• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Anderssonin ja Luukkaisen vahva viesti ISTP-huippukokouksessa: Opettajien hyvinvointi on avain koko kouluyhteisön hyvinvointiin ja hyviin oppimistuloksiin

20.10.2021 - 08.14 Uutinen
Kuvituskuva
Suomesta huippukokoukseen osallistuvat OAJ:n hallituksen jäsen vararehtori Linda Felixson. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, opetusministeri Li Andersson ja Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola.

Tiistaina käynnistyneen koulutuksen maailman kärkimaiden opetusministerien ja opettajajärjestöjen ISTP-huippukokouksen pääteema on Learning from the Past, Looking for the Future: Excellence and Equity for All. Kokouksen tavoitteena on löytää toimintamalleja, joiden avulla eri osapuolet voivat yhteistyössä parantaa opetuksen laatua ja luoda edellytyksiä tasa-arvoiseen opetukseen. Suomen kärkiviesti kokouksessa on opettajien hyvinvointi.

Hyvinvointia tuettava riittävillä resursseilla 

Opetusministeri Li Andersson korosti puheessaan opettajien luovuuden ja johtajuuden olleen Suomelle merkittävä vahvuus pandemia-aikana. Hän kuitenkin muistutti, että poikkeusoloissa on venytty äärirajoille, joten nyt on aika keskittyä hyvinvoinnin tukemiseen ja osaamiseen syntyneiden aukkojen paikkaamiseen.  

Andersson piti tärkeänä resurssien turvaamista. Kouluilla on oltava riittävästi erityisopettajia, psykologeja ja muita ammattilaisia tukemassa oppimista. 

Andersson kertoi Suomen pyrkivän tasa-arvoon kaikilla koulutusasteilla, ja mainitsi tästä tuoreena esimerkkinä oppivelvollisuuden pidentämisen. Lopuksi hän tähdensi, että oppimisen ja koulutuksen kehityksessä tulee huomioida koko koulutuspolku varhaisista vuosista korkeakoulutukseen. Yhteistyötä, kumppanuuksia ja tutkimusta on hyödynnettävä vahvasti.  

Hyvinvointi heijastuu suoraan oppimistuloksiin 

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kiitti omassa puheenvuorossaan ministeri Anderssonia ja koko opetus- ja kulttuuriministeriötä yhteistyöstä ja avoimesta vuorovaikutuksesta. Hän kertoi hyvän yhteistyön merkityksen korostuneen poikkeusoloissa. 

Luukkainen nosti vahvasti esiin kolmiportaisen hyvinvoinnin mallin: Oppilaitosten johtajien hyvinvointi luo edellytykset yhteistyöhön, jossa henkilöstö voi hyvin. Kun henkilöstö voi hyvin, se heijastuu positiivisesti koko yhteisön vointiin. Ja kun lapset ja nuoret voivat paremmin, se näkyy suoraan myös oppimistuloksissa.  

Luukkainen päätti puheensa alleviivaamalla sitä, että yhteistyöllä ja opettajien hyvinvoinnilla on ratkaiseva merkitys, kun rakennetaan laadukasta opetusta. 

Kohti yhteisiä sitoumuksia 

Kokouksen ensimmäisen päivän keskusteluista nostetaan toiselle päivälle kaksi pääteemaa ja tavoitteena on sopia kolmesta yhteisestä sitoumuksesta, jotka tuodaan kokoukselle julki torstaina. Sitoumusten toteutumista arvioidaan seuraavassa ISTP-kokouksessa 11.–13.5.2022 Valenciassa Espanjassa. 

ISTP 

  • International Summit on the Teaching Profession (ISTP) on maailman koulutuksen huippumaiden vuosittainen kokous, jonka järjestävät yhteistyössä OECD, opettajajärjestöjen kansainvälinen katto-organisaatio Education International sekä järjestäjäksi valittu isäntämaa. 
  • 19.–21.10. 2021 järjestettävää etäkokousta isännöi Yhdysvallat. 
  • Suomesta huippukokoukseen osallistuvat opetusministeri Li Andersson, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola ja OAJ:n hallituksen jäsen vararehtori Linda Felixson.
Jaa