• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työhyvinvointirahaston haku aukeaa maaliskuun alusta

17.12.2020 - 09.44 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n perustaman työhyvinvointirahaston tukea voi hakea 1.3.2021 lähtien. Painopiste on hankkeissa, joiden avulla työhyvinvointi kehittyy laadullisesti ja mitattavasti niin, että se hyödyttää työntekijää ja työyhteisöä mahdollisimman laajasti.

OAJ:n työhyvinvointirahaston ensimmäisen hakukierroksen hakuaika on vahvistunut. Se on 1.3.—30.4.2021.

– Sähköistä hakujärjestelmää viimeistellään ja testataan alkutalvesta. Kaikki oleellinen hakijan tarvitsema tieto löytyy haun avauduttua sähköisestä hakujärjestelmästä. Sitä ennen mahdolliset yhteydenotot rahastoon tapahtuvat sähköpostitse osoitteessa tyohyvinvointirahasto@oaj.fi.

– Rahastoa koskevat perustiedot ja uutiset sekä rahaston säännöt löytyvät taas OAJ:n sivuilta, rahaston asiamies, OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis kertoo.

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan kevään kuluessa. OAJ:n puheenjohtajisto päättää tuen saajista elokuussa 2021, ja tuen saajista ja hankkeista tullaan kertomaan OAJ:n kanavilla.

Hakukriteerejä täsmennettiin

OAJ:n työhyvinvointirahaston tehtävänä on edistää jäsenten työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työsuojelua. Se myöntää varoja näihin liittyviin kehittämishankkeisiin ja koulutukseen sekä työelämän laatua edistävään toimintaan. Se voi tukea myös jäsenten tekemää tutkimusta ja alan kehittämistyötä.

Tuen hakijoina voivat olla yhdistykset, OAJ:n jäsenten muodostamat yhteisöt ja jäsenet.

Näiden yleisten hakukriteerien lisäksi järjestön hallitus vahvisti joulukuussa 2020 painotetut hakukriteerit. Niitä ovat yhteistoiminnan ja yhteistyön lisääntyminen, johtamisen ja esimiestyön kehittyminen, työelämän laadun parantaminen, työyhteisön kehittyminen, työturvallisuuden, työympäristön ja osaamisen kehittyminen sekä työhyvinvointia parantavien laitteiden tai  järjestelmien kehittäminen.

Haemme laajaa vaikuttavuutta. Järjestö sitoutui uudessa strategiassaan edistämään jäsenten työhyvinvointia. Painopiste tuleekin olemaan hankkeissa, joiden avulla työhyvinvointi kehittyy laadullisesti ja mitattavasti niin, että se hyödyttää työntekijää ja työyhteisöä mahdollisimman laajasti, Cavernelis tähdentää.

Vaikka haku avautuu virallisesti maaliskuun alussa 2021, kannustamme jo ennen sitä lähtemään suunnittelemaan kehittämishankkeita painotettujen hakukriteerien pohjalta.

Rahoitusta jaetaan uusiin, vuonna 2021 alkaviin hankkeisiin.

Henkilöhakijalle veronalaista tuloa

Hakuehtojen mukaan tukea voivat hakea myös yksittäiset OAJ:n jäsenet. Henkilöhakijan saama tuki on kuitenkin veronalaista tuloa. Yhdistyksille ei tuen vastaanottamisesta aiheudu veroseuraamuksia.

OAJ:n valtuusto päätti rahaston perustamisesta elokuussa 2020. Rahasto myöntää varoja pääomatuotoistaan. Rahaston työtä ohjaa ja valvoo OAJ:n hallitus.