• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kysy oppivelvollisuudesta! OAJ:n suorat lähetykset siirretty Facebookista Teamsiin

10.01.2021 - 13.35 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ järjestää tammikuussa kolme oppivelvollisuuden laajentamista käsittelevää keskustelu- ja infotilaisuutta. Lähetyksissä on keskustelemassa OAJ:n asiantuntijoita, ja katsojat voivat esittää kysymyksiä ja kommentoida. Ennakkotiedoista poiketen lähetykset järjestetään Teamsin kautta, ei Facebookissa.

Livelähetyksissä käsitellään oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksia eri koulutusasteilla. Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

  • 20.1. kello 15.30–16.15 ammatillinen koulutus ja kansanopistot
  • 20.1. kello 16.15–17 lukiokoulutus ja
  • 21.1. kello 16–17 perusopetus.

Keskiviikon lähetykseen pääset kirjautumaan tästä linkistä Google Chrome -selaimella: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE4YmNkZDEtMDM3Ny00NmQ0LTg2ZjktZTliMjE4MGQ3OTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f56bc68-4aa2-4722-9233-bdfefe459f07%22%2c%22Oid%22%3a%2218bbf0fd-40cd-44e6-ab22-7bb1dfddca65%22%7d

Tiistaille 19.1. alun perin suunniteltu ammatillisen koulutuksen osuus jouduttiin siirtämään teknisten ongelmien vuoksi. Facebookin live-toiminto ei toimi normaalisti.

Opinto-ohjaajien tiedonsaanti ensiarvoisen tärkeää

OAJ:n toimistolle on tullut kysymyksiä uudistuksesta.

Uudistuksen vaikutuksista tiedottaminen yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen on luonnollisestikin koulutuksen järjestäjän vastuulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus tiedottavat asiasta koulutuksen järjestäjille ja nämä edelleen kouluille ja oppilaitoksille.

Uudistus koskee yhdeksäsluokkalaisia ja ajankohtaista opinto-ohjausta, joten on ensiarvoisen tärkeää, että opinto-ohjaajat saavat riittävästi tietoa. OAJ tekee asiassa tiivistä yhteistyötä OKM:n ja OPH:n kanssa.

Kuva: Leena Koskela