• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

JUKO: kuntien ja kuntayhtymien luottamusmiesten kauteen vuoden jatko

25.08.2021 - 13.00 Uutinen
Kuvituskuva

Kunnan neuvottelukunta on päättänyt jatkaa kuntien ja kuntayhtymien pääluottamusmiesten, luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten voimassa olevaa kautta vuodella.

JUKO tiedotti luottamusmieskirjeessään 24.8., että kunnan neuvottelukunta on päättänyt jatkaa kuntien ja kuntayhtymien pääluottamusmiesten, luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten voimassa olevaa kautta vuodella. Kausi jatkuu 31. heinäkuuta 2023 saakka. Neuvottelukunta päätti myös, että 1.8.2022 sijaan uusi toimintakausi alkaa 1.8.2023.

Jatkokauden perusteena on hyvinvointialueiden perustamista, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön hyväksyminen eduskunnassa 23.6.2021. Hyvinvointialueet aloittavat 2023 vuoden alusta, joten sote-uudistuksen ja sen aiheuttamien henkilöstövaikutusten jälkeen kunnissa ja kuntayhtymissä on perusteltua järjestää luottamusmiesvaalit.

Menettely perustuu KVTES VII luku Luottamusmiehet 4§ Luottamusmiehen valinta ja toimikausi 2 momenttiin: Luottamusmiehen toimikausi alkaa ja vanhan luottamusmiehen toimikausi päättyy, kun uuden luottamusmiehen valitsemisesta on tehty kunnalle kirjallinen ilmoitus.

Pääsopijajärjestöt voivat itse päättää sopimuksen pohjalta luottamusmieskauden pituuden.