• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sivistysvaliokunta korostaa ohjausta ja tukea oppivelvollisuuden laajentamisessa – nämä kolme asiaa huomioitava kiireesti

07.12.2020 - 15.37 Uutinen
Kuvituskuva

Eduskunnan sivistysvaliokunta on mietinnössään antanut oppivelvollisuuden uudistukseen useita tärkeitä evästyksiä, joita myös OAJ omassa lausunnoissaan vaati. Kuntien ja opetuksen järjestäjien on tärkeää ryhtyä valmistelemaan uudistuksen toimeenpanoa viimeistään nyt.

Oppivelvollisuuden uudistus näyttää etenevän suunnitellussa aikataulussa, joten kuntien, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on syytä ryhtyä valmistelemaan toimeenpanoa viimeistään nyt.

– Toimeenpano ei suju ilman vahvaa tukea, sillä aikataulu on erittäin tiukka. Ennen joulua rehtoreilla ja opettajilla ei ole voimia antaa ajatustakaan tälle asialle. Puhelinpalveluumme tulee huolestuttavia viestejä heidän jaksamisestaan, toteaa OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen.

Nämä kolme asiaa otettava heti huomioon

Lahtisen mukaan aloitettaessa toimeenpanoa huomioitavien asioiden kolmen kärki rehtoreiden ja opettajien jaksamisesta huolehtimisen lisäksi on tämä: peruskoulun ysiluokkalaisille tiedottaminen, opojen määrän riittävyydestä huolehtiminen sekä maksuttomien materiaalien hankinta.

Peruskoulussa on jo aloitettu yhdeksäsluokkalaisten harjoitushaut toiselle asteelle, ja siellä opojen on hyvä kertoa hakuvelvoitteesta ja tulevista muutoksista nykyisille ysiluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on tarkasteltava opinto-ohjaaja määrän riittävyyttä, sillä uudistuksessa ohjausta lisätään 20 miljoonalla eurolla. Erityisesti lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa on suuria eroja opinto-ohjauksen resursoinnissa.

– Siellä missä yhdellä opinto- ohjaajalla on enemmän kuin 200 ohjattavaa, on ryhdyttävä rekrytoimaan lisää opinto-ohjaajia. On hämmästyttävää, jos jatkossa mikään taho ei puutu tilanteeseen, jossa yhdellä opinto-ohjaajalla voi lukiossa olla 450 ja ammatillisessa jopa 1000 ohjattavaa, Lahtinen sanoo.

Uudistuksen toimeenpanossa aluksi eniten rehtoreita ja opettajia työllistävä asia on Lahtisen arvion mukaan maksuttomien oppimateriaalien hankinta ja muu niihin liittyvä työ. Lahtinen korostaa, että keskiössä on pidettävä materiaalien laatu.

– On syytä yhdessä opettajien kanssa valmistella hankintoja ja pohtia eri vaihtoehtoja niiden käyttö- ja kierrätystapoihin.

Sivistysvaliokunnalta tärkeitä evästyksiä

OAJ on iloinen siitä, että sivistysvaliokunta teki mietinnössään useita tärkeitä lausumaehdotuksia, joita myös OAJ on ehdottanut omassa lausunnossaan.

Valiokunta muun muassa haluaa, että hallitus huomioi perusopetuksessa tehostettua, erityistä tai vaativaa erityistä tukea saaneiden oppilaiden oikeuden tukeen toisella asteella ja nivelvaiheen koulutuksessa.

Valiokunta vaatii toimenpiteitä, joilla turvataan tukiopetus myös valmentavassa, ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa opiskeleville sekä erityisopetus ammatillisessa sekä valmentavassa koulutuksessa opiskeleville oppivelvollisille.

Lisäksi OAJ:n esille nostama huoli erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien riittävistä toisen asteen koulutuspaikoista on valiokunnan lausumissa huomioitu.

Valiokunta vaatii myös OAJ:n kannan mukaisesti sitä, että opinto-ohjauksen riittävät resurssit turvataan ja niiden saatavuutta seurataan.

Amiksen opiskelijoille oikeus opetukseen, lukioon laatukriteerit

Ammatillisessa koulutuksessa tulee valiokunnan mukaan vahvistaa opiskelijan oikeutta saada lähiopetusta. Valtioneuvoston asetuksella on säädettävä tarkemmin opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnista, ja toteutuneen lähiopetuksen määrää on seurattava. 

OAJ pitää tärkeänä, että opetuksen ja ohjauksen arvioinnin määrä olisi 18 tuntia osaamispistettä kohden.

– Esillä ollut ehdotus 12 tunnista voisi käytännössä tarkoittaa vain kolmen päivän kouluviikkoja, eikä turvaisi työelämän vaatimaa osaamistasoa, Lahtinen sanoo.

Asiasta säätävää asetusmuutosta ei ole vielä annettu.

Valiokunta toi esille myös OAJ:n pitkäaikaisen vaatimuksen, että lukiokoulutukseen laaditaan laatukriteerit. Niillä oppivelvollisten oikeus laadukkaaseen lukiokoulutukseen voidaan taata yhdenvertaisesti koko maassa. 

Rahoituksen riittävyydelle ja toimeenpanolle vaaditaan seurantaa

Oppivelvollisuusuudistuksen rahoitus on ollut kaikkien yhteinen huoli, ja nyt vaikuttaa siltä, että asia saadaan seurantaan. OAJ:n esityksen mukaisesti myös valiokunta vaatii, että hallitus seuraa oppivelvollisuusuudistukseen varatun rahoituksen riittävyyttä ja ryhtyy toimiin, mikäli se havaitaan riittämättömäksi.

Lisäksi valiokunta toteaa, että kuntia ja koulutuksen järjestäjiä on tuettava ja ohjattava riittävästi ja oikea-aikaisesti lainsäädännön toimeenpanossa.

Kuten mikään uudistus, myöskään oppivelvollisuuden laajennus ei tule kerralla valmiiksi. Lahtinen pitää hyvänä linjausta, että hallituksen tulee seurata ja arvioida oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanoa ja vaikutuksia laajasti ja ryhtyä tarvittaviin toimiin mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. 

Teksti: Heta Lievonen
Kuva: Leena Koskela