• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hallituksen tahto suojella koulutusta leikkauksilta saa kiitosta OAJ:lta

29.04.2021 - 21.42 Tiedote
Kuvituskuva

OAJ kiittää, että koulutus jätettiin hallituksen kehysriihessä resurssileikkausten ulkopuolelle. Panostukset koulutukseen ovat mitä suurimmassa määrin myös työllisyyttä vahvistavia ratkaisuja. Puheenjohtaja Olli Luukkainen kiittää hallitusta oikeasta arvovalinnasta. Tämän päätöksen tulikin olla selviö.

OAJ ei kuitenkaan voi olla täysin tyytyväinen hallituksen puoliväliriihen päätöksiin.

– Toivoimme myös, että aiemmin kertaluonteiseksi päätetty koulutuksen lisärahoitus olisi muutettu pysyväksi. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen perustaa tulee nimenomaan vahvistaa erityisesti koronan jälkeisinä vuosina, Luukkainen tähdentää.

OAJ:n tavoitteena oli saada riihestä päätös, jolla vakiinnutettaisiin ammatilliseen koulutukseen vuosi kerrallaan päätetyt noin 80 miljoonaa euroa opetushenkilöstön palkkaamiseen ja siten ehdottoman välttämättömään ammatillisen koulutuksen vahvistamiseen. Kertaluontoiset panostukset sopivat heikosti ja ovat riittämättömiä tällaiseen tarkoitukseen.

Pysyvää rahoitusta olisi vaatinut myös tukiopetuksen muuttaminen lakisääteiseksi lukioihin ja toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen. Näitä päätöksiä riihestä ei saatu.

Oppimisvaje paikattava

OAJ on ehdottanut kansallista strategista ohjelmaa, joissa kaikki kunnat ja koulutuksen järjestäjät laativat suunnitelman oppimisvajeiden paikkaamiseksi, ja hallitus puolestaan tarjoaa tähän valtionavustusta. Oppimisvajeisiin luvataan rahaa seuraavasta lisätalousarviosta. Sitä ehdottomasti tarvitaan ja se on korvamerkittävä, etteivät rahat valu kuntien taseiden paikkaamiseen.


– Oppimisvaje on kiistaton, minkä lisäksi lapsilla ja nuorilla on sosiaalisia ja mielenterveydellisiä ongelmia. Tarvitaan vahvaa tukea ja ohjausta sekä oppilashuollon toimia kouluissa ja oppilaitoksissa.

– OAJ olisi toivonut päätöstä jo riihestä, mutta on tyytyväinen siihen, että hallitus lupaa palata asiaan heti seuraavassa lisätalousarviossa. Näin on tehtävä pikaisesti, jotta valtionavustukset ovat koulutuksen järjestäjien tiedossa vielä ennen lomakautta.

Hallitus on jo aiemmin sitoutunut TKI-tiekartan tavoitteeseen TKI-panostusten nostamiseksi neljään prosenttiin BKT:sta.  – Odotimme riihestä vihdoin konkreettisia päätöksiä. Asian siirtäminen parlamentaariseen työryhmään on vastuunpakoilua, sillä selvityksiä aiheesta on tehty jo riittävästi. TKI-toimintaa kehitettäessä on otettava ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset mukaan entistä tiiviimmin.

Paikallisen sopimisen aikalisä tarpeen

OAJ pitää riihessä otettua aikalisää paikallisen sopimisen osalta tarpeellisena. Julkisella sektorilla ei OAJ:n näkemyksen mukaan ole erityistä tarvetta muuttaa nykyisiä sopimuksia tai paikallista sopimisista koskevia käytänteitä, koska tehtävä työ on pääosin säädöksiin pohjautuvaa ja lisäksi nykysopimukset mahdollistavat paikallisen sopimisen varsin laajasti.

Tavoite nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vuosikymmenen puoliväliin mennessä on välttämätön ja oikea.

Erityisen merkittävää on, että tunnustetaan koulutuksen ja jatkuvan osaamisen kehittämisen merkitys työllisyydelle. Myös työurien pidentämiseen tähtäävät toimenpiteet ja työssäjaksamisen edistäminen ovat erittäin kannatettavia.