• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hallinto-oikeus: Kaupunki palkkasi opettajan toistuvasti määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman pätevää syytä

29.03.2021 - 08.20 Uutinen
Kuvituskuva

Ylivieskan kaupunki joutuu maksamaan opettajalle kuuden kuukauden palkkaa vastaavan summan, koska palkkasi hänet toistuvasti määräaikaiseen tehtävään ilman pätevää syytä.

Opettaja oli toiminut tuntiopettajan määräaikaisissa virkasuhteissa ilman katkoksia lähes neljän vuoden ajan. Hänellä on koko tuon ajan ollut liikunnan ja terveystiedon opettajan pätevyys. Ensimmäiset kaksi lukuvuotta opettaja toimi perhevapaan sijaisena sekä yhden kesän projektityössä. Hallinto-oikeus katsoi tältä osin, että määräaikaisuuksille oli perusteet.

Seuraavien kahden lukuvuoden osalta määräaikaisuuden perusteeksi oli ilmoitettu keskeneräiset virkajärjestelyt. Hallinto-oikeus arvioi, kouluratkaisujen ja mahdollisten kaksoiskelpoisuuksien perusteella ei voida katsoa olevan sellaisia kunnan toimintaan liittyviä seikkoja, jotka edellyttäisivät liikunnan ja terveystiedon määräaikaista virkasuhdetta. Tätä puolsi myös se, että kaupunki oli täyttänyt viran määräaikaisuudella myös opettajan jälkeen. Hallinto-oikeus katsoi, ettei määräaikaisille virkasuhteille ollut laissa tarkoitettua perustettu.

Virkasuhteen keston huomioiden, hallinto-oikeus vahvisti korvaussummaksi kuuden kuukauden palkan.