• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vitosen kriteerien määrittely iso parannus päättöarviointiin, käytännön ongelmia tuo kriteerien laajuus

18.09.2020 - 14.14 Uutinen
Kuvituskuva

Perusopetuksen päättöarvioinnin uusissa kriteereissä määritellään kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9, kun aiemmin ne oli määritelty ainoastaan arvosanalle 8. Tämä on OAJ:n mielestä merkittävä parannus. OAJ on kokonaisuutena tyytyväinen arviointikriteerien luonnokseen, mutta käytettävyyttä haittaa kriteerien laajuus.

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit uudistuvat, ja OAJ on antanut lausuntonsa uusien kriteerien luonnoksesta. Erityisen tyytyväinen OAJ on siihen, että entistä useammalle arvosanalle määritellään nyt kriteerit.

Erityisen tärkeänä OAJ pitää sitä, että vähimmäisosaamisen eli arvosanan 5 kriteerit on nyt määritelty.

–  Ne ovat hyvin tärkeät riittävän vähimmäisosaamisen varmistamiseksi sekä kriittisten tuen tarpeiden tunnistamiseksi ja tuen turvaamiseksi, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo sanoo.

Myös kriteerien yksiselitteisyyttä on pystytty parantamaan aiemmasta.

OAJ:n mielestä uudet kriteerit parantavat monelta osin päättöarvioinnin yhdenvertaisuutta, ja järjestö kiittää arvioinnin kehittämistyötä kokonaisuutena.

Opsin tavoitteiden laajuus paisuttaa kriteereitä

Keskeisimpänä ongelmana OAJ pitää opetussuunnitelman perusteisiin kirjattujen oppiaineiden tavoitteiden runsautta, jonka takia kriteereistä tulee niin laajat, että niiden käytettävyys kärsii.

–  Kriteerityössä tavoiteltiin tiivistämistä ja yksinkertaistamista, mutta siinä on onnistuttu vain osittain, koska oppiaineiden tavoitteita ei ole avattu, sanoo Salo.

OAJ vaatiikin, että oppiaineiden tavoitteiden määrää karsitaan, kun opetussuunnitelmaa seuraavan kerran laajemmin uudistetaan.

Arviointikriteerit tarvitaan lisäksi alemmille luokille

Jo nyt on linjattu, että arviointikriteerit laaditaan myös peruskoulun kuudennelle luokalle. OAJ kiittää linjausta. OAJ vaatii, että määrittelytyötä jatketaan lisäksi niin, että neljännelle luokalle laaditaan kriteerit arvosanoille 5 ja 8 sekä toiselle luokalle vähimmäisosaamisen kriteerit.

–  Tarvetta neljännen luokan kriteereille alleviivaa myös ops-linjaus, jonka mukaan numeroarviointi aloitetaan jatkossa todistuksissa viimeistään neljännellä luokalla, Salo sanoo.

OAJ ei lausunnossaan ota kantaa yksittäisten oppiaineiden kriteereihin vaan kehottaa opettajia kommentoimaan etenkin kukin oman oppiaineensa kriteereitä.

Kuva: Leena Koskela

Jaa