• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yliopistojen sopimus turvaa yleisen korotustason ja keventää työaikaa

27.03.2020 - 12.00 Uutinen
Kuvituskuva

Yliopistoissa ja harjoittelukouluissa saavutettiin pitkät 24 kuukauden sopimukset, joissa palkkaratkaisu on työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen. Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittaista työaikaa alennetaan 12 tuntia ja lisäksi pudotetaan opetustuntikattoja.

Yliopistojen ja harjoittelukoulujen sopimusneuvotteluissa saavutettiin 24.3. yleisen työmarkkinalinjan mukainen neuvottelutulos. Palkkojen yleiskorotusten ja paikallisten erien kustannusvaikutus on 24 kuukauden sopimuskaudella 3,2 prosenttia.

Jokaisella työehtosopimuskierroksella on omat haasteensa. Tällä kertaa se oli koronaepidemia. Pidän tärkeänä, että neuvotteluosapuolilla oli yhteinen tahto vastuullisuuteen ja halu saavuttaa sopimusratkaisu. Onnistuimme tässä tilanteessa hyvin, sillä yliopistolaisille turvattiin yleisen linjan mukaiset korotukset ja pitkä kahden vuoden sopimuskausi. Tämä tuo työrauhaa yliopistoyhteisöön, jossa opetusta ja tutkimusta tehdään etänä ja verkossa edelleen täysillä, vaikka rakennukset on suljettu, OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskanen

Uusi 1.4.2020 alkava sopimuskausi tuo kaksi 1,1 prosentin yleiskorotusta, 1.8.2020 ja 1.6.2021. Paikallisia eriä on niin ikään kaksi, 1.12.2020 ja 1.12.2021, molemmat 0,5 prosenttia. Paikalliset erät käytetään tehtäväkohtaiseen palkanosaan mukaan lukien toistaiseksi voimassa olevat vaativuuslisät tai henkilökohtaiseen palkanosaan. Työnantaja päättää paikallisten erien käytöstä.

Yliopistosopimukseen sisältyy koronalauseke. Paikallisten erien tasosta ja niiden maksuajankohdista voidaan sopia pääluottamusmiehen kanssa toisin, mikäli yliopistolla on tähän painavia taloudellisia epidemiasta aiheutuvia syitä. OAJ painottaa, että syiden pitää todella olla poikkeuksellisia ennen kuin lauseke voidaan ottaa käyttöön.

Myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1,6 prosenttia sekä elokuun alussa 2020 että kesäkuun alussa 2021.

 

Lukiolain ja opsin uudistuksilla vaikutus paikallisiin eriin

Harjoittelukoulujen paikalliset erät käytetään osin toisin kuin yliopistossa. Rakennetta muuttaa päätös työryhmästä, joka perustetaan selvittämään, mitä muutoksia lukiolaki ja opetussuunnitelmauudistus edellyttävät työehtosopimukseen. Puolet jälkimmäisestä harjoittelukoulujen paikallisesta erästä on varattu työryhmän valmistelun pohjalta toteutettaviin muutoksiin, mutta ellei ryhmä pääse muutoksista yhteisymmärrykseen 31.3.2021 mennessä, paikallista erää jaetaan sekä yleiskorotuksena että työnantajan päättämänä tehtävä- ja henkilökohtaisena palkanosana.

Työryhmästä riippumatta loput paikallisista eristä käytetään tehtäväkohtaiseen palkanosaan mukaan lukien toistaiseksi voimassa olevat vaativuuslisät tai henkilökohtaiseen palkanosaan. Työnantaja päättää näiden erien käytöstä.

 

Kiky-tunneista ratkaisu

Yliopistoissa opetus- ja tutkimushenkilöstön kohdalla vuosittaista työaikaa alennetaan 12 tuntia 1 624 tunnista 1 612 tuntiin ja lisäksi pudotetaan opetustuntikattoja. Opetustuntikatot alenevat opetuspainotteisissa tehtävissä kahdella tai kolmella tunnilla riippuen enimmäismäärästä. Uudet opetustuntikatot ovat 394 ja 452 tuntia. Professorien uusi opetustuntikatto on 141 tuntia. Muutokset astuvat voimaan 1.8.2020.

– Nyt tehdyt ratkaisut kiky-tunneissa on hieno tulos tässä poikkeuksellisen hankalassa tilanteessa. Ratkaisu istuu yliopistokenttään erittäin hyvin. Erityisen iloinen olen siitä, että työnantajapuolen kanssa on saatu kompromissi aikaan opetustuntikatoissa, kiittelee OAJ:n hallituksen jäsen, YLL:n puheenjohtaja Santeri Palviainen.

Harjoittelukouluissa kiky-tunneista puolet ovat olleet lukuvuosittaisessa lisätyössä ja ne poistuvat kokonaan 1.8.2020 alkaen. Yhteissuunnittelutyöajan määrä säilyy nykyisellä tasolla.

Ratkaisu oli tiukan kaupanteon tulos.

Uutena elementtinä sopimukseen sisällytettiin harjoittelukoulun opettajan mahdollisuus osallistua rehtorin kanssa sopien opettajankoulutuslaitoksen opiskelijavalintoihin liittyvien kokeiden järjestämiseen. Valintakokeiden arviointityöstä maksetaan 35 euroa tunnilta. Tämä määräys tulee voimaan 1.4.2020.

Lisäksi osana kiky-ratkaisua opinto-ohjaajana toimivan lehtorin vuotuinen sidottu työaika laskee 1 238 tunnista 1 230 tuntiin.

 

Työryhmät selvittävät lukioiden tarpeita ja uramalleja

Yliopistojen ja harjoittelukoulujen palvelussuhteen ehtojen tarkastelu jatkuu sopimuskaudella työryhmissä. Ne selvittävät lukion palvelussuhteen muutostarpeiden ohella muun muassa yliopistojen uramalleja ja meritoitumistapoja. Myös opetustuntien enimmäismäärää ja uusia opetusmenetelmiä selvitetään työryhmässä.

 

Jäikö sopimuksestasi kysyttävää?

  • Heräsikö sinulla kysyttävää uudesta työehtosopimuksestasi? OAJ:n luottamusmiehet perehdytetään tarkasti sopimusmuutoksista. Saatkin OAJ:n jäsenenä lisätietoja omalta luottamusmieheltäsi.
  • Kokonaisuudessaan sopimukset julkaistaan Sivistyönantajien sivuilla kevään aikana.
  • Voit lähettää kysymyksesi tai kommenttisi myös meille OAJ:hin alla olevalla kysymyslomakkeella. Valitse oma sopimusalasi ja kirjoita kysymyksesi.
  • Kokoamme kysymyksistä ja vastauksista listan, joka julkaistaan huhtikuussa osoitteessa oaj.fi/oajneuvottelee.
Lähetä kysymyksesi OAJ:lle lomakkeella!

Kuva: Leena Koskela