• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tässä totuus vappuaattona kaatuneesta sopimuksesta – valtakunnansovittelija julkaisi KVTES-esityksensä

04.05.2020 - 17.32 Uutinen
Kuvituskuva

Valtakunnansovittelijan viime viikon ratkaisuesitys sisälsi 23 kuukautta voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen, samat yleisen tason palkankorotukset kuin muillakin sopimusaloilla ja kiky-tuntien poistamisen. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajien siirto opetusalan sopimukseen olisi toteutunut.

Vappuaattona kaatuneessa kunta-alan sopimuksessa olisi ollut luvassa kunnan opetus- ja kasvatusalalle 23 kuukautta voimassa oleva virka- ja työehtosopimus, yleisen tason palkankorotukset ja kiky-tuntien poisto. Valtakunnansovittelijan ratkaisuesitys olisi sisältänyt myös OAJ:n  monikymmenvuotisen tavoitteen , varhaiskasvatuksen opettajien siirron opetusalan sopimukseen. 

– OAJ ei ole halunnut kommentoida valtakunnansovittelijan ratkaisuehdotusta aiemmin, sillä olemme halunneet pitää kiinni siitä, mitä yhdessä sovimme, eli että sopimusten yksityiskohdista ei kerrota julkisuuteen ennen kuin valtakunnansovittelija on julkaissut ne sivuillaan, OAJ:n ja JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen painottaa. 

Ratkaisuehdotukseen voi tutustua tarkemmin valtakunnansovittelijan verkkosivuilla

Pitkä sopimus ja yleiset korotusprosentit  

 Kunta-alan uusi virka- ja työehtosopimus olisi ollut voimassa 23 kuukautta eli 28.2.2022 asti. Pitkällä sopimuskaudella  JUKO ja OAJ  hakivat  vakautta ja työrauhaa. Palkkojen korotukset olisivat olleet niin sanotun yleisen tason mukaiset.  Sopimuskaudella oli kaikille luvassa kaksi yleiskorotusta ja paikallisesti sovittava järjestelyerä. 

– Opettajat olisivat saaneet samaa tasoa olevat prosenttikorotukset kuin mitä on maksettu yksityisten alojen työntekijöille tällä sopimuskierroksella. Erot prosenttien kymmenyksissä ja  sadasosissa ovat vaihdelleet eri alojen sopimuksissa ja johtuvat muun muassa sopimuskausien pituuksien eroista. Kunta-alan sopimus olisi ollut kaksi kuukautta lyhyempi kuin valtaosa muiden alojen sopimuksista, Luukkainen sanoo.

– Tiesimme kaikki sovitteluun mennessämme, että valtakunnansovittelijan ehdotus on aina kompromissi  ja  sisältää  kaikille sopijaosapuolille myös vaikeasti hyväksyttäviä asioita. Uskon,  että tässä tilanteessa  saavutettu kokonaisratkaisu olisi ollut parasta,  mitä  sovittelussa  ja neuvottelemalla  oli mahdollista saada, Luukkainen sanoo.   

Koska ratkaisuesitys syntyi sovittelussa, se olisi sisältänyt aiempaa vähemmän sopimusmääräysten kehittämistä. Tekstimuutoksetkin olisivat liittyneet pääosin vain työaikalain muutoksiin. Sopimuksen kehittämistä olisi jatkettu sopimuskauden aikana työryhmissä, joissa olisi käsitelty palkkausjärjestelmää, sairausomia, perhevapaita ja työmatkoihin liittyviä määräyksiä.

Kiky-tunnit olisivat poistuneet   

 Virka- ja työehtosopimuksiin  edellisellä sopimuskierroksella  tulleet  24 vuosittaista  kiky- eli kilpailukykytuntia olisivat poistuneet lokakuun 5. päivästä  alkaen.  Kaikissa työehtosopimuksissa, joissa on sovittu  kiky-tuntien poistosta, työnantaja on saanut jonkinlaista kompensaatiota.    

– Kunta-alalta vaadittu kompensaatio olisi muodostunut lähinnä eräistä joustoista ja paikallisesti tehtävistä ratkaisuista. Lisäksi turhan suuri paikallinen palkankorotuserä olisi ollut osa kompensaatiota, samoin kuin se, etteivät tunnit olisi poistuneet vapusta alkaen, Luukkainen kertoo.  

Sovittelussa olivat  JUKOn  lisäksi  mukana muut kunnan pääsopijajärjestöt  Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.  

Opetusalan sopimuksessa oli tarjolla parannuksia

Viime viikon alussa neuvoteltiin kiireellä loppuun myös kunnan opetusalaa koskeva sopimus. Sopimus olisi hyväksytty samalla, jos KVTES-pöydän neuvotteluosapuolet olisivat hyväksyneet valtakunnansovittelijan KVTESia koskevan ratkaisuesityksen. Kunnan opetusalan uusi virka- ja työehtosopimus olisi muun muassa poistanut opettajilta kiky-tunnit, parantanut ammatillisten opettajien vuosityöaikaa ja korottanut osan peruskoulun luokanopettajista alkupalkkoja.

Tasa-arvoa peruskoulun ja lukion opettajille

Uudessa sopimuksessa olisi saatu yhdenmukaistettua hiukan peruskoulun opettajien palkkoja. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen opettajakelpoisen peruspalkka olisi noussut.

Myös tuntiopettajille olisi tullut pientä parannusta ja lukioresurssia koskevia määräyksiä vastaamaan paremmin nykyistä ja tulevaa opettajan työtä.

Ammatillisten keskeisimmät tavoitteet olisi saavutettu

Ammatillisten opettajien vuosityöaikaan liittyvissä asioissa olisi saavutettu OAJ:n keskeisimpiä tavoitteita koskien mm. entisiä E-osion opettajia, opinto-ohjaajia sekä määräaikaisia opettajia.

OVTES-siirto oli mukana sovitteluratkaisussa

Historiallinen varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja esimiesten  työehtosopimusten siirto  kunnan yleisestä sopimuksesta  opetusalan OVTES-sopimukseen olisi myös toteutunut tällä sopimuskaudella.

Muutoksen tarkemmista yksityiskohdista ja varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöä koskevista sopimusmääräyksistä OAJ olisi neuvotellut KT:n kanssa tarkemmin sopimuskauden aikana.

Sak-työaika olisi pysynyt ennallaan

Varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaikaa koskeva sopimusmääräys ei olisi muuttunut uudella sopimuskaudella. Viikkotyöajasta olisi edelleenkin varattu työvuoroluettelossa noin 13 prosenttia lapsiryhmän ulkopuolisiin esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Ja kelpoiselle opettajalle ja johtajalle olisi annettu vuosittain 5 ylimääräistä vapaapäivää entisin ehdoin.

Osa-aikaisen työntekijän ves-päivien kertymiseen ja vapaapäivien pitämiseen liittyvää soveltamisohjetta olisi täsmennetty, jotta paikallinen soveltaminen olisi yhdenmukaistunut entisestään. Vapaapäivät olisivat tulleet osa-aikaisellekin kokonaisina päivinä, joiden arvona olisi ollut kiky-tuntien poistumisen jälkeen 7 tuntia 39 minuuttia.

Kuva: Leena Koskela

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!