• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koronaryhmissä rakennetaan turvallisempia työpaikkoja

14.04.2021 - 14.55 Uutinen
Kuvituskuva

Työsuojeluvaltuutetut tuntevat työpaikkojen arjen. Tuusulan koronaryhmän toiminnasta kertoo työsuojeluvaltuutettu Simo Aravuori.

Tuusulan koronaryhmä on yksinkertaisesti laajennettu kunnan johtoryhmä, jossa turvallisuuspäällikkö toimii esittelijänä ja itse työsuojeluvaltuutettuna olen ainoa henkilöstön edustaja. Muuta edustusta työsuojelun suunnasta ei ryhmässä ole.

Koronatilanteen pahentuessa vuosi sitten keväällä kävi nopeasti selväksi, että poikkeustilanteessa päätöksiä tehdään hyvin tiukalla aikataululla. Henkilöstön turvallisuuteen merkittävästi vaikuttavat päätökset tulee kuitenkin aina käsitellä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Koko kunnan tasolla tämä tarkoittaa yhteistoimintaa meidän työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Myös työntekijöiltä nousi huolta siitä, että olemmeko mukana korona-asioiden päätöksenteossa. Kevään jälkeen esitimme työnantajalle, että yksi tapa ratkaista tilanne on ottaa työsuojeluvaltuutettu mukaan koronaryhmän toimintaan. Olen ollut ryhmän jäsen alkusyksystä saakka.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja tilanteen niin vaatiessa useammin. Kokoontuminen noudattaa hybridimallia ja valtaosa osallistujista on jatkuvasti etänä. Esityslistat ovat teamsissa etukäteen, joskin asioita nousee esille usein nopealla aikataululla. Tilanteet kehittyvät nopeasti, kun seuraamme eri viranomaisten ja terveyden asiantuntijoiden kantoja nopeasti muuttuvassa tilanteessa.

Koronatilanteen pahentuessa kävi nopeasti selväksi, että poikkeustilanteessa päätöksiä tehdään tiukalla aikataululla. Henkilöstön turvallisuuteen vaikuttavat päätökset tulee aina käsitellä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Ryhmän toiminnassa pääsee hyvin perille päätösten lisäksi niiden taustalla vaikuttavista perusteluista ja keskustelusta. Mielestäni ryhmämme toimii avoimesti ja tasapuolisesti osallistujien suhteen. Asioita käsitellessä kysytään jatkuvasti näkemyksiä osallistujilta ja tuntuu että ketään ei ryhmässä väheksytä. Keskustelu on asiapitoista ja nopeatempoista, mutta kaikkia näkemyksiä kunnioittavaa.

Alkuvuonna ryhmässä nousi esille tarve selvittää koronatilanteen vaikutusta työntekijöiden kuormittumiseen, sillä merkkejä kuormituksen kasvusta alkoi esiintyä yhä selvemmin. Tuusulassa toteutettiin Koronapulssi-työhyvinvointikysely. Tulokset käytiin läpi johtoryhmässä, jossa pääsin myös esittämään omia havaintojani ja näkemyksiäni tuloksista. Ryhmässä myös linjattiin keskeisimpiä toimenpiteitä tuloksien suhteen.

Henkilöstön edustajan, työsuojeluasioissa työsuojeluvaltuutetun, läsnäolo koronaryhmissä ei ole merkityksellistä ainoastaan yhteistoiminnan toteutumisen näkökulmasta. Työsuojeluvaltuutetut seuraavat ja saavat jatkuvasti yhteydenottoja työpaikoilta. Meidän tehtävämme on tuntea työolosuhteet ja tuoda tätä tietoa työnantajalle. Parhaan hedelmän tämä kantaa, kun asioista keskustellaan yhdessä.

Työsuojeluvaltuutetun läsnäolo koronaryhmissä ei ole merkityksellistä ainoastaan yhteistoiminnan toteutumisen näkökulmasta. Meidän tehtävämme on tuntea työolosuhteet ja tuoda tätä tietoa työnantajalle.

Lisäksi me olemme aina mukana rakentamassa ja käsittelemässä työnantajan ohjeistuksia työntekijöille. Ryhmän jäsenyys auttaa ymmärtämään asioiden taustalla vaikuttavia ajatuksia paremmin. Loppujen lopuksi, luottamus rakentuu vuorovaikutukselle ja erityisesti rakentavalle keskustelulle. Tämän puuttuessa syntyy turhaa epäluuloa ja vastakkainasettelua, joka vie energiaa pois turvallisemman työpaikan rakentamiselta yhteistyössä.

Simo Aravuori
työsuojeluvaltuutettu
Tuusula

Juttu on kolmas osa Toimivat koronaryhmät -sarjaa, jossa esitellään eri oppilaitosten koronaryhmien toimivia käytäntöjä. Lue sarjan ensimmäinen osa täältä ja toinen osa täältä.

Kuva: Leena Koskela