• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppivelvollisuuden laajentaminen hyväksytty eduskunnassa – uudistuksen toimeenpano alkaa

15.12.2020 - 10.32 Uutinen
Kuvituskuva

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva lakipaketti on tänään hyväksytty eduskunnan toisessa käsittelyssä. Lakien lisäksi tarvitaan useita toimenpiteitä, jotta uudistuksen hyvät tavoitteet saavutetaan. OAJ pitää ensiarvoisen tärkeänä, että tuen polku yhtenäistetään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Oppivelvollisuuden laajentamisen lait on nyt hyväksytty, ja on aika ryhtyä suunnittelemaan uudistuksen toimeenpanoa.

– Tähän tarvitaan ministeriöltä ja Opetushallitukselta vahvaa tukea sekä koulutusta. Ensimmäisenä on viestittävä, mitä oppilaanohjaajien peruskoulussa on kerrottava asiasta nykyisille yhdeksäsluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

OAJ on oppivelvollisuuden laajentamiseen tyytyväinen. Koulutus tuottaa Suomelle mitä arvokkainta pääomaa, ja siihen kannattaa investoida. Koulutus sekä luo uutta työtä että tärkeältä osaltaan mahdollistaa maamme säilymisen elinvoimaisena hyvinvointivaltiona.

– Oppivelvollisuuden laajentamisen on vahvistettava ja vakautettava koulutuksen rahoitusta. Sen on myös luotava painetta sille, että koulutuspoliittisessa selonteossa luodaan tiekartta peruskoulun ja koko toisen asteen rahoitustasoa nostamiselle, Luukkainen vaatii.

Sivistysvaliokunnan esitykset huomioitava koulutuspoliittisessa selonteossa

OAJ on kannattanut oppivelvollisuuden laajentamista, mutta toisen asteen koulutuksen maksuttomuus olisi järjestön mielestä pitänyt rajata koskemaan oppivelvollisia. Nyt hyväksytyssä laissa oikeus maksuttomiin oppimateriaaleihin ja matkoihin jatkuu sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

– Jos tähän on varaa, on löydyttävä rahaa myös siihen, että turvataan kaikille opetuksen ja koulutuksen järjestäjille riittävä määrä opettajia suhteessa oppijamäärään. On turvattava yhdenvertainen oikeus ei vain materiaaleihin vaan myös opetukseen ja opettajiin, Luukkainen toteaa.

Sivistysvaliokunnan mietintö oppivelvollisuuslakipaketista valmistui joulukuun alussa. Se sisältää 22 tärkeää lausumaehdotusta, joiden toimeenpanemiseen on kiinnitettävä huomiota oppivelvollisuutta laajennettaessa.

Sivistysvaliokunnan mietinnön toimenpiteet tulee ottaa huomioon koulutuspoliittisessa selonteossa, jota parhaillaan valmistellaan.

Tuen polku yhtenäiseksi, lukioon laatukriteerit

Ensimmäisiä toimenpiteitä, joita lausumista pitää OAJ:n mukaan toteuttaa, on opiskelijan tuen polun yhtenäistäminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Ammatilliseen koulutukseen on säädettävä opiskelijalle oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen. Lisäksi koko toiselle asteelle tarvitaan yhtenevä käytäntö ja säädökset opiskelijan oikeudesta tukiopetukseen. Samalla kun näistä oikeuksista säädetään, on myös kohdennettava riittävä rahoitus niiden toteuttamiseen.

Lukiokoulutuksessa huomio on kiinnitettävä opettajien mahdollisuuksiin valita edelleen laadukasta oppimateriaalia. Lukion laatukriteerien laadinta on aloitettava nopealla aikataululla osana oppivelvollisuuden laajentamista ja lukiokoulutuksen laatuohjelmaa.

OAJ pitää tärkeänä, että ikäluokkien pienentyessä koulutuksen resursseja nostetaan pitkäkestoisella rahoituksen vahvistamisohjelmalla niin, että rahoitus vastaa vähintään koulutusleikkauksia edeltävää tasoa.

Kuten sivistysvaliokunnan mietinnössäkin todetaan, oppivelvollisuuden laajentamiseen varatun rahoituksen riittävyyttä on seurattava. Hallituksen on ryhdyttävä toimiin, mikäli uudistukseen varattu rahoitus havaitaan riittämättömäksi.

Kuva: Leena Koskela