• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Järjestön uudistamiskeskustelu tahditti kevätvaltuuston ensimmäistä kokouspäivää

06.05.2021 - 11.59 Uutinen
Kuvituskuva

Kevätvaltuuston keskeisenä asiana on pohtia järjestön uudistamista. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vetosi kokouksen avauspuheenvuorossaan valtuutettuja pitämään mielessään järjestön tärkeimmän tehtävän – jäsenten edunvalvonnan. Valtiovallan terveiset kevätvaltuustoon toi sisäministeri Maria Ohisalo. Lisäksi OAJ palkitsi mitalein ansioituneita.

Viime vuoden marraskuussa pidetyssä syysvaltuustossa valtuutetut antoivat hallitukselle tehtäväksi valmistella järjestöuudistusta ja mahdollisia toimintatapa- ja sääntömuutoksia kevätvaltuustolle 2021. Hallitus kuitenkin päätti, että kevätvaltuusto pidetään vielä järjestöuudistamisen työstämiskokouksena ja mahdolliset sääntömuutokset tai muut päätökset hyväksytään syksyn ylimääräisessä valtuuston kokouksessa.

Valtuutetut keskustelevat järjestön uudistamisesta hallituksen valmisteleman esityksen pohjalta, jonka työstämiseen myös valtuutetut ovat voineet vaikuttaa.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toivoi, että valtuutetut nostavat myös esiin kaikki tarpeet, jotka koskevat mahdollisia lisäselvityksiä.

— Kaikki selvitystyö, mitä valtuusto odottaa, tehdään mahdolliseen ylimääräiseen valtuuston kokoukseen mennessä, Luukkainen lupaa.

Luukkainen nosti valtuuston avauspuheenvuorossaan järjestöuudistusteemoista yhtenä esimerkkinä esiin alueyhdistystoiminnan.

— Aluetoimintaa on nyt hyvä arvioida, sillä nykyisen mallinen toiminta on ollut käytössä reilu kymmenen vuotta ja toimintamallista on tullut kritiikkiä. Tästä esimerkkinä alueyhdistyksistä eroamiset, jotka kertovat, että kokonaisuus vaatii korjaamista, Luukkainen painottaa.

Luukkainen luopuisi myös alueyhdistysten jäsenmaksuista rahoituksen kannalta tarpeettomina ja yhdenvertaisuuden vuoksi.

— Toivon valtuutetuille rohkeutta ja viisautta ajatella koko järjestön puolesta, Luukkainen totesi puheensa lopuksi.

Valtuutetut varovaisia tekemään muutoksia

Keskusteluiden ja niitä seuranneiden verkkotyöskentelytilassa tehtyjen neuvoa-antavien äänestysten perusteella valtuutetut suhtautuvat varovaisesti esillä oleviin uudistusehdotuksiin. Toimivia alueyhdistyksiä ei heidän mielestään tarvitsisi muuttaa verkostoiksi, vaan kehittämistä voisi tehdä nykyisissä alueyhdistyksissä, mikäli alueilla niin halutaan. Paikallisyhdistysten toimintaa tukeva kokopäiväinen aluetoimija sai kuitenkin kannatusta valtuutettujen joukossa.

Valtuuston koosta on puhuttu useasti viime vuosikymmenen aikana, mutta määräenemmistöä se ei ole koskaan saanut taakseen. Tilanne ei myöskään muuttunut näissä keskusteluissa. Valtuutetut suhtautuivat epäillen valtuuston koon pienentämiseen. He kokivat tärkeänä, että toimielimissä huomioitaisiin alueellinen ja ammatillinen edustavuus.

Myös jäseneksi liittymisen polusta keskusteltiin. Näkemykset vaihtelivat siitä, liittyykö jäsen suoraan OAJ:hin vai tulisiko liittymisen tapahtua entiseen tapaan paikallisyhdistykseen, valtakunnalliseen yhdistykseen ja piiriin ja sitä kautta järjestöön.

Opiskelijat täysin valtuuksin mukaan

Valtuutetut olivat koeäänestyksen perusteella valmiita ottamaan opiskelijat mukaan sekä valtuustoon että hallitukseen täysin valtuuksin, kunhan se ei ole muiden ryhmien edustajien paikoista pois. Tämä tarkoittaisi hallituksen ja valtuuston koon kasvattamista.

Yhdestä asiasta valtuutetut ovat yhtä mieltä ja se on paikallisyhdistystoiminnan tukeminen ja kehittäminen, mikä nähtiin erittäin tärkeänä asiana.

Järjestön uudistamista käsitellään myös torstain istuntopäivänä, jolloin pidetään ryhmäpuheenvuorot sekä mahdolliset ponsiesitykset.

Palkitseminen ja valtiovallan tervehdys

Kevätvaltuuston avauksessa palkittiin OAJ:n pronssisella mitalilla ammattikasvatusneuvos Päivi Koppanen. OAJ:n kultaisen kulttuurin hyväksi -mitalit luovutettiin Pentti-Oskari Kankaalle ja Tommi Kinnuselle.

Avajaispäivänä kuultiin myös valtiovallan tervehdys, jonka valtuustoon toi sisäministeri Maria Ohisalo. Ohisalo korosti puheessaan koulutuksen ja kasvatuksen roolia koronasta selviytymisessä.

OAJ:n kevätvaltuusto kokoontuu etäyhteyksin 5.-7.5.2021.