• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Päiväkotien johtajat kaipaavat lisäkoulutusta – pedagoginen johtaminen ensisijalla

13.10.2020 - 12.47 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n päiväkodin johtajille tekemän kyselyn mukaan 40 prosenttia kunnallisten päiväkotien johtajista kertoo tarvitsevansa lisää osaamista ydintehtävänsä suorittamiseen. OAJ vaatii työnantajia hoitamaan varhaiskasvatuslaissa säädetyn täydennyskoulutusvelvoitteensa ja huolehtimaan lähijohdon riittävästä osaamisesta.

OAJ:n päiväkotien johtajille tekemän valtakunnallisen kyselyn mukaan jopa 40 prosenttia kunnallisten päiväkotien johtajista kertoo tarvitsevansa lisäkoulutusta päiväkodin toiminnan pedagogiseen johtamiseen.

– Päiväkodin johtaja vastaa päiväkodin toimintakulttuurin kehittymisestä. Tämä edellyttää pedagogiikan johtamista, joka on varhaiskasvatuksen kokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamista, arviointia ja kehittämistä, varhaiskasvatuksen työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija Timo Mäki OAJ:stä selittää.

– Johtajilla on oltava työaikaa sekä monipuolista osaamista organisaation toiminnan kehittämiseksi. Tämä vaatii jatkuvaa kouluttautumista.

Mäen mukaan päiväkodin johtajan ensisijainen tehtävä on päiväkodin toiminnan johtaminen, ei hallinnollisten tehtävien hoitaminen.

– Vaatimukset päiväkodin johtajien työhön ovat mittavat, ei pelkästään työajallisesti ja työmäärän vuoksi, vaan myös tehtävien monipuolisuuden ja vaativuuden vuoksi, Mäki toteaa.

Apulaisjohtaja helpottaisi työtaakkaa

Tilanne ei ole juurikaan muuttunut kolmessa vuodessa, jolloin päiväkodin johtajille suunnattu kysely edellisen kerran tehtiin, vaikka OAJ:nkin vaatima varhaiskasvatuslakimuutos astui voimaan vuonna 2018. Laissa määriteltiin ensimmäistä kertaa, että päiväkodilla on oltava toiminnasta vastaava johtaja.

– Varhaiskasvatuslain työnantajavelvoitteiden mukaan työnantajan on huolehdittava henkilöstön riittävästä koulutuksesta. Päiväkodin johtajien kohdalla tämä tarkoittaa, että heidän on saatava koulutusta pystyäkseen tukemaan johtamansa organisaation kehittymistä puhumattakaan siitä, että työajan on oltava riittävä, Mäki korostaa.

OAJ on lisäksi vaatinut jo pitkään, että päiväkodeissa on oltava johtajan apuna työnjohtoasemassa oleva apulaisjohtaja, jonka kanssa johtaja voisi jakaa työnjohdollisia tehtäviä.

– Tämä toki vaatii lisäresursointia henkilöstöön, mutta nykyinen tilanne on täysin kohtuuton päiväkodin johtajalle, Mäki sanoo.

Uusien päiväkodin johtajien perehdytys on tehtävä huolella

Tutkimuksen mukaan työajan riittäminen kaikkiin työtehtäviin on muuttunut hieman parempaan suuntaan edellisestä, vuonna 2017 tehdystä tutkimuksesta. Työajan riittävyyttä on kehitettävä paikallisesti myös jatkossa ja kehittämistoimia on arvioitava.

– Kokeneista kuntasektorin päiväkodin johtajista kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle 2020-luvun loppuun mennessä. Työnantajien on varmistettava uuden lähijohdon rekrytointi, perehdytys ja työhön ohjaaminen esimerkiksi mentorointiohjelmilla, Mäki ehdottaa.

Yksityisellä sektorilla päiväkodin johtajat ovat selvästi nuorempia. Työnantajien on tuettava heidän työssäjaksamistaan monin eri tavoin. Yksityisten päiväkotien johtajien kyselytuloksista kerrotaan myöhemmin.

Valtakunnallinen päiväkodin johtajien työoloja koskeva kysely toteutettiin helmikuussa 2020. Kysely lähetettiin 1442:lle kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa työskentelevälle päiväkodin johtajalle. Vastausprosentti on 42,1. Kysely toteutetaan kolmen vuoden välein. Edellisen kerran kysely on tehty vuonna 2017.

Päiväkodin johtajat kysely 2020 kunta -selvitys

Teksti: Milla Eronen
Kuva: Leena Koskela