• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Valtiosektorille neuvottelutulos – tarkentavien virkaehtosopimusten neuvottelut vielä edessä

02.04.2020 - 16.06 Uutinen
Kuvituskuva

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin yleisen linjan mukainen neuvottelutulos tiistaina alkuillasta. Sopimuskauden pituus on 23 kuukautta alkaen 1.4.2020. Sopimus on palkkaratkaisultaan yleisen linjan mukainen.

OAJ:llä ei ole valtion virka- ja työehtosopimuksessa omaa neuvottelijaa, vaan neuvottelut OAJ:n puolesta hoitaa JUKO. OAJ neuvottelee kuitenkin suoraan työnantajan kanssa tarkentavat virkaehtosopimukset, jotka koskevat reilua 600 OAJ:n jäsentä.

— Valtion neuvottelut olivat haastavat, erityisesti kiky-ratkaisusta jouduttiin vääntämään, mutta onneksi siitäkin päästiin sopuun. Valtion oppilaitoksissa kikyjen poistumisesta sovitaan toukokuun loppuun mennessä. Hienoa, että saimme vajaan kahden vuoden sopimuskauden ja yleisen linjan mukaisen palkankorotuksen, sanoo OAJ:n työmarkkina-asiamies Petra Kirkko-Jaakkola, joka on OAJ:n tarkentavien virkaehtosopimusten pääneuvottelija.

OAJ:n opetushenkilöstö tarkentavissa virkaehtosopimuksissa

Tarkentavilla virkaehtosopimuksilla sovitaan lähinnä palkkoja ja työaikoja koskevista erityiskysymyksistä. OAJ:n jäsenet toimivat seuraavissa oppilaitoksissa:

 • Valterikoulu (OPH)
 • Kielikoulut (OPH)
 • Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Meriturva (OPH)
 • Rikosseuraamuslaitoksen alainen koulutuskeskus
 • SM:n alainen Pelastusopisto
 • THL:n alaiset koulukodit.

Palkankorotukset yleisen linjan mukaisia

Sopimuskaudella on kaksi yleiskorotusta, jossa ensimmäinen on 1,1 % ja toinen 0,97 % (kuitenkin vähintään 20,37 euroa). Kolmas erä on virastoerä 1,0 %, joka on neuvoteltava viimeistään 15.3.2021 mennessä. Jos sen jakamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, se jaetaan yleiskorotuksena.

 • 1.8.2020 yleiskorotus 1,1 %
 •  1.6.2021 yleiskorotus 0,97 % kuitenkin vähintään 20,37 euroa.
 • 1.5.2021 virastoerä 1,0 %, joka on neuvoteltava viimeistään 15.3.2021 mennessä. Jos neuvotteluissa ei päästä lopputulokseen, se jaetaan yleiskorotuksena.

Erillisiä palkkoja korotetaan yleiskorotuksella samaan aikaan kuin muitakin palkkoja.

Lisäksi päätoimisten ja sivutoimisten luottamusmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkioita korotetaan 1.8.2020 3,07 prosenttia.

Sopimuskausi on 23 kuukautta

Sopimus astuu voimaan 1.4.2020 ja sen kesto on 23 kuukautta. Viimeinen voimassaolopäivä on helmikuun 28. päivä 2022.

Kiky-tuntien poistuminen

Valtion oppilaitosten opetushenkilöstön työajan pidentämisratkaisujen purkamisesta ja niihin liittyvistä järjestelyistä neuvotellaan ja sovitaan opetushenkilöstön osalta 31.5.2020 mennessä. Neuvottelut käydään Valtion työmarkkinalaitoksen (VTML) ja Jukon välillä. 

Neuvotteluissa sovittiin työryhmistä

Sopimuskaudeksi on sovittu seuraavat työryhmät

 • Työhyvinvointityöryhmä, jossa kiinnitetään erityistä huomiota kehityskeskusteluihin.
 • Matkatyöryhmä koko kaudeksi.
 • Tilastotyöryhmä.
 • Työaikatyöryhmä.
 • Valtion palkkausjärjestelmän työryhmä.

Sopijaosapuolina valtion virka- ja työehtosopimuksessa ovat JUKO, Pro, JHL ja Valtion työmarkkinalaitos (VTML). Neuvottelutulos koskee noin 72 000 valtion virkamiestä. Heistä reilu 600 on OAJ:n jäseniä.


3.4. Pelastusopisto kohdalla STM korjattu SM:ksi. 
6.4. Korjattu: Neuvottelut kikyn poistamiseksi käydään VTML:n ja Jukon välillä, ei OAJ:n ja virastojen välillä. 


Kuva: Leena Koskela

Jaa

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

 • Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen 
 • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
 • Sopimusneuvottelut 2022 -sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
 • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
 • Somessa käytössä ovat aihetunnisteet #oajneuvottelee #lakko2022 #ArvoaAsiantuntijalle

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!