• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työriitojen sovittelujärjestelmä kaipaa uudistamista

29.09.2020 - 11.45 Uutinen
Kuvituskuva

Juuri julkaistun Akava Worksin selvityksen mukaan työriitojen sovittelujärjestelmä kaipaa uudistamista. Kehitystarpeet liittyvät sovitteluinstituution vahvistamiseen, sovittelijoiden määrään lisäämiseen, heidän osaamiseensa sekä mahdollisuuteen olla mukana neuvotteluissa jo ennen ristiriitojen syntymistä.

Akava Works on julkaissut selvityksen “Työriitojen sovittelujärjestelmä vertailevasta näkökulmasta”. Emeritusprofessori Niklas Bruunin selvitys tarkastelee työriitojen sovittelujärjestelmiä, niihin liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä eri maissa.

Selvityksen tavoitteena ei ollut ehdottaa tai rakentaa uutta sovittelumallia Suomeen, mutta Bruunin mukaan selvityksen tekemisen aikana kuitenkin vahvistui käsitys siitä, että käytössä oleva sovittelujärjestelmä kaipaa uudistamista.

Sovittelujärjestelmän uudistamista kaipaa myös OAJ:n ja JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

– Nykyjärjestelmässä naisvaltaisilla julkisen sektorin aloilla on työmarkkinoilla palkkakehityksen suhteen piiloalisteinen asema, kun palkkakoordinaatio ei perustu sopimukseen, vaan EK:n ja nimenomaan sen vientialojen erittäin tiukkaan keskitettyyn koordinaatioon, Luukkainen painottaa.

– Uudistamistyötä on tehtävä niin, että eri sopimusalojen tarpeet otetaan huomioon erikseen.

Luukkaisen mukaan Ruotsin jäykkä, pelkkään vientialojen ylivaltaan perustuva malli ei sovi Suomeen.

– Tarkastelussa ja uudistamisessa on otettava huomioon myös julkissektorin erilainen tehtävä kaiken kansan palvelijana ja erityisesti koulutus- ja kasvatussektorilla hyvin ihmiskeskeisenä, siksi työvoimavaltaisena alana, hän korostaa.

Yhteistä tilannekuvaa taloudesta ja työmarkkinoiden tilanteesta on Suomessa Luukkaisen mukaan erittäin vaikea luoda, koska kunkin osallistahon tulokulma esimerkiksi talouden tarkastelun aikajänteeseen tai mittareihin liittyy vahvasti toimialaan ja omiin intresseihin. 

Tiedote ja raportti luettavissa Akava Worksin verkkosivuilla.