• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Harjoittelukoulujen työryhmä sopi muutoksista työehtosopimukseen – laaja-alaisille erityisopettajille mahdollisuus siirtyä vuosityöaikaan 

20.05.2021 - 15.49 Uutinen
Kuvituskuva

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen harjoittelukoulujen erityisopettajien työsopimusta muutettiin niin, että laaja-alaiset erityisopettajat voivat sopia työnantajansa kanssa siirtymisestä vuosityöaikaan 1.8. lähtien. 

Yliopiston harjoittelukoulun työryhmässä syntyi maaliskuussa ratkaisu, jossa erityisopettajille annetaan mahdollisuus siirtyä vuosityöaikaan. Siirtyminen vuosityöaikaan tai pysyminen opetusvelvollisuustyöajassa edellyttää yhteistoimintaneuvotteluja työntekijöiden ja työnantajan välillä. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä.    

Ratkaisulla haettiin toimivampaa työaikaa sellaiselle erityisopettajalle, jonka työtehtäviin kuuluu laajasti muuta kuin opetustyötä. Tässä vuosityöaikamallissa opetuksen määrä on rajattu vuodessa 494 opetustuntiin (13 tuntia viikossa), joten erityisopettajalle jää aikaa muihin tehtäviin. Ratkaisun sisältö on yhteneväinen harjoittelukoulujen opinto-ohjaajien sopimuksen kanssa.  

— Oleellista sovellettavan työajan suhteen siis on, minkälainen on erityisopettajan tehtävien kokonaisuus, huomauttaa neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen. 

Erityisopettajalla, jonka päätehtävä on opettaa, on opetusvelvollisuustyöaika edelleen käytössä. Uusien laaja-alaisten erityisopettajien palkkaamisessa työnantaja voi jatkossa päättää noudatetaanko vuosityöaikaa vai opetusvelvollisuustyöaikaa.  

Muutoksia lukioresurssiin 

 Yliopiston harjoittelukoulun työryhmässä sovittiin myös, että lukioresurssi muuttuu niin, että yksittäisen lukion resurssikiintiö kasvaa 10–12 prosenttia riippuen koulun koosta. Lukioresurssista maksetaan opettajille muun muassa ylioppilaskirjoitusten kokeiden alustava tarkastaminen sekä muut lukion päättämät erityistehtävät. Opetusvelvollisuuden yli menevät lukioresurssista maksettavat erityistehtävätunnit korvataan jokaiselle opettajalle saman euromäärän mukaan. Ylioppilastutkinnon alustavasta tarkastamisesta maksuperuste on edelleen opettajan oma ylituntipalkkio.  

— Ylioppilastutkinnon kokeiden määrä on lisääntynyt viime vuosina. Lisäksi lukiolaki tuo lukioille uusia velvoitteita eli on tarpeita isommalle lukioresurssille, toteaa Urpilainen.  

Sivistan ja OAJ:n yhteisen työryhmän aikarajaksi oli asetettu maaliskuun loppu ja neuvottelutulos saavutettiin 30.3.2021. OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta käsitteli asian kokouksessaan 6.4. ja hallitus hyväksyi esityksen 13.–14.4. pidetyssä kokouksessa.     

Lue lisää työryhmän työstä 

Teksti: Milla Eronen
Kuva: Leena Koskela