• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Päiväkotien johtajat haluavat tukea työsuhdeasioihin

11.11.2020 - 10.51 Uutinen
Kuvituskuva

Yksityisten päiväkotien johtajat kaipaavat tukea työsuhdeasioihin ja liiketoimintaan. OAJ vaatii työnantajia hoitamaan varhaiskasvatuslaissa säädetyn täydennyskoulutusvelvoitteensa ja huolehtimaan lähijohdon riittävästä osaamisesta.

OAJ:n päiväkotien johtajille tekemän valtakunnallisen kyselyn mukaan yksityisen sektorin johtajat kaipaavat tukea tes- ja työlainsäädäntöosaamisen vahvistamiseksi.

– Yksityisissä päiväkodeissa saattaa tes-asioissa neuvoa vain ulkopuolisen yrityksen kirjanpitäjä, jolla ei ole riittävää tes-osaamista. Päiväkotiketjuissa on toki enemmän hallintohenkilöstöä, mutta työsuhdeasioita hoidetaan pienillä resursseilla, kertoo työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija Timo Mäki OAJ:stä.

Mäen mukaan usein yritykset keskittyvät pedagogiikkaan ja varhaiskasvatuksen laatuun, mutta unohtavat, että brändi kärsii, jos työnjohdolliset ja työsuhdeasiat ovat rempallaan.

– Varhaiskasvatusalan ammattilaiset kiertävät yrityksen kaukaa, jos asiat eivät ole kunnossa. Se ei vain toimi, jos mainostetaan, että päiväkodin toiminta on korkeatasoista, mutta henkilökuntaa kohdellaan epäeettisesti.

Paine lapsipaikkojen täyttymisestä

Lisäosaamista kaivataan myös markkinointiosaamiseen. Mäen mukaan monet yksityisen puolen johtajat ovat vastuussa siitä, että päiväkodin lapsipaikat täyttyvät. Jos näin ei ole, he voivat joutuvat markkinoimaan päiväkodinpalveluja esimerkiksi viikonloppuisin kauppakeskusten auloissa.

– Monet jäsenistämme kysyvät neuvoa meiltä, koska eivät saa riittäviä vastauksia oman organisaationsa hallinnoista. Päiväkotiketjun hallinto voi olla satojen kilometrien päässä itse päiväkodista. Tällöin kynnys neuvojen kysymiseen kasvaa, Mäki toteaa.

Yksityisten päiväkotien johtajat ovat nuorempia ja kokemattomampia kuin kunnallisen puolen kollegat. Melkein puolet tekevät esimiestyötä alle viiden vuoden kokemuksella. Koulutukseltaan yksityisen puolen johtajilla on useammin AMK-tutkinto.

Vähemmän henkilökuntaa, enemmän kuormitusta

Myös palveluissa on eroa. Yksityisen sektorin johtaminen on keskittynyt varhaiskasvatustoimintaan, kun taas kunnallisella puolella palveluiden skaala on johtajalla laajempi. Yksityisen päiväkodin johtajalla on usein pienempi toimintakokonaisuus ja vähemmän henkilökuntaa.

– Kunnallisella puolella annetaan 20 prosenttia enemmän esiopetusta, vastuulla voi olla myös kerho- tai avointa varhaiskasvatustoimintaa. Kunnissa johtajalla saattaa olla tuplasti henkilökuntaa, tosin yksityisen päiväkodin johtajan tehtäviin sisältyy useammin myös opetus- ja kasvatustehtäviä lapsiryhmässä, Mäki toteaa.

Yksityisellä puolen johtajat tuntevat riittämättömyyden tunnetta ja haitallista työkuormitusta. Tilanne on viime tutkimuksesta muuttunut huonompaan suuntaan, työajan riittävyyteen vastasi melko huonosti tai harvoin 10 prosenttia enemmän kuin aiemmin. 

–  Syitä voi olla monia, kuten markkinointitehtävien osuus, koska liiketoiminnan korostuminen tuo sellaisia tehtäviä, joita kuntapuolella ei ole, Mäki arvioi.

Valtakunnallinen päiväkodin johtajien työoloja koskeva kysely toteutettiin helmikuussa 2020. Kysely lähetettiin 1442:lle kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa työskentelevälle päiväkodin johtajalle. Vastausprosentti on 42,1. Kysely toteutetaan kolmen vuoden välein. Edellisen kerran kysely on tehty vuonna 2017.

Teksti Henna Honkalo
Kuva Leena Koskela