaneet suurta venymiskykyä ja sitoutumista työhönsä, mutta opettajatkaan eivät veny loputtomiin.

Koulutuksen rahoitus ei nykytasolla ole riittävä. Jotta koulutuksellinen tasa-arvo ja koulutuksen laatu voidaan jatkossa turvata, on koulutukselle taattava nykyistä suuremmat taloudelliset resurssit.

Helsingissä 30.10.2020
Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto (POE)
OAJ:n yleissivistävien opettajien valtuustoryhmä (OAJ-YSI)

Jaa