• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetusalan uusien sopimusten mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan 1.8.

30.07.2020 - 15.20 Uutinen
Kuvituskuva

Kaikkien opetusalalle neuvoteltujen uusien virka- ja työehtosopimuksien mukaan ensimmäiset palkkojen yleiskorotukset toteutuvat 1.8.2020.

Kevään ja alkukesän aikana neuvoteltiin opetusalalle yhteensä yhdeksän uutta virka- ja työehtosopimusta. Niissä kaikissa on sovittu, että ensimmäiset palkkojen yleiskorotukset tulevat voimaan 1.8.2020.

— Elokuun alussa maksettavan yleiskorotuksen suuruus saattaa vaihdella opetusalan eri sopimuksissa. Tämä johtuu siitä, että yleiskorotusten ja järjestelyerien keskinäinen painotus voi olla eri virka- ja työehtosopimuksissa erilainen. Lisäksi joissain sopimuksissa palkankorotusvaraa käytettiin nykyisten sopimusmääräysten epäkohtien korjaamiseen ja sopimuksen kehittämiseen, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos kertoo.

OAJ:n ekonomisti Mika Väisänen avaa blogikirjoituksessaan tarkemmin, miksi eri sopimusaloilla on erilaiset yleiskorotusprosentit.

Yleiskorotukset sopimusaloittain

Kunnan opetusala (OVTES): Yleiskorotus on yleissivistävän koulun opettajilla 0,87 prosenttia, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa 1,24 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa 0,95 prosenttia. OVTES:n piiriin kuuluu kunnallinen opetusala, lukuun ottamatta kunnallisen varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodinjohtajia.

KVTES: Ensimmäinen KVTES-yleiskorotus on 1,22 prosenttia. KVTES:iin kuuluvat varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat sekä opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat.

AVAINOTES: Elokuun yleiskorotus on 1,24 prosentin suuruinen. Ammatillisten opettajien vuosityöajassa oleville (Osio C Liite 10) korotus on 1,03 prosenttia. AVAINOTES:n kuuluvat osa yksityisen alan ammatillisista ja amk-opettajista sekä vapaan sivistystyön opettajat.

AVAINTES: Yleiskorotuksen suuruus on 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia. AVAINTES:iin kuuluvat osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista.

Yksityinen opetusala (Sivista): Sopimuskaudella on luvassa kaksi 1,1 prosentin yleiskorotusta, joista ensimmäinen maksetaan elokuun alussa. Yksityinen opetusala pois lukien aikuiskoulutuskeskukset ja varhaiskasvatus.

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (Sivista): Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus on 1,1 prosenttia. Työehtosopimukseen kuuluvat yksityisten ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat.

Yliopistot ja harjoittelukoulut: Yleiskorotus on 1,1 prosenttia. Työehtosopimukseen kuuluvat yliopistojen ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstö.

Yksityinen sosiaalipalveluala: Ensimmäinen yleiskorotus on 1,3 prosenttia. Työehtosopimuksen piiriin kuuluu osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista. 

Valtion virka- ja työehtosopimus sekä valtion oppilaitosten tarkentavat virkaehtosopimukset: Sopimuskaudella on kaksi yleiskorotusta, jossa ensimmäinen on 1,1 prosenttia. Valtiolla työskentelevät OAJ:n jäsenet ovat töissä mm. Opetushallituksen alaisessa Valteri-koulussa, kielikouluissa eli Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa ja Suomalais-venäläisessä koulussa sekä Helsingin eurooppalaisessa koulussa. Lisäksi Opetushallituksen alaisuuteen kuuluvat Saamelaisalueen koulukeskus ja Meriturva. Valtion oppilaitoksia ovat lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen alainen koulutuskeskus, SM:n alainen Pelastusopisto sekä THL:n alaiset koulukodit.

Palkankorotukset eivät välttämättä näy vielä elokuun palkassa, sillä muutoksia ei ole välttämättä ehditty tehdä vielä elokuun palkka-ajoon. Palkankorotukset maksetaan näissä tapauksissa kuitenkin takautuvasti.

Tiedätkö, mikä on sinun virka- ja työehtosopimuksesi? Täältä voit katsoa tiedot kaikista OAJ:n jäsenten sopimuksista.

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen 
  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • Sopimusneuvottelut 2022 -sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä ovat aihetunnisteet #oajneuvottelee #lakko2022 #ArvoaAsiantuntijalle

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!