• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kemijärven kaupungille tuomio yt-lain rikkomisesta

16.04.2021 - 13.29 Uutinen
Kuvituskuva

Lapin käräjäoikeuden mukaan tuntiopettajan irtisanomisesta oli päätetty ennen yhteistoimintaneuvottelujen päättymistä.

Lapin käräjäoikeus on antanut tuomionsa liittyen kunnan yt-laissa säädetyn yhteistoimintavelvoitteen rikkomiseen. Käräjäoikeus tuomitsi Kemijärven kaupungin maksamaan opettajalle hyvitystä 18 000 euroa, koska kaupunki oli kunnan yt-lain vastaisesti päättänyt irtisanoa opettajan ennen kuin laissa säädetty yhteistoimintamenettely oli päättynyt.

Irtisanottu opettaja oli toiminut Kemijärvellä fysiikan, kemian ja matematiikan tuntiopettajana, ja hänet oli irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla siten, että virkasuhde päättyi 31.7.2019.

Kaupungin toiminta hyvin puutteellista

—  Tuomitun hyvityksen määrä on merkittävä. Tämä osoittaa, että käräjäoikeus piti kaupungin toimintaa yhteistoimintaneuvotteluissa hyvin puutteellisena. Kaupunki oli laiminlyönyt yhteistoimintalain perusvelvoitteen käydä neuvottelut asianmukaisesti loppuun saakka ennen kuin päätöksiä tehdään, toteaa OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen.

Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että kirjallisen näytön perusteella oli selvää, että opettaja oli päätetty irtisanoa virastaan ennen yhteistoimintaneuvotteluiden päättymistä.

—  Yhteistoimintamenettelyn alkuvaihe oli käyty pääluottamusmiehen kanssa ja silloin neuvottelut oli käyty kaikkien matemaattisten aineiden opettajien osalta. Tämän jälkeen todettiin, että neuvotteluita jatketaan tuntiopettajien osalta, mutta jatkoneuvottelut käytiin käytännössä vain irtisanotuksi joutuneen opettajan osalta. Lisäksi ennen yhteistoimintaneuvotteluiden päättymistä seuraavan lukuvuoden lukujärjestys oli vahvistettu ja irtisanotuksi joutuneelle opettajalle ei ollut osoitettu lainkaan oppitunteja, Mustonen jatkaa.

Opettajan irtisanomispäätös oli muodollisesti tehty vasta yhteistoimintamenettelyjen päätyttyä 25.6.2019. Sillä ei kuitenkaan ollut käräjäoikeuden mukaan merkitystä, sillä tosiasiassa opettaja oli valikoitu irtisanottavaksi ennen yhteistoimintaneuvottelujen päättymistä.

Riidan hinta kaupungille yli 50 000 euroa

Opettaja oli yhteistoiminnan hengessä tehnyt varteenotettavan esityksen irtisanomisen lykkäämiseksi opintovapaajärjestelyjen avulla, mutta kunta ei ottanut esitystä edes käsittelyyn. Käräjäoikeus totesi työnantajan toimineen tahallisesti yhteistoimintalain vastaisesti.

Käräjäoikeus katsoi kohtuulliseksi hyvityksen määräksi 18 000 euroa. Hyvityksen suuruudessa otettiin huomioon kaupungin laiminlyönnin vakavuus. Hyvityksen suuruuteen vaikutti myös se, ettei irtisanotulle opettajalle tosiasiassa suotu mahdollisuutta neuvotella yhteistoimintalain tarkoittamalla tavalla ennen irtisanomispäätöksen tekemistä, eikä hänen esitystään opintovapaasta käsitelty.

Käräjäoikeus piti erityisen loukkaavana sitä, että opettajan irtisanomisen jälkeen syntynyt matemaattisten aineiden opettajien resurssivaje oli täytetty suurelta osin kelpoisuutta vailla olevien opettajien opetuksella. Opettaja riitautti irtisanomisensa hallinto-oikeudessa ja oikeus katsoi myös irtisanomisen lainvastaiseksi näillä perusteilla.

Käräjäoikeuden tuomitseman hyvityksen lisäksi Kemijärven kaupunki tuomittiin maksamaan noin 15 000 euroa opettajan oikeudenkäyntikuluja. Kemijärven kaupungin omat oikeudenkäyntikulut huomioon ottaen yt-riidan hinta kaupungille oli yli 50 000 euroa.

—  Kunnan yhteistoimintalain osalta vastaavia hyvitystuomioita on melko vähän. Toivottavasti tämä päätös vaikuttaa siihen, että muutkin työnantajat kiinnittävät erityistä huomiota yhteistoimintavelvoitteeseen ja neuvotteluiden lainmukaisuuteen, toteaa Mustonen.

Teksti: Henna Honkalo