• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Suomi julkaisi opetuksen kärkimaiden huippukokouksessa omat kehittämiskohteensa

21.10.2021 - 16.36 Uutinen
Kuvituskuva

Opetuksen kärkimaiden ISTP-huippukokouksen päätöspäivänä osallistujamaat julkistivat omat painopisteensä, joita ne lupaavat koulutusjärjestelmissään kehittää. Suomen kolme sitoumusta tähtäävät riittävään oppimisen tukeen, opettajien työolojen parantamiseen ja koko oppimisen ketjun parempaan huomioimiseen kehitystyössä.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää sitoumuksia merkityksellisinä. 

– Nämä yhdessä tehdyt kansalliset sitoumukset ovat sillä tavalla tärkeitä, että niissä kansainvälisesti ja julkisesti yhdessä sitoudutaan tekemään vahvan määrätietoisesti töitä tärkeiden päämäärien saavuttamiseksi. 

Tänä vuonna Suomen sitoumukset noudattelevat jo avauspäivän puheissa kuulunutta linjaa. Erityisesti poikkeuksellisen pandemia-ajan jälkeen tarvitaan tekoja ja resursseja oppimisen sekä hyvinvoinnin tueksi.  

Suomen uudet kansalliset sitoumukset ovat: 

  1. Varmistetaan että jokainen lapsi ja nuori saa riittävää tukea opinpolullaan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Kiinnitetään erityistä huomiota oppimisen tuen vahvistamiseen varhaiskasvatuksessa.  

  2. Vaikutetaan opetus- ja varhaiskasvatusalan henkilöstön ja opettajien työoloihin, niin että opettajat pysyvät ammatissaan (eivätkä vaihda alaa) ja että heillä on mahdollisuus (aikaa) tukea oppijoita oppimispolulla ja psyykkisessä hyvinvoinnissa  
     
  3. Varmistetaan, että koulutusjärjestelmän kehittämisessä huomioidaan paremmin koko oppimisen ketju varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, perustana tutkimuspohjainen tieto.  

Sitoumusten toteutumista seurataan kokouksissa vuosittain. Nyt annettujen sitoumusten toteutumista arvioidaan seuraavassa ISTP kokouksessa 11.–13.5.2022 Valenciassa Espanjassa.  

– Aikaisempina vuosina meillä on ollut tavoitteita mm. varhaiskasvatuksen aseman ja laadun vahvistamiseksi, opettajien täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuuden parantamiseksi ja maahanmuuttajien koulutuksen vahvistamiseksi. Viime vuonna nostimme tavoitteeksi ns. kolmiportaisen tuen korjaamisen, mitä emme ole vielä saavuttaneet. Toivon, että yhteisin ponnisteluin todella saavutamme tänään nimeämämme tavoitteet, Luukkainen sanoo. 

 

ISTP 

  • International Summit on the Teaching Profession (ISTP) on maailman koulutuksen huippumaiden vuosittainen kokous, jonka järjestävät yhteistyössä OECD, opettajajärjestöjen kansainvälinen katto-organisaatio Education International sekä järjestäjäksi valittu isäntämaa.
  • 19.–21.10. 2021 järjestettävää etäkokousta isännöi Yhdysvallat.  
  • Suomesta huippukokoukseen osallistuvat opetusministeri Li Andersson, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola ja OAJ:n hallituksen jäsen vararehtori Linda Felixson. 
Jaa