• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tältä  näyttää  uusi KVTES – Siirrosta  OVTESiin  on  pitävästi  sovittu  

28.05.2020 - 15.06 Uutinen
Kuvituskuva

KVTESissa  päästiin  kiky-tunneista  eroon  ja saatiin yleisen linjan mukaiset palkankorotukset.  Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön siirrosta  OVTESiin  on nyt sovittu  pitävästi.

Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta  KVTESista  ja kunta-alan pääsopimuksesta  saatiin  sopimusratkaisut  tänään, kun kunta-alan  sopijaosapuolten hallinnot hyväksyivät neuvottelutuloksen. Uusi KVTES on  voimassa  23 kuukautta  ja sisältää yleisen linjan mukaiset korotukset.  Myös  kiky-tunneista päästiin eroon.  

Kaksi yleiskorotusta  plus järjestelyerä 

KVTES 2020–2022 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022 eli sopimuskausi kestää 23 kuukautta. 

Sopimuskaudella on luvassa kaksi yleiskorotusta. Ensimmäinen tulee voimaan  1.8.2020  ja on suuruudeltaan 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia. Toinen on  1,0  prosenttia ja se tulee  voimaan 1.4.2021.  Yleiskorotuksilla korotetaan tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä. 

Lisäksi palkkoja korotetaan 0,8 prosentin suuruisella, paikallisesti sovittavalla järjestelyerällä 1.4.2021 alkaen. Kuntien pääluottamusmiehet neuvottelevat paikallisen työnantajan kanssa, miten  järjestelyerä käytetään ja keille se kohdennetaan.  

Kikyt  poistuvat  

Kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovittu työajan pidennys  eli niin  sanotut  kiky-tunnit poistuvat ja  yleistyöajan säännöllinen  viikkotyöaika  palautetaan 38 tuntiin 15  minuuttiin  31.8.2020 alkaen  tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien. 

Työajan pidennyksen poistuessa tilalle on  KVTESiin  sovittu  muutamia jaksotyöaikaan liittyviä joustoja sekä mahdollisuus  vaihtaa lomarahaa palkallisiksi vapaapäiviksi. 

KVTES:n  työaikalukuun  tehdyt  muut  muutokset  liittyvät  pääosin  työaikalain muutoksiin, kuten varallaoloa koskeviin määräyksiin. Kun varallaolosta sovitaan, pitää työnantajan kertoa työntekijälle kaikki varallaoloon liittyvät ehdot, kuten korvauksen suuruus ja missä ajassa työntekoon on ryhdyttävä.  Sopimusmääräys vahvistaa sitä, että varallaolosta pitää aina etukäteen sopia ja samalla kertoa myös siihen liittyvät ehdot.  

— Vaikka sopimusmääräyksiä ei tällä kertaa paljoa parannettu, ei myöskään heikennyksiä tehty. Tärkeää on, että OAJ:n yksi pääsopimustavoite varhaiskasvatuksen  opetushenkilöstön  siirrosta opetusalan sopimukseen toteutuu, Luukkainen sanoo. 

OVTES-siirto toteutuu 

Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien sekä päiväkodin johtajien sopimusalan siirto KVTESista  OVTESiin  toteutuu  1.9.2021 lukien.  KVTES-sopimusmääräyksiä on mahdollista soveltaa kuitenkin 31.12.2022 saakka, ellei toisin sovita. 

Luukkainen korostaa, että sopimusalan siirrosta on sovittu pitävästi.  

— Neuvottelemme KT:n kanssa varhaiskasvatuksessa sovellettavista palvelussuhteen ehdoista 31.8.2021 mennessä. Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien sopimusmääräykset kirjataan omaan liitteeseensä opetusalan virka- ja työehtosopimukseen, hän kertoo.

SAK-työaika pysyy ennallaan 

Varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaikaa koskeva sopimusmääräystä ei ole muutettu. Viikkotyöajasta pitää edelleenkin varata työvuoroluettelossa noin 13 prosenttia lapsiryhmän ulkopuolisiin esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Kelpoiselle opettajalle ja johtajalle annetaan vuosittain 5 ylimääräistä vapaapäivää entisin ehdoin.  

Osa-aikaisen työntekijän  ves-päivien kertymiseen ja vapaapäivien pitämiseen liittyvää soveltamisohjetta  on täsmennetty,  jotta paikallinen soveltaminen  olisi entistä yhdenmukaisempaa.  Vapaapäivät tulee osa-aikaisellekin antaa kokonaisina päivinä, joiden arvo on  kiky-tuntien poistumisen jälkeen 7 tuntia 39 minuuttia. 

Henkilöstön edustajien korvauksiin korotuksia 

KVTESissa  on sovittu myös, että luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia  korotetaan  sopimuskauden mukaisilla korotuksilla 1.8.2020 ja 1.4.2022. 

Luottamusmiesten ajankäyttöä koskeva pöytäkirjamerkintä on voimassa tämän sopimuskauden loppuun saakka. Ellei paikallisesti muuta sovita, pääluottamusmiehelle annettava kiinteä vapautus on  edelleen  vähintään keskimäärin työpäivä viikossa 105:ä  hänen edustamaansa viranhaltijaa tai työntekijää kohden.

KVTESin  palkkausjärjestelmää, sairauslomia, perhevapaita ja työmatkoihin liittyviä määräyksiä kehitetään omissa työryhmissä  sopimuskauden aikana. Palkkausta arvioivassa työryhmässä neuvotellaan  muun muassa  vaihtoehdosta nykyiselle tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvalle järjestelmälle.  

OAJ:n jäsenistä  KVTES:n  soveltamisen piiriin kuuluu tällä hetkellä noin 12 prosenttia. Heistä  10 500 työskentelee varhaiskasvatuksessa ja loput muun muassa opetus- ja sivistystoimessa. 

Jaa

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen 
  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • Sopimusneuvottelut 2022 -sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä ovat aihetunnisteet #oajneuvottelee #lakko2022 #ArvoaAsiantuntijalle

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!