• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yli 2000 opettajaa vastasi OAJ:n kyselyyn:  Lomautukset ja tartunnat pelkona varhaiskasvatuksessa

27.04.2020 - 09.00 Tiedote
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen opettajat kokevat poikkeusoloissa työnsä tärkeäksi, mutta ristiriitaisin mielin. Pelko terveyden menettämisestä huolestuttaa heitä päivittäin.

Lomautuksia varhaiskasvatuksen opettajat pitivät kohtuuttomana kiitoksena siitä, että he tekevät työnsä parhaansa mukaan ja tarjoavat varhaiskasvatusta ja esiopetusta poikkeusoloissa.

Varhaiskasvatuksen opettajia kuormittaa pelko koronatartunnasta. Huoli ilmeni OAJ:n varhaiskasvatuskyselyssä, johon vastasi yli 2 000 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajaa, erityisopettajaa ja päiväkodinjohtajaa.

Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoi, että työn tekeminen päiväkodissa ahdistaa ja pelottaa koronan takia. Lähes kaksi kolmesta kertoi kuitenkin pystyvänsä keskittymään työhönsä poikkeusoloissakin.

Kysely paljastaa, että useissa yksityisissä päiväkotiyrityksissä on alkamassa lomautukset. Yksityisen työnantajan palveluksessa olevista varhaiskasvatuksen opettajista 37 prosenttia oli saanut lomautusilmoituksen ja lomautettuna oli 6 prosenttia. Kuntien palveluksessa olevista varhaiskasvatuksen opettajista 9 prosenttia oli saanut lomautusilmoituksen.

Kyselyn päättymisen 15.4. jälkeen tilanne on muuttunut niin, että lomautukset koskevat OAJ:n tietojen mukaan jo valtaosaa yksityisistä päiväkodeista. Toisaalta myös ensimmäisistä peruutuksista on ilmoitettu.

– Onko koronan vastaisessa etulinjassa toimimisesta varhaiskasvatuksen opettajille kiitoksena lomautus? Eikö vapautuvaa resurssia tulisi lomautusten sijaan käyttää varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja suunnitteluun, arviointiin, hyvien käytänteiden jakamiseen, opetusmateriaalin laatimiseen ja koulutukseen? Näin on toimittu muun muassa Norjassa ja Tanskassa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen huomauttaa.

Päiväkotien lapsiryhmistä ei riittäviä ohjeita

Opettajat kaipasivat työnantajilta selkeämpää ohjeistusta työhönsä poikkeusoloissa. Vain 35 prosenttia vastaajista kertoi saaneensa ohjeen esimerkiksi siitä, kuinka monta lasta saa olla ryhmässä korona-aikana.

Vastaajille oli jäänyt epäselväksi myös, kuinka varhaiskasvatustoiminta ja esiopetus pitäisi toteuttaa poikkeusoloissa ja kuinka tartuntoja tulisi ehkäistä. Kolmasosa opettajista ilmoitti, ettei ollut saanut asiasta selkeitä ohjeita.

Vastaajista 55 prosenttia kertoi, että lapsiryhmiä oli yhdistetty. Joka viides vastaaja kertoi, että myös päiväkoteja on yhdistetty.

– Kuntien ja muiden varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjien ei pidä yhdistellä yksiköitä tai ryhmiä. Lapsia ei pidä siirtää ryhmästä tai toimipaikasta toiseen, vaan varhaiskasvatus täytyy järjestää tutussa paikassa ja väljässä ryhmässä. Julkisia kokoontumisia sääntelevä 10 henkilön maksimikoko pitää linjata poikkeusolojen ajaksi koskemaan myös päiväkotien lapsiryhmiä. Koska päiväkodeissa on tällä hetkellä tavallista vähemmän lapsia, myös matalamman suhdeluvun noudattaminen onnistuu hyvin, Luukkainen uskoo.

Varhaiskasvatuksen opettajien työturvallisuus on OAJ:n mielestä jäänyt liian vähälle huomiolle. Tarvittaessa myös varhaiskasvatukseen täytyy turvata asianmukainen suojavarustus. Keskeisiä suojatoimia ovat myös turhien henkilökontaktien välttäminen sekä lapsiryhmien pitäminen mahdollisimman pieninä.

Varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat kokevat poikkeusoloissa jääneensä vaille riittävää apua ja kannustusta, mikä on heikentänyt työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin tueksi saamansa avun ja kannustuksen koki riittäväksi vain 45 prosenttia vastaajista.

Poikkeusolojen aiheuttamista ongelmista ja peloista huolimatta valtaosa opettajista ja johtajista kokee työnsä tärkeäksi ja luottaa tulevaisuuteen. Neljä viidestä vastaajasta koki, että omalla työllä on suuri merkitys.  Vastaajat luottavat myös siihen, että tilanteesta selvitään yhdessä. Näin uskoi lähes 90 prosenttia vastaajista.

Digiloikka myös varhaiskasvatuksessa

Opettajat ovat harpanneet digiloikan myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Moni vastaajista oli laatinut etäopetusta ja toimintaa sekä pitänyt yhteyttä lapsiin ja perheisiin.

Esiopetusta tai varhaiskasvatukseen liittyvää ja sitä tukevaa toimintaa oli etäopetuksena toteuttanut lähes kaksi kolmasosaa kaikista vastanneista. Kyselyyn vastanneissa oli noin 600 esiopetuksen opettajaa, joista lähes kaikki (93 %) olivat järjestäneet kotona oleville eskarilaisille esiopetusta etänä toteutettavaa toimintaa.

Lähes kolme neljästä (72 %) lapsiryhmien erityisopettajista oli järjestänyt kotona oleville lapsille etänä tukea kasvuun ja oppimiseen.

Useat vastaajat kertoivat, että etäkäyttöä haittaavat päiväkotien puutteelliset verkkoyhteydet, välineistöpuutteet, kuten tietokoneiden vähyys ja eri ohjelmien käyttölupien epäselvyydet. Kuitenkin reilu kymmenes vastaajista kertoi järjestäneensä videotapaamisia lasten kanssa.

 

Tutustu kyselytulosten tiivistelmään!

 

Näin kysely tehtiin

OAJ kysyi varhaiskasvatuksen opettajilta, varhaiskasvatuksen erityisopettajilta, päiväkodin johtajilta ja esiopetuksen opettajilta, kuinka korona on vaikuttanut heidän työhönsä. Selvitys tehtiin jäsenille osoitettuna sähköpostikyselynä, minkä lisäksi sai vastata OAJ:n kanavilla jaettujen linkkien kautta. Vastausaikaa oli 2.–15.4.2020.

Kyselyyn vastasi yli 2 000 opettajaa, joista 92 prosenttia työskenteli kunnan ja 8 prosenttia yksityisen työnantajan palveluksessa. Yli 80 prosenttia vastaajista työskenteli omalla työpaikallaan. Etätyössä tai osittain etätyössä oli 13 prosenttia vastaajista. Lomautettuna oli kyselyn aikana 6 prosenttia vastaajista.

 

 

Koronavirus: Ohjeita ja tietoa poikkeusoloista

  • OAJ kokoaa verkkosivuilleen vastauksia jäsenten koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Tutustu: oaj.fi/koronavirus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii koronaviruksesta ja siihen varautumisesta täällä.
  • Opetushallitus julkaisee verkossa ohjeita ja tukimateriaalia opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu täällä!
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronavirustilannetta ja vastaa kysymyksiin. Tutustu THL:n tilannekuvaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin!
  • Työterveyslaitos ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä. Tutustu ohjeisiin!