• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Avointa viestintää ja altistuneiden kirjaamista

23.03.2021 - 09.47 Uutinen
Kuvituskuva

Työsuojeluvaltuutetut tuntevat työpaikkojen arjen. Tampereen seudun ammattiopiston Tredun koronaryhmän toiminnasta kertoo työsuojeluvaltuutettu Virva Läärä.

Korona-aikana henkilöstön edustajan mukanaolo työpaikan koronaryhmässä vähentää huolia ja lisää tiedonkulkua. OAJ onkin kehottanut työnantajia ottamaan työsuojeluvaltuutetut mukaan koronaryhmiin.

– Olen mukana Tredun koronatyöryhmässä ja kokoonnumme kerran viikossa Teamsin välityksellä. Pirkanmaan koronanyrkki kokoontuu tiistaisin, joten tapaamme sen jälkeen joko keskiviikkona tai torstaina. Turvallisuuspäällikkömme tallentaa viimeisimmät tiedotteet koronanyrkiltä ja koulutuksen järjestäjän tilannekuvaryhmästä keskustelukanavallemme Teamsiin. Hän tuo tietoomme myös muuta koronaan liittyvää uutta ohjeistusta, kertoo Tampereen seudun ammattiopiston lehtori ja työsuojeluvaltuutettu Virva Läärä.

Tredun koronatyöryhmään kuuluu turvallisuuspäällikkö, kaksi työsuojeluvaltuutettua, palvelupäällikkö, suunnittelupäällikkö, tukipalvelupäällikkö, yksi lehtori, yksi koulusihteeri, opiskelijahuollon päällikkö, yksi suunnittelija, pääluottamusmies sekä viestintä- ja markkinointipäällikkö.

– Tredun henkilöstölle on pidetty koronainfoja, joissa on ollut mukana myös muun muassa Tampereen kaupungin riskienhallinnan ja työterveyshuollon edustajat. Tredun koronaviestintä hoidetaan monikanavaisesti hätä- ja kriisiviestintäjärjestelmää, sisäisiä intranet-kanavia, opiskelijahallintajärjestelmää, nettisivuja ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Työturvallisuuslain mukaan koronalle altistuneet työntekijät on listattava kaikilla työpaikoilla. OAJ onkin muistuttanut työnantajia ja työsuojeluvaltuutettuja tarkistamaan käytänteet koronalle altistuneiden luetteloinnista.

– Altistuneiden ja tartunnan saaneiden luettelointi on seuraava työmme. Keräämme käytössämme olevalla MonetTurva -järjestelmällä työntekijöiden altistumisilmoituksia, jotka arkistoidaan 10 vuodeksi, sekä ohjeistamme tekemään sairastuneista ammattitauti-ilmoitukset, Läärä kertoo.

Sisäisellä viestinnällä on suuri rooli työturvallisuuden lisäämisessä, koska vain ajantasaisella tiedolla voidaan työpaikolla toimia oikein. Korona-aikana tilanteet voivat muuttua nopeasti, joten tiedon on työpaikoilla kuljettava sujuvasti.

– Teemme palavereissa yhdessä myös yhteisen tilannekartoituksen, mietimme mikä toimii, mikä ei ja jaamme yhteisiä huomioita. Työryhmässä mietitään myös viestintään liittyviä asioista. Lisäksi meillä on käytössä Tredun koronasähköposti, jossa vastaamme kysymyksiin ja annamme neuvoja. Tredun henkilöstön Teamsissa on myös kaksi koronakanavaa, toinen kysymyksille ja toinen tiedotteille.

Juttu on ensimmäinen osa Toimivat koronaryhmät -sarjaa, jossa esitellään eri oppilaitosten koronaryhmien toimivia käytäntöjä.

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Leena Koskela