• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Päiväkodin johtajien työaikajärjestelyt koronan aikana

17.12.2020 - 16.01 Uutinen
Kuvituskuva

KT Kuntatyönantajat julkaisi ohjeet päiväkodin johtajien työaikajärjestelyistä koronavirusepidemian aikana. Ohjeen mukaan työnantaja ei voi sopia eikä määrätä viranhaltijaa tai työntekijää jatkuvaan 24/7 varallaoloon.

Koronaepidemian kaltaisessa poikkeustilanteessa päiväkodin johtajalta voidaan edellyttää välttämättömien työtehtävien hoitamista työajan ulkopuolella päiväkodin toiminnan turvaamiseksi. Varallaoloajan epäselvyydet ja työnantajan vaatimus altistusten ja tartuntojen selvittämistyöstä on lisännyt lähijohdon uupumista.

– Tilanne on ollut viime keväästä alkaen hyvin kuormittava varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähijohdolle. Työnantajan työsuojeluvastuu kirkastuu KT:n ohjeen myötä. Pitää toimia työturvallisuuslain, työaikalain ja KVTES:n varallaolomääräysten mukaisesti, kertoo OAJ:n työmarkkinaedunvalvonnan erikoisasiantuntija Timo Mäki.

Mitä varallaolo käytännössä on?

Varallaoloajalla tarkoitetaan työnantajan määräykseen tai työnantajan ja työntekijän tai viranhaltijan sopimukseen perustuvaa velvollisuutta olla vapaa-aikanaan tavoitettavissa siten, että hänet voidaan kutsua työhön. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. Mikäli kutsu työhön varallaoloaikana tulee, luetaan työaikaan varsinainen työskentelyaika. Työaikaa ovat myös varallaoloaikana käydyt työhön liittyvät puhelinkeskustelut työnantajan tai asiakkaan taikka muiden työntekijöiden välillä.

Työnantajan on tarvittaessa perusteltava, mistä syystä varallaolomääräys on välttämätön. Varallaolosta on annettava kirjalliset ohjeet, jotta viranhaltija tai työntekijä tietää varallaoloon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

– Olemme KT:n kanssa löytäneet yhteisen näkemyksen varallaolosta. Nämä ohjeet helpottavat ja tuovat selkeyttä päiväkotien johtajien työhön ympäri Suomea, Mäki jatkaa.

Selvät ohjeet tuovat joulurauhan

Sekä työaikalain että KVTES:n mukaan varallaolo ei saa kohtuuttomasti haitata viranhaltijan tai työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Tämä koskee sekä varallaoloajan kestoa että varallaolovuorojen toistuvuutta. Työnantaja ei voi sopia eikä määrätä viranhaltijaa tai työntekijää jatkuvaan 24/7 varallaoloon. Varallaolosta on maksettava KVTES:n 5 §:n mukainen korvaus tai annettava vastaava aika vapaana, ellei varallaolokorvauksesta ole paikallisesti toisin sovittu.

Tartunnanjäljitystilanteessa kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen toimipisteen kanssa.

– Vastuuntuntoisille ja uupuneille päiväkodin johtajille KT:n ohjeet tuovat joulurauhan. OAJ valvoo nyt silmä tarkkana, että kunnat korjaavat omat ohjeensa ja toimivat KT:n ohjeen mukaisesti, Mäki toteaa.

Päiväkodin johtajien työaikajärjestelyt koronavirusepidemian aikana

Teksti Henna Honkalo
Kuva Leena Koskela