• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kohti yhtenäisiä palvelussuhteiden ehtoja

26.02.2021 - 10.36 Uutinen
Kuvituskuva

Sopimusneuvottelujen jälkeen alakohtaiset työryhmät jatkavat sovittavien asioiden valmistelua seuraaviin neuvotteluihin. Mitä tuntiopettajien työryhmissä tapahtuu?

Viime vuoden sopimusneuvottelujen jälkeen tuntiopettajien aseman parantamista on jatkettu Ovtes-työryhmässä sekä Sivistan ja yleissivistävän opetuksen työryhmässä. Tuntiopettajien asema on yhtenä aiheena myös ammatillista vuosityöaikaa tarkastelevassa työryhmässä.

– Tuntiopettajatyöryhmien tavoitteena on saada tuntiopettajien palvelussuhteiden ehdot vastaamaan nykyistä enemmän toimen- tai viranhaltijan ehtoja. Ehdoissa on eroavaisuuksia ja eri oppilaitosten välillä on myös eroja, kertoo Sivistan työryhmän jäsen OAJ:n neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen.

Tuntiopettajien aseman parantaminen on kokonaisuus, jota eri työryhmät eri sopimuskokonaisuuksien näkökulmasta työstävät. OAJ:n sopimusneuvotteluiden työryhmätavoitteet on asettanut tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta.

– Tarkastelussa ovat tuntiopettajien työsuhteiden ehdot koko sopimuksessa ja sen kaikissa liitteissä. Tavoitteena on varsinkin yleisopetuksen palvelussuhteen ehtojen parantaminen vastaamaan opettajanviranhaltijan palvelussuhteen ehtoja. Neuvotteluista tulee haastavat, toteaa yleissivistävän opetuksen työryhmän jäsen OAJ:n erityisasiantuntija Aleksi Tervamaa.

Tarkastelussa ovat tuntiopettajien työsuhteiden ehdot koko sopimuksessa ja sen kaikissa liitteissä.

Ammatillisten vuosityöaikaa (vapaajaksojärjestelmän kehittäminen) työryhmässä tarkastellaan koko vuosityöaikasopimusta sekä tuntiopettajien sopimusehtoja. Tämä koskee sekä Ovtes- että Avainnotes-sopimuksia.

– Työryhmätavoitteiden lähtökohtana on, että tuntiopettajien ja lehtoreiden palvelussuhteiden ehdot pitää saada vastaamaan toisiaan. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimuksesta (E-osio) ammatillisia oppilaitoksia koskevaan vuosityöaikasopimukseen siirtyneille opettajille saatiin viime kierroksella sitomattoman työajan alarajaa nostettua. Heillä on 10 vapaajaksoviikkoa vuodessa, kun muilla ammatillisilla opettajilla vapaajaksoviikkoja on 12. Tätä yritettiin viime kierroksella tuloksetta korjata, nyt vapaajaksojärjestelmän kehittäminen on esillä työryhmässä, kertoo OAJ:n neuvottelupäällikkö Markku Perttunen.

Säännöllisesti kokoontuva Ovtes-työryhmä kokoaa eri työryhmien tulokset yhteen. Tulevaa syksyä kohti kokoustahti tiivistyy. Nykyinen sopimus päättyy 28.2.2022, joten sopimustekstejä työstetään hyvissä ajoin ennen sopimusneuvotteluja.

Juttu on osa Työryhmätyö tutuksi -sarjaa, jossa paneudutaan sopimusneuvottelujen jälkeisten alakohtaisten työryhmien toimintaan. Lue sarjan aikaisempi osa lukiotyöryhmistä täältä. 

Teksti: Henna Honkalo
Kuvat: Leena Koskela