• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Käyttökatko Omissa tiedoissa ja Edustettavat jäsenet -palveluissa ja muissa kirjautumista vaativissa palveluissa torstaista 7.12. klo 14 lähtien. Katko kestää seuraavaan aamuun noin klo 7:ään.

Varhaiskasvatuksen opettajat siirretään  OVTESiin  –  Opettajille yleisen tason korotukset ja  kikyt  pois

28.05.2020 - 14.52 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n  monikymmenvuotinen tavoite  varhaiskasvatuksen opettajien siirrosta opetusalan sopimukseen toteutuu.  Kunta-alan  neuvotteluosapuolet hyväksyivät tänään torstaina KVTES-sopimuksen, joka sisältää 23 kuukautta voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen,  yleisen tason palkankorotukset ja  kiky-tuntien poistamisen. Myös palkkaohjelma saatiin alkuun.

OAJ:n ja JUKO:n hallitukset hyväksyivät tänään eilen syntyneen kunta-alan neuvottelutuloksen. Uudessa työ- ja virkaehtosopimuksessa kunnan opetus- ja kasvatusala saa sopimuskokonaisuudet, joihin OAJ:n hallituksen jäsenet olivat hyvin tyytyväisiä. Varhaiskasvatuksen opettajien historiallista sopimusalasiirtoa he pitivät erinomaisena saavutuksena. OAJ:n ja neuvottelujärjestö JUKOn  hallinnot hyväksyivät sopimukset tänään.  

Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja esimiesten  työehtosopimusten siirto   kunnan yleisestä sopimuksesta  opetusalan OVTES-sopimukseen  toteutuu 1.9.2021. KVTES-sopimuksen ehtoja noudatetaan vuoden 2022 loppuun asti. 

– Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön siirto opetusalan sopimuksen on ollut työn ja tuskan takana, vaikka kaikki järkisyyt ovat sitä jo pitkään puoltaneet. Tälläkin neuvottelukierroksella pääsopijajärjestöistä JUKO oli aluksi yksin tämän tavoitteen takana. Onnistuimme kuitenkin neuvotteluilla saamaan aikaan tämän historiallisen päätöksen, OAJ:n ja JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo. 

Pitkä sopimus ja yleiset korotusprosentit 

Kunta-alan uusi virka- ja työehtosopimus on voimassa 23 kuukautta eli 28.2.2022 asti. Pitkällä sopimuskaudella  JUKO ja OAJ  hakivat vakautta ja työrauhaa. Palkkojen korotukset ovat niin sanotun yleisen tason mukaiset.  

KVTES-sopimukseen saatiin samaa tasoa olevat prosenttikorotukset kuin mitä on maksettu yksityisten alojen työntekijöille tällä sopimuskierroksella. Korotusten taso on hyvä tässä tilanteessa, jossa kuntatalous on koronan vuoksi heikentynyt todella merkittävästi jo aiemmasta huonosta tilanteesta. Eri alojen sopimuksissa olevat prosenttien kymmenysten tai sadasosien erot vaihtelevat ja johtuvat muun muassa sopimuskausien pituuksien eroista, Luukkainen sanoo.

Ensimmäinen KVTES-yleiskorotus, 1,22 prosenttia, tulee voimaan  1.8.2020. Ensi vuoden huhtikuun alussa, 1.4.2021, voimaantuleva yleiskorotus on 1,0 prosenttia. Huhtikuussa tulee voimaan myös paikallisesti ja osin sopimuskohtaisesti sovittava  0,8 prosentin suuruinen järjestelyerä.  OVTES-sopimuksessa korotusprosentit vaihtelevat eri opettajaryhmillä, sillä osa rahasta käytettiin sopimusparannuksiin.

KVTES-sopimuksen kokonaisratkaisu parani monilta osin selvästi jopa siitä sopimusesityksestä, mikä neuvotteluosapuolilla oli käsillä vappuaattona. Yleiskorotus kasvoi ja paikallinen järjestelyerä pieneni, kiky poistuu nyt aikaisemmin ja sen kompensaatiotkin hieman muuttuivat.

– Tässä tuli taas todistettua se, että neuvottelemalla syntyvät sopimukset tuottavat parhaan tuloksen. Sovittelusta saatava esitys on aina suuri kompromissi ja sisältää kaikille sopijaosapuolille myös hyvin vaikeasti hyväksyttäviä asioita. Vappuna olisimme olleet valmiit hyväksymään kokonaispaketin sillä edellytyksellä, että kaikki olisivat sen hyväksyneet, Luukkainen sanoo. 

Kiky-tunnit poistuvat elokuun lopussa 

Virka- ja työehtosopimuksiin edellisellä sopimuskierroksella tulleet 24 vuosittaista  kiky- eli kilpailukykytuntia saatiin nyt pois 31.8.2020 lähtien.  Kaikissa työehtosopimuksissa, joissa on sovittu  kiky-tuntien poistosta, työnantaja on saanut jonkinlaista kompensaatiota.  

– Kunta-alalta vaadittu kompensaatio muodostuu lähinnä eräistä joustoista ja paikallisesti tehtävistä ratkaisuista. Lisäksi paikallinen palkankorotuserä on osa kompensaatiota, samoin kuin se, ettei kikyä saatu pois vielä aiemmin, Luukkainen kertoo.   

Palkkaohjelma alkuun

Aivan viime hetkelle torstaina sopimukseen saatiin vielä kirjaus palkkaohjelmasta.

– Neuvotteluissa sovittiin pysyvästä järjestelystä, jossa vuosittain seurataan kuntasektorin ja yksityisen sektorin palkkakehitystä ja selvitetään mahdollisia syitä ansiokehityseroihin. Varsinaista palkankorotusvaraa tähän ei ole varattu, mutta tämä on kuitenkin pohjatyötä mahdolliselle tulevalle palkkaohjelmalle. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että JUKO sai auki tien palkkaohjelman toteutumiselle, Luukkainen sanoo.

JUKOn  lisäksi  sopimuksessa ovat mukana muut kunnan pääsopijajärjestöt  Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat. 

Lue tarkemmin KVTES-sopimuksen sisällöstä täältä.

Lue tarkemmin OVTES-sopimuksen sisällöstä täältä.


Video: "Historian lehtien havinaa"

Jaa

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen 
  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!