• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Järjestelyerillä ei osteta työaikaa

12.02.2021 - 12.05 Uutinen
Kuvituskuva

Kuntien järjestelyvaraeräneuvottelujen paikallinen sopiminen on käynnissä. OAJ muistuttaa, että rahaa ei ole tarkoitus käyttää työajan ostamiseen, vaan erät on kohdennettava palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

Huhtikuun alussa jaettavien kuntien järjestelyvaraerien neuvottelut ovat käynnissä. Pääluottamusmiehet neuvottelevat parhaillaan erien kohdentamisesta.

– Luottamusmiehiltä saadun palautteen perusteella osalla työnantajista on tavoitteena kohdentaa järjestelyerää erilaisiin työaikakorvauksiin. Se ei ole ollut sopimuksen tekijöiden tarkoituksena, vaan rahat tulisivat kohdentaa palkkajärjestelmän kehittämiseen, sanoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

– Paikallisissa neuvotteluissa on huolehdittava, että rahat kohdennetaan sovitun mukaisesti. OAJ:n mukaan on keskeistä varmistaa, että sopimusvarallisuus säilyy jatkossa osana palkkausjärjestelmää.

Tavoitteena palkkausjärjestelmän kehittäminen

Kunnalliseen yleiseen ja opetusalan virka- ja työehtosopimukseen sisältyy huhtikuussa maksettava 0,8 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä. Ammatillisissa oppilaitoksissa maksuun on tulossa 0,4 prosentin järjestelyerä. Myös Avaintesin ja Avainnotesin soveltamisalalla käydään paikallisia neuvotteluja.

Paikallisten järjestelyerien kohdentamisessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien kehittäminen, palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

– Paikallisia järjestelyeriä voidaan käyttää tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvaan tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen. Mikäli palkkausjärjestelmä on ajan tasalla ja henkilökohtaisten lisien arviointijärjestelmät ovat kunnossa ja läpinäkyvästi luotu ja sovittu, voidaan erää käyttää myös henkilökohtaisiin lisiin. On myös huomioitava, että johto- ja esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmiensä palkkaan nähden, kertovat OAJ:n erityisasiantuntija Aleksi Tervamaa ja neuvottelupäällikkö Markku Perttunen.

Ovtesin paikallinen järjestelyerä maksuun huhtikuussa.

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Leena Koskela 

Jaa