• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutus ja varhaiskasvatus nousivat kuntavaalien teemoiksi

14.06.2021 - 10.17 Uutinen
Kuvituskuva

Koulutuksen kysymykset nousivat eilen päättyneissä kuntavaaleissa esille näkyvästi. Puolueet ja ehdokkaat lukivat karttaa oikein, sillä koulutuksesta tulee kunnan tärkein tehtävä, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille. Tätä näkökulmaa piti esillä myös media vaalidebateissa ja pääkirjoituksissa.

Yksittäisistä kysymyksistä valtakunnalliseen keskusteluun nousivat muun muassa oppimisen tuen ja erityisopetuksen ongelmat.

OAJ:n koulutusjohtajan Heljä Misukan mielestä päättyneen kuntavaalikampanjan piristävänä erona aiempien kuntavaalien kampanjointiin oli, että puolueiden edustajilta vaadittiin vastauksia ja osin saatiinkin juuri niihin kysymyksiin, joihin kuntapäättäjillä on valta vaikuttaa.

– Tämä oli lähtökohtana myös OAJ:n vaalikoneen kysymyksissä. Halusimme selvittää, miten ehdokkaiden näkemykset eroavat niissä aiheissa, joissa päättäjien linjanvetoja kaivataan. OAJ:n vaaliteemana oli ”Isot asiat päätetään lähellä sinua”, ja tässä hengessä kampanjoimme kuntavaaleissa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, Misukka kertoo.

– Iso kiitos niille yli 8 500 ehdokkaalle, jotka vastasivat OAJ:n vaalikoneeseen. Toteutimme vaalikoneen ensimmäistä kertaa ja se kiinnosti todella suurta ehdokasjoukkoa. Palaamme annettuihin vastauksiin valtuustokauden mittaan, Misukka lupaa.

– Lämmin kiitos myös OAJ:n alueellisille ja paikallisille aktiiveille, jotka poikkeusajoista huolimatta järjestivät tilaisuuksia mm. verkossa ja toivat eri tavoin esille opettajataustaisia ja koulutusmyönteisiä ehdokkaita jäsenille ja äänestäjille.

Misukka muistuttaa, että OAJ:n yhdistysten on tärkeää luoda suhteet kuntien uusiin päättäjiin heti alkusyksystä. Kuntien koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen on erottamaton osa paikallista edunvalvontaa. Sillä muun muassa varmistetaan resursseja koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, jolloin opettajilla ja esihenkilöillä on paremmat työskentelyolosuhteet, kuten kohtuulliset opetusryhmät ja terveelliset tilat.

OAJ selvittää vaalien opettajatuloksen

OAJ selvittää kuntavaalien ”opettajatuloksen” eli valtuustoihin valitut OAJ:n ja ruotsinkielisen FSL:n jäsenten lukumäärän puolueryhmittäin. Vertailua päästään tekemään, kun Tilastokeskus julkistaa kuntavaalien vahvistetut tulokset juhannusviikolla.

Kuntavaaleissa 2017 valtuustoihin valittiin 708 OAJ:n jäsentä. Valittuja oli kaikista eduskuntapuolueista.

OAJ luo yhteydet uusiin opettaja-kuntapäättäjiin kesän lomakauden jälkeen. Yhteydenpitotavat ja palvelumuodot tarkentuvat kesän jälkeen.

OAJ on tuottanut materiaalia, jotka auttavat paikallisia päättäjiä tehtävissään. Kuntavaalitavoitteiden ohella OAJ:n sivuilta löytyy esimerkiksi Kuntapäättäjän muistilista. Siihen on koottu esimerkkejä, joiden avulla päättäjä voi kysyä, kuinka hyvin oma kunta pitää huolta kasvatus- ja koulutuspalvelujen laadukkuudesta.

Teksti: Heikki Sahlman