• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Kadehditko opettajien pitkiä lomia? Psykologi lataa 4 syytä, miksi he ansaitsevat lomansa

25.03.2021 - 14.07 Uutinen
Kuvituskuva

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa kiertää vuoden ajan tekemässä työtä 12 erilaisessa työpaikassa. Maaliskuussa hän on tutustunut opettajan työhön ja analysoi nyt, miksi opettajien palautuminen on tärkeää ja miksi kesäkeskeytystä on turha kadehtia.

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaalla on käynnissä poikkeuksellinen työvuosi. #Koeaika-projektissa hän tutustuu 12 erilaiseen työhön.

Projekti alkoi helmikuussa, jolloin hän työskenteli kehitysvammaisten ohjaajana. Maaliskuussa vuorossa on yhdessä OAJ:n kanssa toteutettava koeaika: Sahimaa opettaa ala- ja yläkoululaisia Kivimaan koulussa Lahdessa.

Toisinaan julkisuudessa nousee esiin kateutta opettajien pitkästä kesäkeskeytyksestä. Työn arkea tuntemattomat saattavat pitää myös opettajien työpäiviä lyhyempinä kuin ne oikeasti ovat.

Nyt Sahimaa raportoi ruohonjuuritasolta ja työelämän asiantuntijan näkökulmasta, miksi opettajat ovat lomansa ansainneet:

Nämä asiat puoltavat opettajien lomia

1. Työn psykososiaalinen kuormitus

Jaakko Sahimaa on huomannut, että varsinkin meteli, työn intensiivisyys ja vaikeat kurinpitotilanteet kuormittavat opettajia psykososiaalisesti.

– Siksi he tarvitsevat palautumista lomien aikana, ja tämä palautumisaika on ansaittu, hän sanoo.

2. Vaativa ja vastuullinen rooli

– Opettajan työ on kiistämättä palkitsevaa ja merkityksellistä, mutta myös äärimmäisen hektistä, vaativaa ja vastuullista. Samaan aikaan itsenäinen työrooli aiheuttaa suoriutumisen paineita ja palautteen puute uhkaa opettajia, työpsykologi analysoi.

– Taitovaatimukset ovat todella laajat, ja opettajat kantavat lukemattomia rooleja. Pitää olla monen aineen asiantuntija, ammattikasvattaja, digiosaaja sekä lenkki kodin, koulun ja yhteiskunnan verkostojen välillä. Moni oppilaista tarvitsee myös erityistä tukea. Lisäksi koulun riittämättömät resurssit ajavat opettajat jokapaikanhöyliksi, joiden on osattava vähän kaikkea.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

JaakkoSahimaa-Koeaika-OAJ-1170x536-2-Kuva-duunitori-Duunitori Fredrik Bäckman.jpg

Jaakko Sahimaa on maaliskuussa 2021 tutustunut opettajan työhön Lahdessa Kivimaan koulussa. Lue lisää Opettaja-lehden jutusta.

3. Valtava työmäärä

Sahimaa huomasi nopeasti, että opetuksen sujuminen vaatii runsaasti suunnittelua ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Merkittävä osa opettajan työstä tapahtuu oppituntien ulkopuolella.

– Koulussa työtä on loputtomasti, joten loma-ajat mahdollistavat irrottautumisen työstä.

OAJ:n Fiilismittarin mukaan jopa 26 prosenttia opettajista kokee, etteivät omat voimavarat riitä työtehtävien hoitamiseen.

– Tämä huolestuttaa, koska opettajien hyvinvointi heijastuu myös oppilaiden hyvinvointiin ja siten tulevaisuuden yhteiskunnan hyvinvointiin. Siksi on tärkeää ottaa opetustyön kuormitustekijät vakavasti ja pyrkiä varmistamaan riittävät resurssit työn tekemiseen, Sahimaa kommentoi.

4. Palkkauksen historia

Sahimaa muistuttaa, että ennen opettajat eivät saaneet palkkaa opetuksen kesäkeskeytyksen aikana, vaan palkkaa maksettiin vain koulukuukausina. Sitten palkka jaettiin 12 kuukaudelle, jotta sitä saa myös kesällä. Jos lomat poistuisivat, työskentelyaikana maksetun palkan pitäisi sisältää tuo loma-ajalle varattu palkka.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on kritisoinut monen kunnan tapaa maksaa lukuvuoden määräaikaisuuden tekeville opettajille palkkaa vain opetuskuukausilta. Tämä on yksi lukuisista opetuksen arkeen liittyvistä asioista, joista päätetään joka kunnassa erikseen. Etenkin uransa alussa olevat opettajat joutuvat usein työttömäksi kevätjuhlan jälkeen.

– Käytäntö tuntuu kohtuuttomalta. Vuoden työstä pitäisi maksaa vuoden palkka myös määräaikaisille. Työ on niin vaativaa ja tärkeää koko yhteiskunnalle, että tällaiset epäkohdat pitäisi korjata, Sahimaa pohtii.

Vuoden työstä pitäisi maksaa vuoden palkka myös määräaikaisille. Työ on niin vaativaa ja tärkeää koko yhteiskunnalle, että tällaiset epäkohdat pitäisi korjata

OAJ:n viestintäpäällikkö Heikki Pölönen toteaa, että muutos on tarpeen myös siksi, etteivät uraansa aloittavat ammattitaitoiset opettajat siirtyisi ainakaan tämän takia muille aloille.

– Jokaisessa kunnassa tarvitaan osaavia opettajia. Fiksut kuntapäättäjät varmistavat, että kunta on työpaikkana houkutteleva ja että opettajilla on mahdollisuus keskittyä työssään olennaiseen eli oppimisen edistämiseen, Pölönen sanoo.

OAJ avaa 18. toukokuuta oman kuntavaalikoneen, josta äänestäjät voivat etsiä koulutusmyönteisiä ehdokkaita. 

OAJ:n kuntavaalisivut

Lue lisää opettajien lomista

 • Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan lomat määräytyvät virka- ja työehtosopimusten mukaan. Osa alan henkilöstöstä on vuosilomalain piirissä, osa taas ei. 
 • Opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä oleville opettajille ei kerry varsinaista vuosilomaa, vaan tällöin puhutaan opetuksettomasta ajasta, kuten kesäkeskeytyksestä.
 • Opetusalan palkkausjärjestelmä perustuu siihen, että palkkaus maksetaan myös keskeytysten ajalta. Jos työnantaja toimii toisin, on tässä OAJ:n näkemyksen mukaan kyseessä syrjintä määräaikaisuuden perusteella, koska tällöin vain työkauden ajalle palkattuja kohdellaan epätasa-arvoisesti suhteessa vakinaisiin viranhaltijoihin. 

  Lue lisää opettajien lomista OAJ:n Työelämäoppaasta

Mikä #Koeaika-vuosi?

 • Jaakko Sahimaan ja työnhakupalvelu Duunitorin #Koeaika-sarja toteutetaan yhteistyössä eri aloilla toimivien työnantajien kanssa. Yksi yhteistyökumppaneista on OAJ, joka tarjosi Sahimaalle mahdollisuuden tutustua opettajan työn arkeen. 
 • Alkuvuodesta 2022 vuorossa oli kuukausi varhaiskasvatuksessa. Lue Duunitorin sivuilta Jaakon listaamat 6 syytä olla kiitollinen varhaiskasvatuksen ammattilaisten työstä!
 • #Koeaika-sarjan tavoitteena on tutkia työn merkityksellisyyttä eri aloilla ja työn murrosta yhteiskunnassa sekä lisätä ymmärrystä erilaisista työtehtävistä. Työnantaja saa kuukaudeksi käyttöönsä paitsi työntekijän myös työelämän asiantuntijan, joka havainnoi henkilöstön arkea.
 • OAJ nostaa maaliskuussa alkaneella ja yli vuoden kestävällä Tehdään tulevaisuuksia -kampanjallaan esiin opettajuuden merkitystä ja arvoa. Tutustu kampanjaan osoitteessa tehdääntulevaisuuksia.fi.
 • Lue lisää #Koeaika-vuodesta ja seuraa tutkimusmatkaa osoitteessa Koeaika.fi.

Kuvat: Duunitori / Fredrik Bäckman