• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vastuu työpaikan koronatoimista kuuluu työnantajalle

19.11.2020 - 21.19 Uutinen
Kuvituskuva

Korona keskustelutti myös OAJ:n valtuustossa, joka kokoontui tänään toista päivää etäkokouksessaan. OAJ:n valtuutettu Sari Aksberg haluaa muistuttaa työnantajien vastuusta opettajien suojaamisessa tartunnoilta.

Sari Aksberg toimii työsuojeluvaltuutettuna Järvenpäässä. Hän on myös OAJ Uusimaan työsuojeluverkoston vetäjä, ja on usein keskustellut koronan aiheuttamista tilanteista muiden uusmaalaisten työsuojeluvaltuutettujen kanssa. 

Hän muistuttaa, että työnantajat ovat vastuussa opettajien suojaamiseen työpaikalla liittyvistä toimenpiteistä. Työnantajalta tulee vaatia selkeitä ja yksiselitteisiä ohjeita siitä, miten työpaikoilla suojaudutaan koronatartunnalta.

–Osa työnantajista on sisäistänyt oman työturvallisuusvastuunsa koronan kohdalla heikosti. Onko käynyt niin, että opetusalalla esimiehiä ei ole riittävästi perehdytetty työturvallisuusvastuuseen, vai puuttuuko ylemmältä johdolta näkemystä asiasta? Aksberg kysyy, ja muistuttaa työturvallisuuslain määräämästä oikeasta marssijärjestyksestä.

Työnantaja ei voi jäädä vain odottamaan

Kun työnantaja on tunnistanut vaaran, työnantajan pitää työturvallisuuslain perusteella arvioida riskit ja osoittaa toimenpiteet opettajien suojaamiseksi.

THL ohjeistaa suosituksin koko väestöä eikä anna ohjeita tai määräyksiä työpaikoille.
–Nyt tässä on käynyt niin, että liian monet työnantajat ovat jääneet odottamaan sitä, että THL tai joku muu taho päättää asiat heidän puolestaan.

Työnantajan vastuusta näyttää vallitsevan epätietoisuus, sillä osa opettajistakin luulee, että se on THL, joka määrää asioista työpaikoilla.

Koulut ovat myös työpaikkoja

Koronakeskustelussa Opetushallitus, THL ja alueelliset sairaanhoitopiirit pitävät Aksbergin mielestä huolen siitä, että asiaa mietitään oppilaiden ja opiskelijoiden näkökulmasta.

Aksbergin mielestä se on ymmärrettävää, sillä myös opettajat haluavat turvata ennen kaikkea lasten ja nuorten turvallisuuden.

–Kun menee koululle ja haluaa jutella opettajien työoloista, opettaja alkavat usein puhua oppilaistaan.

Asiakasnäkökulmasta pitäisi kuitenkin pystyä irrottautumaan ja siirtymään työntekijöiden näkökulmaan, sillä koulut ovat myös työpaikkoja, joiden henkilöstön työhyvinvointia ja turvallisuutta säätelee työturvallisuuslaki.

Korona näytti puutteet työturvallisuusosaamisessa

Aksbergin mukaan työnantajien työturvallisuusosaamisessa on ollut aiemminkin puutteita, jotka korona toi selkeästi esiin.

Esimerkiksi lakiin perustuva työnantajien ja työsuojeluvaltuutettujen työsuojeluyhteistoiminta sakkaa liian usein.

–On aika tavallinen tarina, että työsuojeluvaltuutettu saa sattumalta tietää opettajien saaneen työnantajalta jonkun työsuojeluohjeen, jota ei ole lainkaan käsitelty työsuojeluvaltuutetun kanssa.

OAJ:ltä Aksberg toivoo työsuojeluvaltuutetuille lisää koulutusta edustuksellisen työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä.

Korona syö opettajien voimia

Työnantajan vastuusta opettajien suojaamisessa koronatartunnoilta muistutti myös OAJ:n erityisasiantuntija Teija Golnick työ- ja palkkapoliittisen valiokunnan valtuustotapaamisessa keskiviikkona.

–Työsuojelussa kaiken a ja o on jatkuva vaarojen ja riskien arviointi, eikä korona ole siitä erillinen asia. Se sisältyy tähän perustehtävään, joka kuuluu työnantajan vastuulle, sanoi Golnick, joka esitteli valtuutetuille koronan vaikutuksista tehtyjä analyysejä.

Esimerkiksi tuore Akava works -selvitys kertoo opettajien kuormittumisesta. Kyselyyn vastanneista opettajista 59 % koki työn kuormittavammaksi kuin aikaisemmin. Yhteensä kyselyyn vastasi 14 000 akavalaista.

OAJ on seurannut opettajien jaksamista korona-aikana Fiilismittarilla. Lokakuussa 21 prosenttia vastaajista koki, että heidän voimavaransa eivät tahdo riittää työtehtävien tekemiseen, kun työn paljous sekä jatkuva huoli terveydestä ja tulevaisuudesta kuormittaa.

Lähiopetus on jäsenten toive

Myös OAJ:n hallitus kiinnitti huomiota koronan ja etäopetuksen aiheuttamaan kuormitukseen kokouksessaan valtuuston alla.

Hallituksen viesti on, että järjestön kenttäväen ylivoimainen enemmistö haluaa pysyä lähiopetuksessa, ja työnantajan on varmistettava henkilöstön turvallisuus. Tämä koskee sekä varhaiskasvatusta, perusopetusta että osaksi myös toisen asteen opetusta.

OAJ ei vaadi yleistä maskipakkoa, mutta mikäli joku haluaa käyttää maskia, sitä ei saa kieltää.

– Maskien käyttötarve tulee määritellä paikalliseen tartuntatilanteeseen perustuen, kuitenkin aina terveys ja turvallisuus kärkenä, kommentoi hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Korona on lisännyt entisestään johtajien ja esihenkilöiden kohtuutonta työkuormaa, jonka alle monet henkilöt ovat kaatumassa. OAJ vaatiikin esihenkilötyön selkeää vahvistamista sekä päiväkodeissa että kouluissa ja oppilaitoksissa.

 

Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Leena Koskela