• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ehdokkaat: Ei lomautusaikeille, kyllä opettajien kesäajan palkalle

08.06.2021 - 08.39 Uutinen
Kuvituskuva

Opettajien lomautus ei käy kunnan talouden tasapainottamiskeinoksi. Tätä mieltä on lähes 80 prosenttia OAJ:n vaalikoneeseen vastanneista kuntavaaliehdokkaista. Helsinkiläisistä peräti 87 prosenttia vastustaa lomautusajatusta. Ehdokkaista 70 prosentin mielestä palkka kuuluu kaikille opettajille myös kesällä.

Jos OAJ:n vaalikoneeseen vastanneet kuntavaaliehdokkaat ovat päättäjinä ensi valtuustokaudella, kunnat eivät etsi taloussäästöjä opettajien lomauttamisista. Toteamus siitä, ettei kunnan taloutta pidä yrittää tasapainottaa lomautusten avulla, sai koneen kysymyksiin vastanneilta niin vankan kannatuksen, että vain 6 prosenttia heistä on eri mieltä.

Suurten kaupunkien ehdokkaat ovat kaikkein varmimpia lomautuksen lyhytnäköisyydestä. Helsingin 87 prosentin johto saa vankkaa jatkoa Turun 85:n, Espoon 84:n ja Vantaan, Tampereen ja Jyväskylän 83 prosentin osuuksista. Myös Oulussa yllettiin yli 80 prosentin lukemaan.

Opettajien lomauttaminen on OAJ:n mielestä lyhytnäköistä oppimisen vaarantavaa toimintaa, joka ei tosiasiassa tuo kuntatalouteen säästöjä. Laki turvaa oppijoille turvallisen oppimisympäristön ja oikeuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen kaikkina koulupäivinä. Lomautustilanteessa sekä oppiminen että turvallisuus vaarantuvat.

Lyhyetkin lomautukset sekoittavat koko lukuvuoden toiminnan, sillä koulunkäyntiä ei voi keskeyttää kunnan päätöksellä. Erityisen kohtalokasta lomauttaminen olisi nyt, kun aloitetaan palautuminen korona-ajan poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä.

Vuoden työstä vuoden palkka

Opettajien kesäajan palkka on ajankohtainen aihe kesäkeskeytysten alkaessa. OAJ:n kanta on ehdoton. Koko vuoden työstä on maksettava opettajille koko vuoden palkka. OAJ:n vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden enemmistö oli samaa mieltä.

62 prosenttia vastaajista on täysin samaa ja 70 prosenttia samaa mieltä sen toteamuksen kanssa, että koko lukuvuoden työt tekevälle opettajalle on maksettava koko vuoden palkka ja se tarkoittaa palkkaa myös kesältä. Vain 6 prosenttia oli eri mieltä tälläkin kertaa.

Kuten useimpien palkansaajien, myös opettajien ansiot on jaettu 12 kuukaudelle. OAJ:n mielestä opettajan palkkaaminen vain koulun työajaksi on kunnan talouden paikkaamista yksittäisen opettajan vuosiansiota leikkaamalla.

Isojen kaupunkien ehdokkaat ovat muita valmiimpia maksamaan opettajille koko vuoden työstä. Helsinki on taas kärjessä 82 prosentillaan, mutta myös Espoon, Vantaan ja Tampereen ehdokkaat yltävät yli 80 prosentin kannatukseen.

Sijainen tarvitaan lyhyeksikin ajaksi

OAJ:n vaalikoneessa kysyttiin ehdokkaiden kantaa myös opettajien lyhytaikaisiin poissaoloihin ja niihin palkattavan sijaisen tarpeeseen. 63 prosenttia ehdokkaista oli samaa mieltä kuin koneen kysymys: Lyhyiden poissaolojen ajaksi kunnassa on aina palkattava opettajalle sijainen.

Suurten kaupunkien ehdokkaiden kannatus oli jälleen vankinta, vain kärkisija vaihtui. Kannatus oli Espoossa kaikkein selvin (75 prosenttia), mutta Helsinki tuli heti toiseksi 73 prosentillaan. Myös vantaalaisten, turkulaisten ja tamperelaisten ehdokkaiden kannatusprosentit nousivat yli 70:n.

Kun kunta jättää palkkaamatta sijaisia, se kasvattaa ryhmäkokoja ja asettaa opettajat usein kohtuuttomaan asemaan, kun oman toimen ohessa on vastattava myös toisesta ryhmästä.  

OAJ:n mielestä koulutuksen järjestäjän on aina pyrittävä heti palkkaamaan sijainen laadukkaan opetuksen turvaamiseksi. Vain näin taataan oikeus muun muassa turvalliseen oppimisympäristöön.

Teksti: Airi Vuolle