• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetusalan sopimus varmistui – yhdenvertaisuus lisääntyy, kikyt historiaan

28.05.2020 - 15.09 Uutinen
Kuvituskuva

Kiky-tunnit poistuvat, ammatillisten opettajien vuosityöaikaan saatiin parannusta ja peruskoulun luokanopettajien alkupalkkoihin korotus. OAJ:n hallitus hyväksyi yli 60 000 OAJ:n jäsentä koskevan kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen torstaina.

Viime sopimuskierroksen kilpailukykysopimuksessa opetusalalle tulleet 24 vuosittaista kiky-tuntia jäävät historiaan 31.8.2020 lähtien siten, että ainoastaan yleissivistävässä koulussa kärsitään aiemmasta kikystä vielä elokuussa kahden tunnin ajan. Kokonaistyöajassa olevan opetushenkilöstön kiky-tunnit poistuvat samoin 31.8. lähtien.

– Kiky-tuntien poistuminen on hieno asia, mutta täysin ilman korvausta niitä ei saatu pois opetusalalta, kuten ei muidenkaan alojen työehtosopimuksista, neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.

Kiky-kokonaisuuteen kuuluu, että nyt peruskoulun opettajat voivat vaihtaa opetustyötä uudenlaiseen kehittämistyöaikaan työnantajan kanssa sopimalla. Myös sellaista koulu- tai kuntakohtaista palkkiota, josta opettajalle maksetaan korvaus jostakin erityisestä tehtävästä, saatiin nostettua. Vanhan kikyn yhteissuunnitteluaikaa jäi kuitenkin peruskoulun opettajille kuusi tuntia.

Yleiskorotus voimaan elokuun alussa


Nyt saavutettu sopimus on 23 kuukauden mittainen eli voimassa 28.2.2022 saakka. Pitkä sopimus tuo opetusalalle työrauhaa ja vakautta.

– Nyt hyväksytty OVTES-sopimus on mielestäni tässä sopimustilanteessa hyvä. Saimme hiottua sopimusta paremmaksi kuin mitä oli esillä kuukausi sitten kariutuneissa neuvotteluissa, Lindroos kertoo.

Opettajien yleisen linjan mukaiset korotukset jakautuvat yleiskorotuksiin ja järjestelyeriin liitekohtaisesti hieman eri tavoin. Osa korotuksista on käytetty sopimuksen parantamiseen.

Yleiskorotus 1.8.20 on yleissivistävän koulun opettajilla 0,87 %, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa 1,24 % ja ammatillisessa koulutuksessa 0,95 %.

Yleiskorotus 1.4.21 on yleissivistävillä opettajilla 0,72 %, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa 0,75 % ja ammatillisessa koulutuksessa 0,99 %. Samaan aikaan tulee voimaan paikallisesti sovittava 0,8 prosentin suuruinen järjestelyerä. Ammatillisten osalta tämä erä on 0,4 %.

– OVTESissä paikallista järjestelyerää käytetään ensisijaisesti paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyyn, Lindroos avaa.

Nousua uran alun palkkaan

Uudessa sopimuksessa saatiin yhdenmukaistettua peruskoulun luokanopettajien palkkoja. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen opettajakelpoisen peruspalkka nousi, ja tällä on vaikutus uraansa aloittaville opettajille.

Tuntiopettajille saatiin parannusta sitä kautta, että ensi lukuvuodesta alkaen yhdysluokkahuojennuksen voi saada myös päätoiminen tuntiopettaja.

Parannusta tuli myös työuran loppuun. Vuosisidonnaisten lisien kertyminen ei ala jatkossa enää alusta, jos opettaja palaa tekemään töitä jo eläkkeellä ollessaan.

Lukioresurssiin tasa-arvomuutoksia

Lukio-opettajien opetusvelvollisuudet säilyvät entisinä, samoin korvaukset ylioppilastutkintoihin liittyvästä opettajatyöstä. Sen sijaan lukioresurssin osalta tasapuolistaminen koskee niin sanottua muuta muuta työtä, jolla tarkoitetaan muuta kuin omaan opetustyöhön ja ylioppilastutkintoihin liittyvää työtä. Se korvataan jatkossa opetusvelvollisuudella 19.

– Nyt kaikki eri aineiden opettajat saavat tästä työstä saman palkan. Parannus on monelle lukio-opettajalle merkittävä.

Samalla sovittiin sellaisten lukion erityisopettajien opetusvelvollisuudesta, joihin ei sovelleta vuosityöaikaa. Ylioppilastutkintoa uusivien oppilaiden tutkintojen vaatima opettajatyö saatiin vastaamaan paremmin muuttunutta lainsäädäntöä.

Suurten lukioiden rehtoreilta opetusvelvollisuus pois

Johtamisen sopimuksia kehitetään työryhmässä, jonka tehtävänä on selkeyttää peruskoulun rehtoreiden palkkauksen perusteita. Jatkotyössä on muun muassa opettajan tekemien hallinnollisten töiden huomioiminen työajassa ja apulaisrehtorin tehtävien huomioiminen opetusvelvollisuudessa aiempaa paremmin.

Lukion ja aikuislukion rehtoreilta poistui opetusvelvollisuuden alaraja, eli suuren lukion rehtorilla ei enää ole pakollista opetusvelvollisuutta lainkaan.

Ammatillisten keskeisimmät tavoitteet saavutettiin

Ammatillisten opettajien vuosityöaika hiersi näissä OVTES-neuvotteluissa tiukimmin. Sopimukseen kuitenkin päästiin, ja suurin osa OAJ:n keskeisimmistä tavoitteista saavutettiin.

Palkallisen virkavapaan eli muun muassa sairausloman ja äitiysloman palkkatason epäoikeudenmukaisuutta saatiin korjattua, vaikkakin viiveellä, joka johtuu erilaisista suunnittelukausista. Palkassa otetaan huomioon lisätyö joko 1.8.21 tai 1.1.2021 lähtien niin, että sen perustana ovat myös 1500 tunnin ylittävät vahvistetut työtunnit. Parannus on selkeä opettajalle, jolla on lisätyötä.

Ne entiseen niin sanottuun E-osioon kuuluneet aikuisopettajat, jotka vuosityöaikasopimukseen siirryttäessä saivat vakioida palkkansa ja työaikansa takuumääräyksellä, voivat nyt tehdä valintansa uudelleen.

– Tämä tarkoittaa sitä, että jos opettaja haluaa jäädä takuusopimukseen, vanhat ehdot säilyvät. Jos hän valitsee 1500 tunnin vuosityöajan, sitomattoman työajan vähimmäismäärä nousee 17 prosentista 25 prosenttiin, johtava työmarkkina-asiantuntija Markku Perttunen sanoo.

E-osion ongelmaa ei kuitenkaan saatu korjattua kokonaan, sillä tavoite vapaajaksoviikkojen määrän nostamisesta 10:stä 12:een ei toteutunut.

– Tämä oli OVTES-sopimusneuvotteluiden kaikkein hankalin kohta ja siitä neuvoteltiin viime minuuteille asti. Työantajan vastatarjous nostolle oli se, että työnantaja olisi saanut direktio-oikeuden siihen, että vapaajaksoviikkojen määrää olisi voitu tietyin edellytyksin vähentää yksipuolisella päätöksellä. Tämä vaihtoehto olisi koskettanut jatkossa kaikkia ammatillisia opettajia, eikä sitä voitu mitenkään hyväksyä. Vapaajaksojärjestelmää pyritään nyt kehittämään työryhmässä, Perttunen kertoo.

Ylemmän korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelle opinto-ohjaajalle saatiin uuteen sopimukseen tuntuva kuoppakorotus ja palkat ovat sen jälkeen samalla tasolla muiden opettajien kanssa.

Määräaikaisten palvelussuhteessa olevien opettajien tilanne parani. 40 työviikolla he saavat 12 vapaajaksoviikkoa tai vastaavan rahakorvauksen ja ovat jatkossa samassa asemassa kuin pysyvässä työsuhteessa olevat opettajat.

Lisäksi lomarahan perustana olevaa palkkaa korjattiin hiukan kesästä 2021 alkaen.

Taiteen perusopetukseen työryhmä

Kiky-tunnit poistuivat erityistä kompensaatiota noudattaen myös taiteen perusopetuksesta ja vapaasta sivistystyöstä.

Koko sopimuskaudeksi sovittiin työryhmä, joka paneutuu vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen sopimusmääräysten nykyaikaistamiseen ja kehittämiseen.

Avainta hyväksyttäneen perjantaina

Avaintyönantajien AVAINTES-raamisopimus ja siihen kytkeytyvä opettajia koskeva AVAINOTES-sopimus hyväksyttäneen järjestöjen hallinnoissa lopullisesti huomenna perjantaina. Neuvottelijat ovat sopineet, että sopimusten sisällöistä kerrotaan vasta tämän jälkeen. OAJ:n hallitus hyväksyi sopimukset jo tänään torstaina.

Tekstin kuudes kappale täsmennetty 29.5. kello 16.15. Kohdassa luki aiemmin: Opettajien palkkojen korotukset vaihtelevat eri sopimusaloilla. 

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen 
  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • Sopimusneuvottelut 2022 -sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä ovat aihetunnisteet #oajneuvottelee #lakko2022 #ArvoaAsiantuntijalle

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!

Jaa