• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tutkijan vinkki opettajille: Lyhytkin tauko työpäivän aikana rentouttaa

16.01.2020 - 09.00 Uutinen
Kuvituskuva

Palautumista ei pidä jättää pelkkien lomien varaan. Jaksaminen lisääntyy, kun rakentaa työpäivään vaikka lyhyenkin, rentouttavan tauon. Tuore tutkimus osoittaa, että mitä paremmin opettaja palautuu työpäivän aikana, sitä paremmin hän kykenee irrottautumaan työasioista vapaa-ajalla.

Luokanopettajan ei kannata tauolla jäädä omaan luokkaan valmistelemaan tunteja, korjaamaan kokeita tai tekemään arviointeja. Viisaampaa olisi vaihtaa maisemaa, käväistä vaikkapa 5-10 minuutin mittaisella happihypyllä tai mennä opettajainhuoneeseen turisemaan niitä näitä.

Tätä mieltä on Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kaisa Törnroos. Hän oli mukana Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteishankkeessa, jossa tutkittiin suomalaisten luokan- ja aineenopettajien sekä rehtoreiden työkuormituksesta palautumista ja erilaisten taukojen merkitystä palautumisessa.

Lomalla palautuminen ei riitä

Kolmiosaiseen tutkimukseen osallistui yhteensä noin 1090 luokanopettajaa, aineenopettajaa ja rehtoreita, ja osa heistä tavoitettiin OAJ:n kautta. Esimerkiksi satakunta opettajaa keräsi seitsemän päivän aikana havaintoja pitämistään tauoista päiväkirjaan.

– Me halusimme tutkia työpäivän aikaista palautumista, koska siitä tiedetään niin vähän. Lomalla palautuminen ei riitä, sillä loman vaikutus menee ohi noin viikossa. Jotta työkyky säilyy, palautumiselle pitäisi jättää aikaa myös työpäivän aikana, Törnroos korostaa.

Mikä auttaa sinua irtautumaan tauolla?

Opettajat valikoituivat tutkimuksen kohderyhmäksi, koska opettajan työ on kuormittavaa ja siinä on tarvetta palautumiselle.

– Opettajan työ on myös haastavaa taukojen näkökulmasta, koska taukoja ei voi pitää aina silloin, kun itse haluaisi.

Tutkija rohkaisee opettajia tarkastelemaan työpäiväänsä ja etsimään tauon paikkoja edes muutaman kerran viikossa.

– Taukojen pitämistä täytyy suunnitella. Muuten sitä juoksee työpäivän läpi pää kolmantena jalkana ja huomaa työpäivän jälkeen, että on aivan puhki. Tavoitteena on, että työpäivän jälkeen olisi voimia muuhunkin kuin sohvalla röhnöttämiseen

Tauoilla on tärkeää tehdä jotakin itselleen mieluista.

– Yksi selailee tauolla lehteä, toinen viestittelee perheenjäsenen kanssa, kolmas lähtee pienelle kävelylle pois koulun hälystä. Itseäni auttavat irtautumaan työstä parhaiten lounas- ja kahvitauot, joilla jutellaan muita kuin työasioita, Kaisa Törnroos sanoo.

Ikä suojaa kuormittumiselta

Parhaiten työstä pystyivät tutkimuksen mukaan irtautumaan yli 55-vuotiaat opettajat, ja heillä oli energiaa tallella vielä työpäivän jälkeenkin. He raportoivat eniten työstä irrottautumista lounastauoilla ja työskentelivät välituntien aikana vähiten.

Iäkkäämmillä opettajilla päivittäiset emotionaaliset vaatimukset työssä eivät tuottaneet yhtä voimakasta uupumusasteista väsymystä kuin nuoremmilla opettajilla.

– Ikä tuo opettajalle kokemusta, monipuoliset työmenetelmät ja luottamusta siihen, että hommat kyllä hoituvat, vaikka pidän tässä kohtaa tauon, Törnroos tulkitsee.

Luokanopettajat palautuvat tauoilla heikosti

Työstä irrottautuminen tauoilla lisäsi tutkittujen opettajien keskittymiskykyä ja vähensi uupumusasteista väsymystä iltapäivällä.

Tauoilla palautuminen oli myös yhteydessä parempaan työtehtävissä suoriutumiseen, vähäisempään uupumusasteiseen väsymykseen ja palautumisen tarpeeseen sekä suurempaan tarmokkuuteen.

Tutkimus osoitti, että mitä paremmin pystyi työpäivän aikana ottamaan pieniä irrottautumisen hetkiä, sitä paremmin irrottautuminen onnistui työpäivän jälkeen.

– Siihenkin jokaisella on omat konstinsa: lukeminen, liikunta, neulominen, telkan katsominen, ruoan laitto, ystävien tapaaminen ja vaikka tuhannen palan palapelin tekeminen niin kuin minulla.

Taukojen aikaista irrottautumista ja rentoutumista näytti haittaavan työasioiden hoitaminen tauoilla, kun taas muiden opettajien seura ja taukojen viettäminen opettajanhuoneessa olivat yhteydessä suurempaan rentoutumisen kokemukseen.

Opettajaryhmien välisestä vertailusta puolestaan kävi ilmi, että luokanopettajat tekevät eniten töitä sekä lounastauoilla että välitunneilla ja viettävät vähiten taukoja muiden opettajien kanssa opettajanhuoneessa.

He raportoivat aineenopettajia ja rehtoreita vähemmän taukojen aikaista palautumisen tunnetta.

Lue tutkimus verkossa

  • Anniina Virtanen, Kaisa Perko, Kaisa Törnroos, Jessica de Bloom, Ulla Kinnunen: Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla. Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työelämän tutkimuskeskus, 2019.

 

Työhyvinvoinnin lukuvuosi 2019–2020

  • Lukuvuonna 2019–2020 OAJ:n viestintäkanavissa nostetaan esiin erilaisia työhyvinvointiin vaikuttavia teemoja ja tarjotaan konkreettisia välineitä ja jäsenetuja hyvinvoinnin tueksi.
  • Verkkosivujen juttusarjassa haastatellaan asiantuntijoita, jotka kommentoivat teemoja ja antavat konkreettisia eväitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi.
  • Seuraa OAJ:tä Facebookissa ja tutustu lukuvuoden varrella kasvavaan työhyvinvointipakettiin!

    Työhyvinvoinnin lukuvuosi 

Työhyvinvoinnin lukuvuosi

OAJ tarjoaa työkaluja työssäjaksamiseen läpi lukuvuoden. Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden ongelmiin vastataan kuukausittain vaihtuvin teemoin. Tutustu vinkkeihin ja hyvinvointietuihin!

Työhyvinvointivuosi