• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuksen lapsiryhmiä ei saa yhdistää

03.12.2020 - 09.33 Uutinen
Kuvituskuva

Koronatilanteen pahentuessa on päiväkodeissa herännyt huoli, miten joulun aikaan auki olevien päiväkotien ja ryhmien yhdistelyssä poikkeusaikana toimitaan. OAJ vaatii, että kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä toimitaan Työterveyslaitoksen julkaisemien ohjeiden mukaan, eikä päiväkoteja ja lapsiryhmiä yhdistettäisi.

Joululoman aikaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä vähenee. Varhaiskasvatusyksiköissä onkin yleisesti ollut tapana yhdistellä päiväkoteja ja päiväkotiryhmiä isommiksi kokonaisuuksiksi. Syyskausi on varhaiskasvatuksessa menty tiukentuneilla koronaohjeilla ja talon sisäiset lapsiryhmät on tullut pitää erillään.

Syyskausi on varhaiskasvatuksessa menty tiukentuneilla koronaohjeilla ja talon sisäiset lapsiryhmät on tullut pitää erillään.

– OAJ:hin on otettu yhteyttä, että päiväkoteja on tarkoitus yhdistää joulun aikaan. Viesteistä on välittynyt huoli lasten ja henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta. Monella alueella Suomessa koronatilanne kuitenkin on jo todella paha tai pahenemassa, kertoo OAJ:n koulutuspolitiikan erityisasiantuntija Minttu Ilveskivi-Hentilä.

Nopeisiin muutoksiin varauduttava


– Meidän mielestämme Työterveyslaitoksen (TTL) ohjeistus on selkeä, eikä päiväkoteja tai päiväkotiryhmiä saa yhdistää joulun aikana. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa täytyy mennä turvallisuus ja terveys edellä TTL:n virallisten ohjeiden mukaan. Palvelunjärjestäjien ja -tarjoajien täytyy jättää joulun ajan suunnitteluun riittävästi väljyyttä, jotta muuttuvaan koronatilanteeseen voidaan reagoida, Ilveskivi-Hentilä toteaa.

TTL:n ohjeistus on selkeä. Päiväkoteja tai päiväkotiryhmiä ei saa yhdistää joulun aikana.

Päiväkotien toiminnan järjestelyt ja organisointi tulee näinä korona-poikkeusaikoina perustua työturvallisuuslaissa säädettyyn vaarojen selvitykseen ja riskien arviointiin. Omissa päiväkodeissa ja päiväkotiryhmissä pysyminen johtaa siihen, että joulun aikaan voi olla aiempia vuosia enemmän päiväkoteja ja ryhmiä auki. Tämä sitoo myös enemmän henkilöstöä töihin.

– Varhaiskasvatuksen henkilöstö on ollut kovilla epidemian alusta lähtien. Työnantajan täytyy pitää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja palautumisesta. Palautumista varten, työnantajan on turvattava henkilöstölle, esimerkiksi sijaisjärjestelyin, mahdollisuus pitää myös ansaittua lomaa syyskauden lopuksi, Ilveskivi-Hentilä toteaa.

TTL:n ohjeet varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi.

Teksti Henna Honkalo
Kuva Leena Koskela