• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Perheille laitteita ja ruokaa, henkilöstölle turvaa – nämä 5 asiaa tehdään Tuusulassa hienosti juuri nyt

26.03.2020 - 17.22 Uutinen
Kuvituskuva

Tuusulassa on pystytty nopeisiin ratkaisuihin poikkeustilanteessa, eikä lomautusuhkaa henkilöstöllä ole. Tuusulan sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara kannustaa kuntia keskusteluun ja kokemusten jakamiseen poikkeustilanteessa.

Opettajat, alan esimiehet ja opetuksen järjestäjät ovat yhteiskunnallisen poikkeustilan ytimessä. OAJ:n päivittäin saamien tietojen mukaan opetusjärjestelyissä ja myös opetukseen läheisesti liittyvissä toiminnoissa – oppilashuollossa, ruokapalveluissa ja perheiden tukemisessa – on pystytty nopeaan reagointiin kriisitilanteessa.

Julkisuudessa on käyty jo keskustelua siitä, miten poikkeusolot kohtelevat heikommassa asemassa olevia. Opetusalalla sama kysymys kuuluu, miten huolehditaan niistä oppilaista, jotka tarvitsevat oppimiseen muita enemmän tukea.

Esimerkiksi Tuusulassa kunta on jakanut sekä laitteita että ruokaa perheille, jotka niitä tarvitsevat. Keskeisenä huolena opetuksen järjestäjällä on tällä hetkellä erityisen tuen järjestäminen, sanoo Tuusulan sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara.

– Haemme parhaita ratkaisuja siihen, miten voimme tukea nyt etäopetuksessa olevia erityisen tuen oppilaita ja myös niitä perheitä, joilla on muunlaisia haasteita. Tilanteessa meitä auttavat opettajien lisäksi oppilashuollon väki sekä koulunkäyntiavustajat, minkä lisäksi yhteyksien pitää pelata myös sosiaali- ja terveyspalvelujen suuntaan, sanoo Lehmusvaara.

Lehmusvaara on myös OAJ:hin kuuluvan Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry:n puheenjohtaja.

Eriyttämistä ja hyvinvoinnin tukea

Tuusulan opetuspäällikön Markus Torvisen mukaan erot oppimisessa uhkaavat kasvaa poikkeustilanteessa, jossa tarvitaan opetuksen eriyttämistä sekä keskustelua eri oppilaiden työmäärästä ja hyvinvoinnista

– Kaikille ei voi antaa aivan samoja tehtäviä ja tavoitteita. Meidän on mietittävä, miten voimme pitää yllä yhteisöllisyyttä oppilaiden kesken, ja tukea hyvinvointia sitä kautta. Monet opettajat tekevät tällä hetkellä todella paljon töitä. Tilanteen mahdollisesti pitkittyessä sekä oppilaiden että henkilöstön hyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

”Tietoja ja kokemuksia jakoon yli kuntarajojen”

Tuusulassa on pystytty mukautumaan poikkeusoloihin kaikesta huolimatta hyvin, Lehmusvaara sanoo.

– Esimiehillä oli hyvät valmiudet etätyöskentelyyn jo valmiiksi. Tällä hetkellä rehtorit kokoontuvat opetuspäällikön johdolla päivittäin etäkokoukseen.

Lehmusvaara vetoaa kuntiin ja niiden toimijoihin, että he pitäisivät yhteyttä toisiinsa ja jakaisivat tietoja ja kokemuksia myös kuntarajojen yli.

– Meidän on reagoitava erittäin nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja siksi kunta-alan kollegojen keskustelu olisi nyt suotavaa. Kannustan sekä opsialaisia että kaikkia muitakin ammattilaisia perustamaan ja pitämään yllä alueellisia verkostoja.

 

Kokosimme listan asioista, jotka Tuusulassa on OAJ:n mielestä hoidettu mallikkaasti.

1. Lomautukset 

Tuusulan kunta ei tällä hetkellä suunnittele lomautuksia. Henkilöstölle viimeksi keskiviikkona lähetetyn sähköpostin mukaan töitä pyritään järjestämään etänä, minkä lisäksi kunta toivoo, että sen työntekijät voivat joustaa ja siirtyä vaihtoehtoisiin tehtäviin.

– Esimerkiksi osa museon, kirjaston ja varhaiskasvatuksen työntekijöistä osallistuu yli 70-vuotiaiden auttamiseen. Kartoitamme kunnan työntekijöiden mahdollisuuksia siirtyä auttamaan sosiaali- ja terveystoimen tehtävissä, Lehmusvaara kertoo.

OAJ on ottanut voimakkaasti kantaa lomautuksia vastaan.

2. Kouluruokailu

Varsinkin heikommassa taloudellisessa tilanteessa oleville perheille on Tuusulassa järjestetty ruoka-apua, jossa kunta jakaa perheille ”koululaisten lounaspaketteja”. Paketit sisältävät Tuusulan ruokapalvelujen valmistamaa ja pakastamaa ruokaa sekä leipää ja hedelmiä.

Lehmusvaaran mukaan jakelu on onnistunut notkeasti siksikin, kun Tuusulassa ruokapalvelut järjestetään kunnan omana palveluna.

3. Kunnan laitteita koteihin

Perheille on jaettu tietokoneita ja tabletteja. Joissakin perheissä laitteita ei ole, ja toisissa perheen kaikilla lapsilla ei ole käytettävissään omaa laitetta opiskeluun.

4. Etäopetuskäytännöt ja ryhmäkoot 

Lähiopetuksessa olevien oppilaiden ryhmäkoko on rajattu korkeintaan kymmeneen, kuten OAJ on toivonut. Etäopetuksessa opettajat vastaavat normaalista oppilasryhmästään. 

5. Yhteishenki ja vuoropuhelu

Tuusulan kunnan opetuspäällikön Markus Torvisen mukaan suurin helpotus kriisitilanteessa on ollut henkilöstön asenne ja into oppia uutta.

–Jokainen ottaa isompia tai pienempiä digiloikkia. Erilaisia ideoita opetuksen järjestämiseksi tulee paljon ja niitä jaetaan. Oppilailta ja perheiltä olemme saaneet positiivista palautetta ja toki myös kehitettäviä asioita. Vuoropuhelu heidän kanssaan on hyvää.

Teksti: Matias Manner

Kuva: Leena Koskela

Koronavirus: Ohjeita ja tietoa poikkeusoloista

  • OAJ kokoaa verkkosivuilleen vastauksia jäsenten koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Tutustu: oaj.fi/koronavirus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii koronaviruksesta ja siihen varautumisesta täällä.
  • Opetushallitus julkaisee verkossa ohjeita ja tukimateriaalia opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu täällä!
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronavirustilannetta ja vastaa kysymyksiin. Tutustu THL:n tilannekuvaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin!
  • Työterveyslaitos ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä. Tutustu ohjeisiin!